Cevaplar.Org

SON EKLENENLER

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-36

*Hz. Ali(r.a)’nin; “Rasulullah aleyhisselam Pazartesi günü Peygamber olarak gönderildi. Ben de Salı günü Müslüman oldum” buyurduğunu.....

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-46

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Zeylül Habbe, (s: 137-138) İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar İzah edilen kısım şöyle; “Mümkinatın vücudu, Vâcib'in nurundan bir gölge olduğ...

KAYGUSUZ DEDE

Bundan kırk beş- elli sene* evvel Afyonkarahisar Mevlevihanesinde “Kaygusuz Dede” namında seksenlik, ümmi bir derviş vardı. Bu adam mektep, medrese görmemişti. Fakat ba...

KUR’AN’IN FARKI

"Tevrat bir şeriat kitabıdır. Ahlâk ve mev'izaları muhtevî değildir. İncil ahlâk ve mev'izalarla doludur, fakat içinde şeriattan eser yoktur. Zebur kalbi münacatla...

ASR-I SAADET HATIRALARI-46

PEYGAMBER EFENDİMİZİN BİR RÜYAYI YORMASI Naha' heyeti, Peygamberimiz Aleyhisselamın yanına gelen heyetlerin sonuncusu idi. Heyet içinde Zürâre b. Amr (Kays) b. Haris, b...

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-2

2.Cilt *Ger cihân pîşet büzürg ü bî bûnist Piş-i kudret zerre-i mi dânkî nist “Dünya senin nazarında büyük ve nihayetsiz görünse de, kudret-i İlahiye kar...

SENİ GÖRÜRKEN “GÖR BİZİ” ALLAH’IM

Seni görmeyeni görmen nasıl bir şey Allah’ım? Biz kullar çoğunlukla bu şekilde görülüyoruz değil mi? Ey mutlak görücü, biz seni göremiyoruz ama sen bizi görüyo...

MEYVEYİ AĞAÇ, AĞACI ÇEKİRDEK, ÇEKİRDEĞİ DE ALLAH YAPIYOR; PEKİ, (HÂŞÂ), ALLAH’I KİM YAPIYOR?

Bu soru, dünya ateistlerinin Allah inancı taşıyanlara en çok sordukları sorudur. Anlaşılan bu soruyu sorarak cevap veremeyen birçok inanana rastladıkları için bu soruyu...

RİSALE-İ NUR’DA MELEKLER VE RUHANİYAT BAHSİ-2

MELEKLERİN VARLIĞI Giriş kısmında da kısmen belirtildiği gibi, bu çalışma daha çok meleklerin varlığının veya vücudunun isbatı ile ilgilidir. Risale-i Nur külliy...

TABİR BULAMAM

Vaktiyle Aksaray, Beyazıt, Fatih, Köprübaşı gibi İstanbul’un kalabalık yerlerinde “Kira Beygirleri” vardı. Ucuz bir ücretle yolcu taşırlardı. Fakat hayvanlardan ...

KALB HUZURU

Bundan kaç sene önce “el-Muhtar” dergisinde Amerikalı parlak bir doktorun yazısını okudum, doktor diyordu ki: “Bir zamanlar gençliğimde hayatın herkesçe kabul edil...

“SERMAYESİNE VERDİM”

Bir yankesici birisinin saatini çalmış. Meslektaşlarına gösterip ne edeceğini öğrendikten sonra, satmaya giderken, daha kurnaz bir yankesici saati aşırmış. Birinci...

RAVZA-İ MUTAHHÂRA

Yârab beni kavuşdur dârü’s-selâm-ı yâre Rûhumda iştiyâkım çokdur o huld-zâre Yok yok hatâ cennet reşk-âver-i cinândır Bir zerre hâki erhac bin dürr-i şâh...

HASEDLİK YA DA GAYYÂ-İ CEHL

Sen istediğin kadar uğraş, insanlar kafalarında seni nasıl şekillendirdiyse sen O'sun... Tabi onlara göre! Sorun insanların kendi karakterlerini başkalarında görmeye...

AHMET FUAT GÜVEN (1897 – 1983)

MUSTAFA SUNGUR Ağabeyin Risale-i Nurları tanımasına vesile olanlardan en birincisi, emekli muallim Ahmet Fuat Ağabeyimizdir. Kendisi 1897 doğumlu olup Eflâni’nin Mülâyim...

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-35

* Zeyd bin Sabit hazretlerinin ashabın en büyük âlimlerinden biri olup, hatta Tabiinin büyük alimi İmam Şabi’ye göre Kıraat ve Feraiz ilimlerinde bütün ashabın en bi...

ORYANTALİSTLERİN YANILGILARI-SUAT YILDIRIM-UFUK KİTAP-İSTANBUL-2006

Edward Said’in dediği gibi oryantalizm gerçek Doğuyu değil şarkiyatçıla

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ İLE ŞÜPHELERDEN HAKİKATE-1

Ülkemizin önde gelen âlimlerinden muhterem İsmail Çetin Hocaefendi’yi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-11

Manevi cemal görülmez, illa tezahür lazımdır. Mesela ilim manevi bir cemal

MENFİ MİLLİYETÇİLİK VE TEFRİKA

Müslümanların içini sızlatan tefrika ve ayrılık belâsının bize ne büy

KADİM EDEBİYATIMIZDA MEŞHUR ÇAĞRIŞIMLAR-1

Kelimeler, sözlü ve yazılı kültürün oluşmasını sağlayan araçlardır.

MAHMUT ALLAHVERDİ ABİ

Mahmut Allahverdi Ağabey, Anadolu’nun temiz bir esnafı iken üzerinde Nasret

RE’FET BARUTÇU

1886 Tarihinde İstanbul Beykoz’da dünyaya teşrif eden Re’fet Ağa

ŞEYH MUHAMMED DİYAUDDİN/HAZRET (K.S.)

Hazret lakabıyla bilinen Muhammed Diyâuddin (k.s.)Hazretleri, 7 Cemâzîyelâh

ABDULLAH YEĞİN ABİ

Işıklar vardır, karanlık gecelerden sızar; Tarihler vardır, ne Abdullahla

MUSTAFA GÜL ABİ

Isparta’nın Sav Karyesi’nden olan Mustafa Gül Ağabey, Üstad’ın tabiri

EĞİTİM VE ÇOCUKLARIMIZ DOSYAMIZ

İnsanlar sayısınca EĞİTİM METOTLARI vardır. Çocuk eğitim sistemleri de

PROF.DR. AHMED AKGÜNDÜZ HOCAMIZLA SÖYLEŞİ-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz! Yeni bir mülakatımızı hizmetinize sunuyoruz. Mu

HATIRALAR VE ÖLÇÜLER–66

İsmail Hakkı Zeyrek Hocaefendi anlatıyor:“Ahmed Feyzi ağabey, Hocaefe

FOTO GALERİ


Son Eklenenler

Varlık Onu Haykırıyor

BALIKÇILLAR EKONOMİ DERSİ VERİYOR

BALIKÇILLAR EKONOMİ DERSİ VERİYOR

Uzmanlar uzun araştırmalar sonucunda hayvanların gıdalarını araştırırken minimal (en düşük) bir harcamaya ka

İslamın Hanım Kahramanları

İslam Dünyasından Yüz Aklarımız

Son Devir Âlimlerimiz

Yeryüzüne iyi-yararlı kullarım vâris olacaktır.

Enbiya, 105

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım."

Buharî, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 28; İbni Mace, Edeb 4

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Peygamber Efendimiz hakkında aşağıdaki eserlerden hangisini en çok beğendiniz?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI