Cevaplar.Org

SORULARLA DAVET YOLU-3

Soru 18: Peki nasıl yeniden dirilişe geçip güçlenebiliriz? Cevap: Yeniden dirilişe geçmenin ve güçlenebilmenin tek yolu, diriliş ve güçlülüğün vasıtalarını elde...

SORULARLA DAVET YOLU-2

Soru 11: Günümüzde Allah’a davet metodu nasıl olmalıdır? Cevap: 1. Davet metodlarında Hz. Peygamber ve ashabının siyreti temel ilkedir. 2. Bu sebeple ıslahatçı ve...

SORULARLA DAVET YOLU-1

Kurtuluşun Reçetesi, Bizden Öncekilerin İzinden Gitmektir. Soru 1: Buradaki “öncekiler”den maksat nedir ve İmam Mâlik’in (r.a.) : “Bu ümmetin sonunun ıslahı, anc...

ŞİBLİ NUMANİ'NİN CORCİ ZEYDAN'IN TARİHİNE REDDİYESİ-7

Valilerin Cevri Müellif bu unvan altında Emeviyye valilerinden sadır olmuş türlü türlü cevr ve şiddetten bahsediyor. Biz bunlardan bazılarını zikredeceğiz ve hakikati...

ŞİBLİ NUMANİ'NİN CORCİ ZEYDAN'IN TARİHİNE REDDİYESİ-6

Emevîlerin Mezalimi Buhtu’n-Nasr’ın zulümlerini işittik, Cengiz Han’ın şenaatlerine yakîn hâsıl ettik, Tatarın cinayetlerine muttali olduk, lakin Allah’a yemin e...

ŞİBLİ NUMANİ'NİN CORCİ ZEYDAN'IN TARİHİNE REDDİYESİ-5

Emevilerin Seyyiatı Müellifin gözettiği yegâne maksat, zihinlere şunu yerleştirmektir ki: Ümmet-i Arabiyye halis Arap kaldığı müddetçe zulüm, katı yüreklilik, kan ...

ŞİBLİ NUMANİ'NİN CORCİ ZEYDAN'IN TARİHİNE REDDİYESİ-4

Emeviler zamanında en büyük, en mühim memleketler, Mekke, Medine, Basra, Kûfe, Yemen, Mısır, Şam, el-Cezire, Horasan idi. Bu memleketlerin her birinde birer imam var idi ki...

ŞİBLİ NUMANİ'NİN CORCİ ZEYDAN'IN TARİHİNE REDDİYESİ-3

Müellif diyor ki: “Muaviye, mevalinin çoğalması yüzünden Devlet-i Arabiyye’ye gelecek tehlikeyi anladığı için, hepsini yahut bir kısmını öldürmek için emir verm...

ŞİBLİ NUMANİ'NİN CORCİ ZEYDAN'IN TARİHİNE REDDİYESİ-2

Şeyh Şiblî en-Numanî makale-i intikadiyesinin başına on beş satırlık bir dibace geçirdikten sonra, Corci Zeydan’a hitaben diyor ki: Ey Fazıl müellif! Ben senin lütfu...

ŞİBLİ NUMANİ'NİN CORCİ ZEYDAN'IN TARİHİNE REDDİYESİ-1

Kıymetli okuyucularımız, Hind alt kıtasında 19. asırda yetişen büyük muhakkik ve tarihçi, allame Mevlana Şibli Numani’nin Mısırlı gazeteci Corci Zeydan’ın İslam...

EHL-İ SÜNNET AKÎDESİ

1. Allah Teâlâ vardır, birdir, yani şeriki (ortağı) yoktur. 2. Hiç bir şey (ne zatında ne de sıfatlarında) O’nun gibi değildir. 3. Hiç bir şey O’nu aciz bıraka...

KADİM EDEBİYATIMIZDA MEŞHUR ÇAĞRIŞIMLAR-5

Bühtân-Zîb: Zîb kelimesi ile bühtân (yalan) arasında bir ilgi kuramadık. Zîb süs demek. Buradaki kelimenin zi’b (kurt) olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü kurt il...

KADİM EDEBİYATIMIZDA MEŞHUR ÇAĞRIŞIMLAR-4

Letâyif-Hâce Nasreddîn: Letâyif (letâîf), latifeler, güldürecek sözler, fıkralar gibi manalara gelir. Nasreddîn Hoca, 13-14. yüzyılda yaşadığı düşünülen, Tür...

KADİM EDEBİYATIMIZDA MEŞHUR ÇAĞRIŞIMLAR-3

Gark-Fir‘avn: Fir‘avn (Firavun), Mısır’ın eski krallarına verilen isimdir. Burada kastedilen Firavun ise Hz. Mûsâ ile mücadele sonunda denizde boğulan Firavun’dur....

KADİM EDEBİYATIMIZDA MEŞHUR ÇAĞRIŞIMLAR-2

Mevt-Üzeyr a.s: Hz. Üzeyr’in ismi Kur’ân’da geçer. Peygamber veya veli olduğu konusunda ihtilaf olan bir zattır. Fakat Yahudilere (İsrailoğulları) göre büyük pey...

KADİM EDEBİYATIMIZDA MEŞHUR ÇAĞRIŞIMLAR-1

Kelimeler, sözlü ve yazılı kültürün oluşmasını sağlayan araçlardır. Edebiyat, kelimeleri işleme sanatını da kapsayan bir alandır. Kelimeler, özellikle şairlerin ...

SÜNNET VE TEŞRİDEKİ YERİ DOSYAMIZ

Takdim Geçen günlerde Konya’dan muhterem Salih Ekinci Hocaefendi arayarak Sünnet’in hüccet oluşuna dair kaleme aldığı bir yazıyı sitemizde yayınlamak üze...

EBCED VE CİFİR HESABININ KAYNAKLARI DOSYAMIZ

Zaman zaman hakkında tartışmalar yapılan bir konuyu daha size sunmakla sevinçliyiz. Uluorta kalem oynatılan bir husus olan Ebced ve Cifir hesabını büyük bir vukufiyetle k...

FAİZLİ İŞLEM VE ENFLASYON ALTINDAKİ FAİZ DOSYAMIZ

“Faizli İşlemin Faizini Enflasyon Farkıyla Kurtarma Ameliyesine Dair Bir Reddiye” “Faizli kredide ki faiz, enflasyon altına düşünce faizli işlem de cai...

ERMENİ TEHCİRİ DOSYAMIZ

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz beyefendi ile geçen hafta Osmanlı araştırmaları Vakfında iki önemli söyleşi gerçekleştirdik. Bu arada hocamız dosyalarımız köşemize katk...

DİĞER YAZILAR

ASR-I SAADETTEKİ İHTİLAFLAR VE YAHUDİ ROLÜ DOSYAMIZ

ASR-I SAADETTEKİ İHTİLAFLAR VE YAHUDİ ROLÜ DOSYAMIZ

Sadr-ı İslam’daki ihtilaflar hakkındaki dosyamız, değerli âlimlerimizden Mehmed Kırkın

TASAVVUF DOSYAMIZ

TASAVVUF DOSYAMIZ

a-Tasavvuf nedir? Tasavvuf değişik şekillerde tarif edilmiştir. Bunlar içerisinden aşağı

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.

HAŞR, 1

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Dâvud

TARİHTE BU HAFTA

*Mimar Sinan Vefat Etti(8 Nisan 1588) *Devletin dini İslam'dır Hükmü Kaldırıldı.(10 Nisan 1928) *Mareşal Fevzi Çakmak Vefat Etti. (10 Nisan 1928) *İlk Uzay Mekiği Fırlatıldı. (12 Nisan 1981) *Titanik Faciası(14 Nisan 1912)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI