Cevaplar.Org

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter-est Açıklaması


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2022-02-15 21:05:52

83. beyt

آن بَدْ اَخْتر کَش منجِّم گُفتهِٔ چونْ هَر اَثَر

پِیشِ اُو مُسْند بَاَختَر شُدْ خُدایَش اَختَرَ ست

83

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser

Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter-est

Açıklaması

[ Müneccim diye adlandırdığın o kötü yıldızlı (talihsiz adam), Bütün olup bitenleri yıldızlara isnat ettiği için Rabbi Yıldız olmuştur.]

84.beyt

اِختیارِی نِیستِ أُو را اِخْتیارْ ازْ وَیْ مپُرس

اختیارِ جمله گمْ درْ اِختیارِ داوَرَ ست

84

Ihtiyârî nîsti û râ ihtiyâr ez vey me-pors

Ihtiyâr-i cümle gum der ihtiyâr-ı dâver-est

Açıklaması

[Yıldızların hareket iradeleri yoktur. Müneccime de sorma hareket iradesini.

Çünkü hepsinin (yıldızların ve müneccimin) iradeleri yüce Allah'ın mutlak iradesinde kayıptır (gizlidir).]

85. beyt

چرخُ و اَنجمْ جِنُّ و مرْدُمْ هَرْ یک اِینجا مُضْطرنْد

اِختِیار جمله پِیشِ مَن يُجِيب الْمُضْطَرست

85

Çerh u encüm cinn u merdum her yek încâ mudterend

İhtiyâr-i cümle pîş-i men yucîbu'l müdter-est

Açıklaması

[Eflak, yıldızlar, insanlar ve cinlerin hepsi burda (Allah Teâlâ'nın iradesi çerçevesinde) mecburdurlar. Herkesin iradesi, darda kalanlara yetişen yüce Allah'ın [celle celâluhû] müşahedesi altındadır.]

-devam edecek-

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Fatiha,1

GÜNÜN HADİSİ

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

TARİHTE BU HAFTA

-İbn-i Batuta'nın Vefatı(24 Şubat 1369) -Malcolm X'in Vefatı(25 Şubat 1965) -Tarık Buğra Vefat Etti.(28 Şubat 1994) -Buhari'nin Vefatı(2 Mart 869)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI