LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ perver-est Açıklaması [Yeni yeni füyuzat-ı ilâhîye için kalbini terbiye et. Zira Hz. Meryem, Hz. İsa'nın (aleyhimasselâm) terbiye edicisi olduğu için,


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2022-01-01 11:21:01

68. beyit

دِل بِپَرْوَر بَهْر فَیْضِ نَوْ بَنو کَز نَخلِ خُشْک

می خورَدْ خورمایِ تَرْ مریمْ که عیسی پرورست

68

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk

Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ perver-est

Açıklaması

[Yeni yeni füyuzat-ı ilâhîye için kalbini terbiye et. Zira Hz. Meryem, Hz. İsa'nın (aleyhimasselâm) terbiye edicisi olduğu için, kuru hurma ağacından yaş hurma yedi. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur: 

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً

"Hurma dalını kendine doğru silkele, üzerine devşirilmis taze hurmalar dökülsün." (Meryem25)

69. beyit

کافری دانْ نَفْسِ سَرْکَش را که لازم آیَدَشْ

سَرْکشِی چونْ سرکشِ کافِی که اَنْدر کافِرست

69

Kâfırî dân nefs-i serkeş râ ki lâzım âyedeş

Serkeşî çûn serkeş-i kâfî ki ender kâfır-est

Açıklaması

[Serkeş olan (Kafa tutan, baş kaldıran) nefsini, kendisine serkeşlik lazım geldiği için kâfir bil, كافر kâfir kelimesinde bulunan " ک kef"in, serkeşliği gibi ki yukarı doğru başını çekmiştir. ]

70. beyit

ساغَرِ عِشرتْ مَزَن با زنْ که گر هست از نُخُسْت

رازِدارِ سِرّ عِفَّتْ آخِر از سـاغَرْ غَرست

70

Sâğer-i işret me-zen bâ zen ki ger hest ez nohust

Râzidâr-i sırr-i iffet âhir ez sâğar ğar-est

Açıklaması

[Kadınla ihtilat SÂĞAR-i (kadehi) tokuşturma; (yani kadınlarla uzunca ihtilatta sohbette bulunma .) Zira gerçi kadınla SÂĞAR (kadeh) tokuşturmasi başlangıçta iffet sırrını korursa da, Lakin sonunda SÂ-ĞAR'den ĞAR aldatma vardır..]

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Bilin ki, Allah'ın lâneti zâlimlerin üzerinedir.

Hûd,18

GÜNÜN HADİSİ

Mü'minin sezgisinden sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar.

Taberani

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI