Cevaplar.Org

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-15

Nefs-i zulmet rev be habli'llâh zı cunbiş bâzı mând Ruşte-i hurşidi bendi bâl-i murğ-i şebper-est Açıklaması [Karanlık yolcusu olan nefsi emmare, Allah'u Teâlâ’nın ipiyle zikri ve ibadetiyle, tevfikiyle, Kur'ân-ı Kerîm ile amel etmekle


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-10-14 23:54:51

43. beyit

نَفسِ ظُلْمَتْ رَوْ بَه حَبْلِ اللّٰهْ زِ جُنْبِشْ بازِ مانْدْ

رُشْتَهءِ خُورْشِيدِ بَنْدِ بالِ مُرْغِ شَبْپَرَسْتْ

43

Nefs-i zulmet rev be habli'llâh zı cunbiş bâzı mând

Ruşte-i hurşidi bendi bâl-i murğ-i şebper-est

Açıklaması

[Karanlık yolcusu olan nefsi emmare, Allah'u Teâlâ'nın ipiyle zikri ve ibadetiyle, tevfikiyle, Kur'ân-ı Kerîm ile amel etmekle, hareket etmekten geri kalır, gücü yetmez. Güneşin ışını yarasa kuşunun kanadının bağlayıcısıdır .]

Yani nasıl ki yarasa güneşin önünde hareket etmekten güç yetmiyorsa aynen o şekilde karanlıkta giden nefsi emmare da Allah teâlânın ipi ile hareket etmekten geri kalır.

44. beyit

بِی گُنَاهِی را زِ جُرْمِ دِیگَرِی أَزْ رُویِ جَهْلْ

سَرْزَنِشْ کَرْدَنْ نَه رَسْمِ عاقِلُ و دانِشْوَرَسْتْ

 

44

Bi-günâhî râ zı cürm-i digerî ez rûy-i cehl

Serzeniş kerden ne-resm-i âkil u dânişver-est

Açıklaması

[Suçsuz ve günahsız bir kimseyi başkalarının günahı ve isyanından ötürü cahilce başını eğmek (azarlamak), akıllı ve bilgin kimselerin adetlerinden değildir.]

45. beyit

کَرْمِ را کَشْ مِی تُوانْ عَیْنِ کَرَمْ خَوانْدَنْ چِه عَيْبْ

گَرْ بَزَعْمِ مَرْدُمَشْ أُم ُّ الْـخَبائِثْ دُخْتَرَ اسْتْ

45

Kermi râ k'eş mî tuvân ayn-i kerem hânden çı ayb

Ger be-ze'm-i merdumeş ümmü'l habâis duhter-est

Açıklaması

[Arapça'da üzüme (كَرْم kerm ) denilir . Çok bereketli bir meyve olduğundan dolayı kendisine ( كَرْم kerm yerine كَرَم kerem) diye tabir edilmekte hangi bir ayıp vardır ki, her ne kadar adamın batıl sözü üzerine (kötülüklerin anası olan) şarap kızıdır.] Bu beyt 44 beytin misalidir.

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

"Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın! Çünkü O, işitendir ve bilendir."

Fussilet, 36

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Mimar Sinan Vefat Etti(8 Nisan 1588) *Devletin dini İslam'dır Hükmü Kaldırıldı.(10 Nisan 1928) *Mareşal Fevzi Çakmak Vefat Etti. (10 Nisan 1928) *İlk Uzay Mekiği Fırlatıldı. (12 Nisan 1981) *Titanik Faciası(14 Nisan 1912)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI