Cevaplar.Org

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِیوه بی نُقصان بُوَد چون أز درختِ نَوْبَرست 77 Der cuvânî sa'yi kun ger bî-halel hâhî amel Mîyve bî-noksân buved çûn ez dırâht-i nevber-est


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2022-01-21 20:33:58

77. beyt

دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل

مِیوه بی نُقصان بُوَد چون أز درختِ نَوْبَرست

77

Der cuvânî sa'yi kun ger bî-halel hâhî amel

Mîyve bî-noksân buved çûn ez dırâht-i nevber-est

Açıklaması

[ Kusursuz amel istiyorsan gençliğinde gayret et. Zira yaşlanınca yapamaz hale gelirsin. Genç ağaçlarda biten meyveler kusursuz güzel olur.]

Gençliğinde amel et,

Deme ki hâlâ gencim

Zira ki yaşlanınca

Dersin; yetmiyor gücüm

78. beyt

عالِمِ عالِی مَقامْ كَز بهرِ جَرّْ خوانَدْ عُلوم

چون عَلَی کَش معنی اِسْتِعلاؤ کارِ اُو جَرَ ست

78

Âlim-i âlî makâm k'ez behr-i cer hâned ulûm

Çûn alâ k'eş ma'na isti'lâu kâr-i û cer-est

Açıklaması

[CER için (yani malı, menfaati kendine çekmek için) okuyan yüksek mertebeli âlim, harf-i CER olan "عَلٰى alâ" gibidir . ki manası "isti'lâ" (yükseklik) tır, lakin görevi "CER"dir. Kendisinden sonraki ismi esre yapar, muteallakin mânâsını mecruruna çeker.)

79. beyt

مُفْتِئِ تَرْ دامَن از مَسْتی نَوازَد هَمچو دَفْ

دَفٰتَرِ خودْرا ، دَفِ تَرْ دامَن آرِی دَفتَرست

79

Müfti-yi ter dâmen ez mestî nevâzed hemçu def

Defter-i hod râ def-i terdâmen ârî defter-est

Açıklaması

[Sarhoşluktan Ter-damen (ıslak etekli) olan müftü (fetvaci) defterini def gibi çalar. Evet terdamenin defi lafzan ve manen DEFTERdir. Zira Def-ter DEF lafzınden ve ter-damenin ilk cüzünden murekkeptir. Hem defter def gibi mal toplama aracıdır.

-devam edecek-

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.

Şûra, 43

GÜNÜN HADİSİ

İSİM VE KÜNYE

"Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın"

TARİHTE BU HAFTA

*Mimar Sinan Vefat Etti(8 Nisan 1588) *Devletin dini İslam'dır Hükmü Kaldırıldı.(10 Nisan 1928) *Mareşal Fevzi Çakmak Vefat Etti. (10 Nisan 1928) *İlk Uzay Mekiği Fırlatıldı. (12 Nisan 1981) *Titanik Faciası(14 Nisan 1912)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI