Cevaplar.Org

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-11

Nîki âmûz ez heme er kem zi hod âhır çı ayb Râsıtî der cedvel-i zerker zı çûpîn mıstar-est Açıklaması [Herkesten güzel ahlak öğren. Hangi bir ayıp vardır ki, eğer kendisinden öğrendiğin kişi senden daha az ise?


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-08-01 15:05:56

31.

نِیکِی آمُوزْ اَزْ هَـمَه اَرْ کَـمْ زِ خُودْ ، آخِرْ چه عَیْبْ ؟ 

راسِتِی دَرْ جَدْوَلِ زَرْگَرْ زِ چُوپِـینْ مِسْطَرَ اسْتْ

31

Nîki âmûz ez heme er kem zi hod âhır çı ayb

Râsıtî der cedvel-i zerker zı çûpîn mıstar-est

Açıklaması

[Herkesten güzel ahlak öğren. Hangi bir ayıp vardır ki, eğer kendisinden öğrendiğin kişi senden daha az ise? Zira altın yapanın cetvelindeki doğruluk, bir odun cetveldendir.]

32

نِیسْتِ قَدْرِ عالیُ و دُونْ جُزْ بَمِقْدارِ هُنَرْ

قَصْرِ شَهْ را پاسِبانْ بَرْ بامُ و دَرْبانْ بَرْ دَرَسْتْ

32

Nisti kadr-i âlıyû dûn cüz be-mikdâr-ı hüner

Kasr-ı şeh râ pâsibân ber bâm u derbân ber der-est

Açıklaması

[Yüce ve alçağın kıymetleri hünerleri kadardır. (Güzel yaptığı iş ve sanatı kadardır.) Padişah sarayının nöbetçisi, damın üstündedir. Kapıcısı ise kapı arkasındadır. ]

33

حِکْمَتْ اَنْدَرْ رَنْـجِ تَنْ تَهْذِيبِ عَقْلُ و جانِ تُوسْتْ

قَصْدِ واعِظْ زَجْرِ أصْحابُ و لَكَدْ بَرْ مِنْبرَ اسْتْ

Hikmet ender renc-i ten tehzîb-i akl u cân-i tust

Kasd-i vâ'iz zecr-i eshâb u leked ber minber-est

Açıklaması

[Senin vücuduna verdiğin sıkıntı ve meşakkatin hikmeti faydası, (kalbinin ve ruhunun tasfiye ve tezkiyesidir.

Vâizin maksadı, cemaati kötü işlerden sakındırmaktır, ama vurup tekmelediği yer minberdir.

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Âl-i imran:190

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır.

GÜNÜN HADİSİ

Her insan hata yapar. Hata edenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir."

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii'nin yeniden ibadete açılışı(15 Nisan 1772) *Turgut Özal'ın Vefatı(17 Nisan 1993) *Türk-Yunan savaşının başlaması(18 Nisan 1897) *Miladi takvime göre Efendimiz'in (s.a.v.)dünyaya teşrifleri(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI