LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِیوه بی نُقصان بُوَد چون أز درختِ نَوْبَرست 77 Der cuvânî sa'yi kun ger bî-halel hâhî amel Mîyve bî-noksân buved çûn ez dırâht-i nevber-est


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2022-01-21 20:33:58

77. beyt

دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل

مِیوه بی نُقصان بُوَد چون أز درختِ نَوْبَرست

77

Der cuvânî sa'yi kun ger bî-halel hâhî amel

Mîyve bî-noksân buved çûn ez dırâht-i nevber-est

Açıklaması

[ Kusursuz amel istiyorsan gençliğinde gayret et. Zira yaşlanınca yapamaz hale gelirsin. Genç ağaçlarda biten meyveler kusursuz güzel olur.]

Gençliğinde amel et,

Deme ki hâlâ gencim

Zira ki yaşlanınca

Dersin; yetmiyor gücüm

78. beyt

عالِمِ عالِی مَقامْ كَز بهرِ جَرّْ خوانَدْ عُلوم

چون عَلَی کَش معنی اِسْتِعلاؤ کارِ اُو جَرَ ست

78

Âlim-i âlî makâm k'ez behr-i cer hâned ulûm

Çûn alâ k'eş ma'na isti'lâu kâr-i û cer-est

Açıklaması

[CER için (yani malı, menfaati kendine çekmek için) okuyan yüksek mertebeli âlim, harf-i CER olan "عَلٰى alâ" gibidir . ki manası "isti'lâ" (yükseklik) tır, lakin görevi "CER"dir. Kendisinden sonraki ismi esre yapar, muteallakin mânâsını mecruruna çeker.)

79. beyt

مُفْتِئِ تَرْ دامَن از مَسْتی نَوازَد هَمچو دَفْ

دَفٰتَرِ خودْرا ، دَفِ تَرْ دامَن آرِی دَفتَرست

79

Müfti-yi ter dâmen ez mestî nevâzed hemçu def

Defter-i hod râ def-i terdâmen ârî defter-est

Açıklaması

[Sarhoşluktan Ter-damen (ıslak etekli) olan müftü (fetvaci) defterini def gibi çalar. Evet terdamenin defi lafzan ve manen DEFTERdir. Zira Def-ter DEF lafzınden ve ter-damenin ilk cüzünden murekkeptir. Hem defter def gibi mal toplama aracıdır.

-devam edecek-

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" dediler.

Âl-i İmrân; 173

GÜNÜN HADİSİ

Bir kimseye şer olarak bir müslüman kardeşine hakaret etmesi kafidir.

Riyazü's Salihin, 3/1605

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI