LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezber-est Açıklaması


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2022-03-22 08:03:45

92. beyt

صاحبِ عِلْمِ لَدُنِّی را چه حاجتْ خَطُّ و لفظْ

صَفحَهِٔ دِل مُصْحفَست آن را که قرآن اَزْبَرست

92

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz

Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezber-est

Açıklaması

[İlm-i ledünniye bağlı kimsenin yazıya ve kelâma haceti yoktur, Kur'ân-ı Kerîm ezberinde olan kimseye gönül sayfası mushaftır.]

93. beyt

جامِی اَحسنْتْ این شِعِرْ أزْ باغِ رِضوان روضه اِيسْتْ

کَانْدَران هَرْ حرفِ ظرفی أز شَرابِ کَوثَرست

93

Câmi ahsent în şiir ez bâğ-ı rıdvân-ı ravza-ist

K'ânderan her harfi zarfi ez şerâb-ı Kevser-est

Açıklaması

[Ey Câmi! İyi ettin , senin bu kasiden şiir değil, Rıdvan cennetinden bir ravzadır, zira bu kasidede her bir harfi Kevser şarabından bir kadehtir.]

94. beyt

( دَرْ سَوادِ خطِّ أُو أَنْوارِ حِکْمتْ مُخْتَفِیسْت

هَرْ شَبِ تاریکِ آبِسْتَن بَصبحِ اَنْوَرَستْ

94

Der sevâd-i hatt-i û envâr-i hikmet mühtefi-st

Her şeb-i târiki âbisten be-sobh-i enver-est

Açıklaması

[Onun bu kara yazısında hikmet nurları gizlenmiştir her karanlık gece sabahın nuruyla hamiledir.]

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer,27

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Kutlu doğum haftası(13-19 Mayıs) *İzmir'in işgali(15 Mayıs 1919) *İmam Muhammed'in vefatı(17 Mayıs 804)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI