LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-6

Gerçi hoş bâşed zer ibrâ kun, ki hod ibrâsti tâc Behr-i İbrâhîmu , zer na'leyn-i pây-i âzer-est. Açıklaması


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-06-08 10:23:50

16

گَرْ چِه خَوشْ باشَدْ زَرْ إِبْرا کُنْ کِه خُودْ اِبْراسْتِ تاجْ

بَهْرِ اِبْراهِیمُ و زَرْ نَعْلَيْنِ پایِ آزَرَسْت

Gerçi hoş bâşed zer ibrâ kun, ki hod ibrâsti tâc

Behr-i İbrâhîmu , zer na'leyn-i pây-i âzer-est.

Açıklaması

 [Her ne kadar altın dediğimiz zer insana çekici gelse de, sen onu ibra et (ondan beri ol , uzak dur), zira "ibra" kelimesi İbrahim isminin tacıdır (başıdır, ibra-hîm.) ve "zer" kelimesi ise Âzer'in ayaklarının ayakkabısıdır (azer izminin sonunda yer alır (A-zer). böylece aradaki farka bak.

17

اَزْ رِیا پِیشَه مَجُو حاجَتْ کِه جُودَشْ عارِضَسْتْ

مِیوَه کَیْ آرَدْ دِرَخْتِ خُشْكِ کَزْ بارانْ تَرَسْتْ

Ez riyâ pîşe mecû hâcet ki cûdeş âriz-est

Miyve key âred dıraht-i hışki k'ez bârân ter-est

Anlamı

[Riyayı kendine huy edinmiş insandan ihtiyacını isteme, zira onun cömertliği arızdır (sonradan ortaya çıkandır).

Yağmurdan ıslanmış kuru bir ağaç nasıl meyve verebilir ki?

18

لَبْ نَیالایَنْدِ اَهْلِ هِمَّتْ اَزْ خَوانِ خَسانْ

دَرْ خَورِ دِنْدانِ اَنْـجُمْ گِرْدَهِٔ ماهُ و خُورَسْتْ

Leb ne-yâlâyendi ehl-i himmet ez hân-ı hasân

Der hor-i dındân-i encum girde-i mâhu hor-est

Açıklaması

 [Himmet ehli (Salih kimseler,) alçak insanların sofrasından dudaklarını kirletmezler .

Zira yıldızların dişine layık olan yiyecek ancak yuvarlak ay ve güneş ekmeğidir.]

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

3, Kadir

GÜNÜN HADİSİ

"Ümmetimin tamamı affedilmiştir, ancak günahlarını ilan edenler müstesna!"

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI