SON EKLENENLER

DURSUN ÖZÇELİK

1998 YILININ sıcak bir Temmuz gününde, Üstad’ımızı görmüş ve halen hayatta olan talebelerini ziyaret maksadıyla Batı Karadeniz yollarına düşmüştük. Kastamonu’...

ŞİBLİ NUMANİ'NİN CORCİ ZEYDAN'IN TARİHİNE REDDİYESİ-1

Kıymetli okuyucularımız, Hind alt kıtasında 19. asırda yetişen büyük muhakkik ve tarihçi, allame Mevlana Şibli Numani’nin Mısırlı gazeteci Corci Zeydan’ın İslam...

ULEMA GELENEĞİNİN SON TEMSİLCİLERİNDEN ŞAHİN YILMAZ HOCAEFENDİ

Kendi geleneğimizde ulemanın çok özel bir yeri vardı; bu özel statü meşruiyetini bir taraftan kitabımız Kur'an'dan diğer taraftan toplumun temiz vicdanından alıyordu...

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-53

Ders: 11. Söz(3. Ders) İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Hüsün, Cemal ikisi de güzellik demek. Ancak hüsün kelimesi daha çok manevi güzellikleri ifadede kullanılır....

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-43

* Hayber muharebesinin müdafaa harplerinden fetih harbine geçişin ilk numunesi olduğunu.. *Selman-ı Farisi(r.a) hazretlerinin çok güçlü kuvvetli bir insan olup, Medine’...

SÜNNET ETRAFINDA SORU CEVAPLAR-2

Soru: 3- Adı geçen gurubun iddialarından birisi de şudur: “Hadisleri tenkit etmekte yeni bir metoda ihtiyacımız var. Çünkü hadisçilerin koymuş olduğu metot, gereği ...

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-9

9. Cilt *“Ben zerreler gördüm ki, hepsinin ağzı açık, lokma bekliyordu. Eğer onların yediklerini söyleyecek olursam, bahis uzar.” Hz. Mevlana * “Sen yaprakları...

ASR-I SAADET HATIRALARI-49

HZ. ÖMER(R.A)’İN BİR VALİSİNİ CEZALANDIRMASI Hz. Ömer(r.a) devrindeki fetihlerle insanların refah ortamı eski dönemle kıyaslanmayacak kadar artmıştı. Bu durumun M...

“O, LOLOLO DEĞİLDİR”

Hafız Enver Galip Ceylan Hocamız anlatıyor; “Tahir-ül Mevlevi haftanın muayyen günlerinde Laleli Camiinde Mesnevi okuturdu. O zaman epey yaşlıydı. O da hiç evlenmemişt...

KÜÇÜK CİHADDAN BÜYÜK CİHADA DÖNÜYORUZ

İki cihan serveri peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) söylediği sözlerin anlamı kadar, bu sözleri söylediği zaman ve söylediği bağlam da çok önemlidir....

MESNEVÎ'NİN TESİRİ

Mesnevi, İslâm âleminin düşünce ve edebiyatına derin etki yapmış, uzun süre devam eden bir tesir bı¬rakmıştır. İslâm dünyasının bu kadar geniş bir ortamı¬nı...

BEKİR BERK

1926 Ordu doğumlu olan Av. Bekir Berk Ağabey, 1951’de İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1973 senesine kadarİstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. 1958...

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-52

Ders: Münazarat(s: 95) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *İzah edilen metin Münazarat’ta geçen “Zindan-ı atalete düştüğümüzün sebebi nedir?” sorusunun cevabıdır....

SUNGUR AĞABEYİN ARDINDAN

Tarih 1 Aralık 2012. Bugün ufkumuzdan parlak bir yıldız daha kaydı. Nurani zincirin hayatta kalan pek nurani halkalarından biri daha “ircii” emrine uyarak fani âlemden b...

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-42

*Ebu Seleme(r.a)’nin, Peygamber Efendimizin halası Berre’nin oğlu olduğunu..Ayrıca, Süveybe hatundan süt emmek dolayısıyla, Peygamberimizin(aleyhissalatu vesselam) ile...

SÜNNET ETRAFINDA SORU CEVAPLAR-1

Soru 1- Sünneti dikkate almadan Kur’ânı anlamak ve hayatımızda uygulamak mümkün müdür? Bir başka tabir ile: Kur’ân’ı anlamakta Sünnet’in rolü temel bir rol m...

CAHİD ÜNSAL

1921 Van doğumlu olan Cahid Ünsal, 1945 senelerinden itibaren bu şehirde Moll

BEKİR BERK

1926 Ordu doğumlu olan Av. Bekir Berk Ağabey, 1951’de İstanbul Hukuk Fakül

NECDET İÇEL HOCAMIZLA ALLAH’IN SADIK KULU ÜZERİNE-2

-Eski Said döneminden ziyade Yeni Said döneminde mürşid bir üstadla karşı

GÜLÜMSEYİN

Karşılaştığınız kişiye tebessüm etmeniz sadaka hükmündedir ve karşı

Sultanü’l-Vâizîn (Vâizlerin Sultanı) TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ HOCAEFENDİ (1925-2011)

Bugün (05.03.2011) dar-ı ukbaya uful eden merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca

PADİŞAHLARIMIZIN SON ANLARI DOSYAMIZ-1

Sitemiz yazarlarından tarihçi Hakan Çayır beyefendi, Osmanlı Padişahların

BÜYÜK İSLÂM DAVETÇİSİ MEVLÂNA MUHAMMED YÛSUF KANDEHLEVÎ

Merhum Ebul Hasan en Nedvi'nin Hayatüs Sahabe yazarı merhum M. Yusuf Kandehlev

ASR-I SAÂDET’TE KADIN

Bugün birtakım çevreler İslâm’ın kadının özgürlüğünü kısıtlad

PROFESÖR ÂDEM TATLI-2

Yaratılış konusuyla ilgili ünlü kişilerle veya öğrencilerinizle ciddi ta

KEMÂLETTİN CEVİZ

Ankara Hacı Bayram Câmii çevresindeki, Sadâkat Kitapevinden herkesin tanıd

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-2

Uhud savaşında Malik bin Sinan adlı sahabenin Allah Rasulü(Sallallahu aleyhi

PROF. DR. ŞENER DİLEK AĞABEY

Gönlü ummanlar gibi engin, dili şelaleler gibi çağlayan, kalbi muhabbet dol

İLKLERİN İLKİ VEYA MUZAFFER ARSLAN AĞABEY

Gönüller fatihi büyük üstat Said Nursi’yi hakkıyla tanıyan mümtaz bir

FOTO GALERİ


Son Eklenenler

Varlık Onu Haykırıyor

BALIKÇILLAR EKONOMİ DERSİ VERİYOR

BALIKÇILLAR EKONOMİ DERSİ VERİYOR

Uzmanlar uzun araştırmalar sonucunda hayvanların gıdalarını araştırırken minimal (en düşük) bir harcamaya ka

İslamın Hanım Kahramanları

İslam Dünyasından Yüz Aklarımız

Son Devir Âlimlerimiz

Âl-i imran:190

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır.

GÜNÜN HADİSİ

"Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir, diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (haluf), Allah indinde misk kokusundan daha hoştur."

Ebu Hüreyre

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Peygamber Efendimiz hakkında aşağıdaki eserlerden hangisini en çok beğendiniz?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI