LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-4

Bugzer ez vîrâne-i gîtî selâmet gerçi hest Gence-hâ der vey ki ber her yek tılısm-i dîger-est Manası


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-05-22 19:30:48

 

گَنْجَها دَرْ وَیْ ، کِه بَرْ هَرْ یَکْ طِلِسْمِ دِیگَرَسْت

10

Bugzer ez vîrâne-i gîtî selâmet gerçi hest

Gence-hâ der vey ki ber her yek tılısm-i dîger-est

Manası

Harabe dünyanın içinde her ne kadar çokça hazineler defineler vardır ama onlara dokunmadan selametle geç. Zira her bir hazinenin üzerinde ayrı ayrı tılsımlar vardır.]

11

هَرْ کُجا بِینِی دَرِ گَنْجِی ، وَ بَرْ دَرْ حَلْقَهِٔ،

حَلْقَه مارِی ، حَلْقَه کَرْدَه دَرْ دَهانِ اَژْدَرَسْتْ

11

Her kucâ bînî der-i gencî ve ber der halkai

Halka mârî halke kerde der dehâni ejder-est

Açıklaması

Nerede bir hazine kapısını görürsen ve o kapı üzerinde bir halka görürsen, bil ki o, ejderhanın ağzında halka tutmuş küçük bir yılandır.]

12

حِرْصِ کارِ مُـورِ باشَدْ گَرْ رَوٖی با آنْ بَگُورْ

حَشْوِ گُورِ خِیشِتَنْ بِینِی کِه مُورِ بِی مَرَسْتْ

12

Hırsı kâr-i mûr bâşed ger revî bâ ân be-gûr

Heşvi gûr-i hîşiten bînî ki mûrı bî mer-est

Açıklaması

[Hırs karıncanın işidir, eğer onun gibi tamahkârlıkla kabre girersen, kabrin içinde sayısız karıncalar görürsün.]

-devam edecek-

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Dua eden, bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm.

Bakara, 2/186

GÜNÜN HADİSİ

İki müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışılarsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır.

(Riyazü's-Salihin)

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI