LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-1

Kungur-i eyvan-ı şeh k'ez kâh-ı keyvan berter-est Rahne-ha dan k'eş be dîvâr-i hasâri din der-est Açıklaması Ayvansarayisi, yedinci felekin sarayından daha üstün olan Padişah, bil ki onun din kalesinin duvarında delikler vardır.


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-03-08 09:30:44

Mevlana Camî(k.s)

کُنْگُرِ اَيْوَانِ شَهْ کَزْ کَاخِ کَيْوانْ بَرْتَرَ اسْتْ

رَخْنَه هَا دَانْ کَشْ بَدِيوَارِ حَصَارِ دِينْ دَرَ اسْتْ

Kungur-i eyvan-ı şeh k'ez kâh-ı keyvan berter-est

Rahne-ha dan k'eş be dîvâr-i hasâri din der-est

Açıklaması

Ayvansarayisi, yedinci felekin sarayından daha üstün olan Padişah, bil ki onun din kalesinin duvarında delikler vardır.

چُونْ سَلَامَتْ مَانَدْ اَزْ تَارَاجِ نَقْدِ اِينْ حَصَارْ

پَاسُبَانْ دَرْ خٰوابُ و بَرْ هَرْ رَخْنَه دُزْدِي دِيگَرَ اسْتْ

Çun selâmet mâned ez târâcı, nekdi in hasar

Pâsuban der xâbu her duzdi diğer-est

Açıklaması

Bu din kalesi nasıl yağmalanmaktan selamet bulur (güvende olur)? Nöbetçi uykuda ve duvarın her bir deliğinde de ayrı bir hırsız vardır. (Nefis, şeytan).

Not: Mevlana Cami kuddise sirruhu; şu iki beyitte insanı, makamı yedinci katın üstünde olan padişaha, iman dolu olan kalbini de padişahın mal ve cevherlerle dolu olan kalesine, kalpte olan manevi hastalıklarını da kalenin duvarındaki çatlak ve deliklere, imanı koruyan zikir vs. salih amellerini de kalenin nöbetçilerine, imana zarar veren nefis ve şeytanı da kalenin hırsızlarına benzetmiştir.

چِیسْتِ زَرِّ نابِ؟ رَنْگِینْ گَشْتَه خاکِی زْآَفِتابْ

هَرْ کِه کَرْدْ أفْسَرْ زِ زَرِّ نابِ خاکَشْ بَرْ سَرَسْتْ

Çîsti zerr-i nâb i rengîn geşte hâkî z'âfitâb

Her ki kerd efser zi zerr-i nâb i hâkeş ber ser-est

Açıklaması

(Halis Altın nedir? Ne değeri vardır? O, güneşin tesirinden sarı renge dönüşmüş bir toprak parçasıdır. Böylece altın tacı başına her kim koymuş ise o ancak başına toprak koymuştur.

-devam edecek-

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.

Enfal,2

GÜNÜN HADİSİ

Gerçek Müslüman

Müslüman, dilinden, elinden müslümanlar selâmette kalan kimsedir. (Buhari, Kitabü'l İman -Abdullâh b. Amr b. Âs)

TARİHTE BU HAFTA

*Kutlu doğum haftası(13-19 Mayıs) *İzmir'in işgali(15 Mayıs 1919) *İmam Muhammed'in vefatı(17 Mayıs 804)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI