LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-9

Her ki râ har sâhti şehvet nîm i hardal gû be-akl Hôd be fehm-i horde dânân nîm-i hardal hem har-est Açıklaması


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-07-08 08:25:43

25.

هَرْ کِه را خَرْ ساخْتِ شَهْوَتْ نِیمِ خَرْدَلْ گُو بِعَقْلْ

خُودْ بَه فَهْمِ خُرْدَه دانانْ نِیمِ خَرْدَلْ هَمْ خَرَسْتْ

25

Her ki râ har sâhti şehvet nîm i hardal gû be-akl

Hôd be fehm-i horde dânân nîm-i hardal hem har-est

Açıklaması

[Her kim ki şehveti, kendisini har (eşek) kılmıştır, ona hardelin yarısı kadar aklı olduğuna hükmet, Zaten ince tefekkür edenlerin katında "hardal" lafzının yarısı da har-dır. Har eşek demektir.

26

سِفْله را مَنْظُورِ نَتْوانْ ساخِتَنْ کُو خُوبِ رُوسْتْ

مِیخِ را بَرْ دِیدَه نَتْوانْ کُوفِتَنْ کُو أزْ زَرَسْتْ

26

Sifle ra menzûri netvan sâhiten kû hûbi rust

Mîhi râ ber dide netvan kûfiten kû ez zer-est

Açıklaması

[Alçak biri, güzel yüzlüdür diye, onu göz önünde bulundurmak mümkün değildir. Çivi, altındandır diye ,onu göze çakmak zordur.]

27

شاهِدانِ زَرْ طَلَبْ را عارِضِ پُرْ خَطُّ و خالْ

دَرْ کَفِ طامِعْ بَقَصْدِ مالِ مَرْدُمْ مَحْضَرَسْتْ

27

Şâhidân-i zer taleb râ âriz-i pür hatt u hâl

Der kef-i tâmi' be-kasd-i mâl-i merdum mahdar-est

Açıklaması

Sevilen o altın taliplerinin benli ve çizgili yüzleri , insanların mallarını kastetmek amacıyla tama edicinin elinde olan vesika [gibi]dir. Nasıl ki dilencinin elindeki vesika, mal toplamaya sebepse aynen o şekilde tama'kar maşukun güzel yüzü de mal toplamaya sebeptir.

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

"Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar diye bir kurban kesme ibadeti koymuşuzdur. Hepinizin ilâhı bir tek ilâhtır. Onun için yalnız O'na teslim olan müslümanlar olun. Allah'a itaat e

Hacc:34

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI