Cevaplar.Org

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân evfer-est Açıklaması [Her şeyin nasibi hemcinsinden çoğalmış olur,


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2022-01-08 12:41:14

71. beyt

بَهره أز جِنْسِیت اَفْزایَد که چونْ دَر فصلِ دَیْ

مِهْر عُریان باشد أز وَیْ حَظِّ عریان اَوفَرست

71

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey

Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân evfer-est

Açıklaması

[Her şeyin nasibi hemcinsinden çoğalmış olur, zira kış mevsiminde çıplak (bulutsuz) güneşten, üryan kimsenin nasibi, üryan olmayandan daha fazla olur.]

72. beyt

دِل مَکُنْ با ژَنْده پوشان بَدْ که جاسوسِ دِلَند

بَهر جاسوسی چو شَهْ کاندر لباسِ چاکَرَست

72

Dil mekun bâ jinde pûşân bed ki câsûsi-i dılend

Behr-i câsûsî çu şeh k'ender libâs-ı çâker-est

Açıklaması

[Kalbini yırtık yamalı elbiseleri giyen (büyük)lerle kötü etme, onların yanında kalbinle de sûi edepte bulunma -eskiden büyükler yırtık elbiseleri giyerlerdi- Onlar iman ferasetiyle kalbinde geçeni bilirler. Casusluk için hizmetçi elbisesi içinde olan Padişah gibi. O casusluk yapacağı zaman tebdil-i kıyafetle hizmetçi kılığına girer.]

73. beyt

چاره دَرْ دَفع خَواطِر صُحبتِ پیران بَسَست

رَخْنه بَر يأجوجِ بَسْتن خاصَهِٔ اَسْکندرست

73

Çâre der def'-i hevâtir sohbet-i pîrân besest

Rahne ber ye'cûci besten hâsa-i Eskender-est

Açıklaması

[Vesveseleri kalpten defetmede çare olarak pirlerin (mürşidlerin) sohbetleri yeter, Ye'cüc Me'cüc üzerine set çekmek İskender-i Zülkarneyn işidir.]

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet O, herşeye kadirdir.

Ahkaf, 33

GÜNÜN HADİSİ

Hikmetli söz, müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa almaya en layıktır.

Tirmizi, İlim, 19.

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI