LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-15

Nefs-i zulmet rev be habli'llâh zı cunbiş bâzı mând Ruşte-i hurşidi bendi bâl-i murğ-i şebper-est Açıklaması [Karanlık yolcusu olan nefsi emmare, Allah'u Teâlâ’nın ipiyle zikri ve ibadetiyle, tevfikiyle, Kur'ân-ı Kerîm ile amel etmekle


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-10-14 23:54:51

43. beyit

نَفسِ ظُلْمَتْ رَوْ بَه حَبْلِ اللّٰهْ زِ جُنْبِشْ بازِ مانْدْ

رُشْتَهءِ خُورْشِيدِ بَنْدِ بالِ مُرْغِ شَبْپَرَسْتْ

43

Nefs-i zulmet rev be habli'llâh zı cunbiş bâzı mând

Ruşte-i hurşidi bendi bâl-i murğ-i şebper-est

Açıklaması

[Karanlık yolcusu olan nefsi emmare, Allah'u Teâlâ'nın ipiyle zikri ve ibadetiyle, tevfikiyle, Kur'ân-ı Kerîm ile amel etmekle, hareket etmekten geri kalır, gücü yetmez. Güneşin ışını yarasa kuşunun kanadının bağlayıcısıdır .]

Yani nasıl ki yarasa güneşin önünde hareket etmekten güç yetmiyorsa aynen o şekilde karanlıkta giden nefsi emmare da Allah teâlânın ipi ile hareket etmekten geri kalır.

44. beyit

بِی گُنَاهِی را زِ جُرْمِ دِیگَرِی أَزْ رُویِ جَهْلْ

سَرْزَنِشْ کَرْدَنْ نَه رَسْمِ عاقِلُ و دانِشْوَرَسْتْ

 

44

Bi-günâhî râ zı cürm-i digerî ez rûy-i cehl

Serzeniş kerden ne-resm-i âkil u dânişver-est

Açıklaması

[Suçsuz ve günahsız bir kimseyi başkalarının günahı ve isyanından ötürü cahilce başını eğmek (azarlamak), akıllı ve bilgin kimselerin adetlerinden değildir.]

45. beyit

کَرْمِ را کَشْ مِی تُوانْ عَیْنِ کَرَمْ خَوانْدَنْ چِه عَيْبْ

گَرْ بَزَعْمِ مَرْدُمَشْ أُم ُّ الْـخَبائِثْ دُخْتَرَ اسْتْ

45

Kermi râ k'eş mî tuvân ayn-i kerem hânden çı ayb

Ger be-ze'm-i merdumeş ümmü'l habâis duhter-est

Açıklaması

[Arapça'da üzüme (كَرْم kerm ) denilir . Çok bereketli bir meyve olduğundan dolayı kendisine ( كَرْم kerm yerine كَرَم kerem) diye tabir edilmekte hangi bir ayıp vardır ki, her ne kadar adamın batıl sözü üzerine (kötülüklerin anası olan) şarap kızıdır.] Bu beyt 44 beytin misalidir.

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.

Enfal,2

GÜNÜN HADİSİ

"Yâ Resûlâ'llâh, müslümanların hangisi efdaldir?" diye suâl ettiler. "Müslümanlar; dilinden elinden selâmette kalandır." cevâbını verdiler.

BUHARİ, KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, Ebû Mûsâ el-Eş'arî (r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI