Cevaplar.Org

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân evfer-est Açıklaması [Her şeyin nasibi hemcinsinden çoğalmış olur,


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2022-01-08 12:41:14

71. beyt

بَهره أز جِنْسِیت اَفْزایَد که چونْ دَر فصلِ دَیْ

مِهْر عُریان باشد أز وَیْ حَظِّ عریان اَوفَرست

71

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey

Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân evfer-est

Açıklaması

[Her şeyin nasibi hemcinsinden çoğalmış olur, zira kış mevsiminde çıplak (bulutsuz) güneşten, üryan kimsenin nasibi, üryan olmayandan daha fazla olur.]

72. beyt

دِل مَکُنْ با ژَنْده پوشان بَدْ که جاسوسِ دِلَند

بَهر جاسوسی چو شَهْ کاندر لباسِ چاکَرَست

72

Dil mekun bâ jinde pûşân bed ki câsûsi-i dılend

Behr-i câsûsî çu şeh k'ender libâs-ı çâker-est

Açıklaması

[Kalbini yırtık yamalı elbiseleri giyen (büyük)lerle kötü etme, onların yanında kalbinle de sûi edepte bulunma -eskiden büyükler yırtık elbiseleri giyerlerdi- Onlar iman ferasetiyle kalbinde geçeni bilirler. Casusluk için hizmetçi elbisesi içinde olan Padişah gibi. O casusluk yapacağı zaman tebdil-i kıyafetle hizmetçi kılığına girer.]

73. beyt

چاره دَرْ دَفع خَواطِر صُحبتِ پیران بَسَست

رَخْنه بَر يأجوجِ بَسْتن خاصَهِٔ اَسْکندرست

73

Çâre der def'-i hevâtir sohbet-i pîrân besest

Rahne ber ye'cûci besten hâsa-i Eskender-est

Açıklaması

[Vesveseleri kalpten defetmede çare olarak pirlerin (mürşidlerin) sohbetleri yeter, Ye'cüc Me'cüc üzerine set çekmek İskender-i Zülkarneyn işidir.]

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter.

Talak,3

GÜNÜN HADİSİ

Herhangi bir kişi, mükemmel bir abdest alıp da namaz kılarsa, o namazla gelecek namaz arasında işlediği bütün günahları bağışlanır.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*I.Abdulhamid'in vefatı(7 Nisan 1789) *Şer'iye mahkemelerinin lağvı(8 Nisan 1924) *Mimar Siana'ın Vefatı(9 Nisan 1588) *Otlukbeli Zaferi(11 Nisan 1473) *Kanuni'nin Bağdatı Fethi(12 nisan 1521)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI