Cevaplar.Org

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-12

Nâkıs u kâmil ne-yeksânend i der kat'-i umûr Ân çı ez şemşîri mî âyed ne-hadd-i hançer-est Açıklaması


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-08-31 02:11:51

34.

ناقِصُ و کامِلْ نَه یکْسانَنْدِ دَرْ قَطْعِ أمُورْ

آنْـچِه أزْ شِمْشِيرِ مي آیَدْ نه حَدِّ خَنْجَرَ اسْتْ

34

Nâkıs u kâmil ne-yeksânend i der kat'-i umûr

Ân çı ez şemşîri mî âyed ne-hadd-i hançer-est

Açıklaması

[ Kemal'e ermiş biri ile kemal'e ermemiş biri (usta ile çırak gibi) işleri halletmekte eşit değildir; Kılıçtan hâsıl olan etki hançerin yetkisi dışındadır.]

35.

چُونْ کُنَنْدْ أَهْلِ حَسَدْ طُوفانْ طَرِیقِ حِلْمِ گِیرْ

گاهِ مَوْجْ آرامِ گَشْتِی را زِ ثِقْل لَنگَرَ است

35

Çûn kunend ehl-i hased tûfân tarîk-i hilm i gir.

Gâh-i mevc ârâmı keştî râ zı sıkli lenger-est

Açıklaması:

[Haset ehli seni kıskançlık tufanına boğmak istedikleri zaman hilim yolunu tut. Dalgalar zamanında, geminin selâmette kalabilmesi, gemi demirinin ağırlığındandır.]

36

با حَسُودانْ لُطْفِ خُوشْ باشَدْ وَلِی نَتْوانْ بَآبْ

کُشْتَنْ آنْ آتَشْ که اَنْدَرْ سَنْگُ و آهَنْ مُضْمَرَ اسْتْ

36

Bâ hesûdân lutfı hoş bâşed velî netvân be-âb

Kuşten ân âteş ki ender seng u âhen mudmer-est

Açıklaması:

[Haset eden kimselere güzel davranmak hoş olur. lâkin taş ve demirin içinde saklanmış ateşi suyla söndürmek mümkün değildir,. Yani Haset edenlerle yumuşak davranmak güzel bir şeydir lakin çakmak taşı ile demirinde gizli olan ateşi suyla söndürmek mümkün olmadığı gibi, onların içinde saklı olan kıskançlık ateşini söndürmek mümkün değildir

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Hak (ancak) Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olma.

Bakara, 147

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 1772) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 1534) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI