LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter-est Açıklaması


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2022-02-15 21:05:52

83. beyt

آن بَدْ اَخْتر کَش منجِّم گُفتهِٔ چونْ هَر اَثَر

پِیشِ اُو مُسْند بَاَختَر شُدْ خُدایَش اَختَرَ ست

83

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser

Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter-est

Açıklaması

[ Müneccim diye adlandırdığın o kötü yıldızlı (talihsiz adam), Bütün olup bitenleri yıldızlara isnat ettiği için Rabbi Yıldız olmuştur.]

84.beyt

اِختیارِی نِیستِ أُو را اِخْتیارْ ازْ وَیْ مپُرس

اختیارِ جمله گمْ درْ اِختیارِ داوَرَ ست

84

Ihtiyârî nîsti û râ ihtiyâr ez vey me-pors

Ihtiyâr-i cümle gum der ihtiyâr-ı dâver-est

Açıklaması

[Yıldızların hareket iradeleri yoktur. Müneccime de sorma hareket iradesini.

Çünkü hepsinin (yıldızların ve müneccimin) iradeleri yüce Allah'ın mutlak iradesinde kayıptır (gizlidir).]

85. beyt

چرخُ و اَنجمْ جِنُّ و مرْدُمْ هَرْ یک اِینجا مُضْطرنْد

اِختِیار جمله پِیشِ مَن يُجِيب الْمُضْطَرست

85

Çerh u encüm cinn u merdum her yek încâ mudterend

İhtiyâr-i cümle pîş-i men yucîbu'l müdter-est

Açıklaması

[Eflak, yıldızlar, insanlar ve cinlerin hepsi burda (Allah Teâlâ'nın iradesi çerçevesinde) mecburdurlar. Herkesin iradesi, darda kalanlara yetişen yüce Allah'ın [celle celâluhû] müşahedesi altındadır.]

-devam edecek-

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

De ki: "Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir."

İsra, 84

GÜNÜN HADİSİ

"Kişinin yapacağı en üstün iyiliklerden biri, ölümünden sonra babasının dostlarına sıla-i rahimde bulunmasıdır"

Müslim, Birr, 11-13 (2552);

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI