LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer eger bu Ma'şer-est Açıklaması [ MA'ŞER'in manası beraber anlamına gelen "ma" ile kötülük manasında olan"şer" kelimelerinden bitiştirilmiş olup kötülükle beraber olma mânâsına gelmiştir. bu sebeple müneccimlerden hiç birisi şersiz değildir, isterse reisleri Ebû Ma'şer-i Belhî olsun.]


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2022-02-23 11:53:56

86. beyt 

Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb

Nisti z'în ma'şer kesî bî şer eger bu Ma'şer-est

Açıklaması

[ MA'ŞER'in manası beraber anlamına gelen "ma" ile kötülük manasında olan"şer" kelimelerinden bitiştirilmiş olup kötülükle beraber olma mânâsına gelmiştir. bu sebeple müneccimlerden hiç birisi şersiz değildir, isterse reisleri Ebû Ma'şer-i Belhî olsun.]

87. beyt

نورِ تَوحِیدَستِ در دل مَشْعر اِدراکِ حق

مَعْشر اَخترْ پَرَستانْ را کُجا آنْ مَشعَرست

87

Nûr-i tevhîd-esti der dil meş'ar-i idrâk-i Hak

Ma'şer-i ehter perest-an râ kucâ ân meş'ar-est

Açıklaması

[Allah Teâlâ'yı idrak edebilmek kalpteki tevhid nuruyla olur, Bu yıldızperest topluluğunda hani nerede o şuur ? Çünkü onların kalplerinde tevhid nuru yoktur.]

88. beyt

حِكْمَتِ یونانیان پَیغامِ نفسَ استُ و هوَی

حکمتِ ایمانیانْ فَرمودهِٔ پَیْغمبَر ست

88

Hikmet-i yûnâniyân peygâm-i nefs-est u hevâ

Hikmet-i îmâniyân fermûde-i peygamber-est

Açıklaması

Yunanlılar'ın hikmeti nefis ve hevalarının buyruğuna uymaktır, iman ehlinin hikmeti ise Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] emrine tâbi olmaktır.

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.

Enfal,2

GÜNÜN HADİSİ

"Ümmetimin tamamı affedilmiştir, ancak günahlarını ilan edenler müstesna!"

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI