LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek hâher-est Açıklaması


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2022-04-01 07:37:56

95. beyt

هَمْچو بِکْرِ فِکرِ خُسرَوْ زاده اَسْت أز ْ لطف طبعْ

دَرْ كَمالِ خُوبى این یک خَواهَر آن یک خواهر است

95

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb'

Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek hâher-est

Açıklaması

[Hem bu şiir latafeti tabi' cihetinde, Emîr Hüsrev'in bakire fikriyle yazdığı derya-yı ebrar şiiri gibidir, ve güzellik kemâlinde her ikisi kız kardeştirler.]

96. beyt

اَیْ بَسا خَواهَر که با خواهر چُو گَرْدَد جِلْوہ گَر

دَر جَمال اَکْبَر بُوَد دَر سالْ اَگَر چه اَصْغرَست

96

Ey besâ hâher ki bâ hâher çu gerded cilve-ger

Der cemâl ekber buved der sâl eger çi asğar-est

Açıklaması

[Ey kimse! Nice kız kardeş vardır ki diğer kız kardeşiyle cevelan ettiği zaman, her ne kadar yaş bakımından küçükse de güzellik bakımından büyüktür.]

97. beyt

لُجَّةُ الأسرارْ اَگَرْ سازَمْ لَقَبْ آن را سَز اسْت

زانکِه اَز أسرارِ دینْ بحرِی لبالَب گَوْهرست

97

Luccetü'l esrâr eger sâzem lakab ân râ sezâ-st

Z'ânki ez esrâr-ı dîn bahrî lebâleb gevher-est

Açıklaması

[Bu kasideye"Lüccetü'l-Esrâr" (sırlar denizi) ismini versem layıktır, zira bu beyitler dinin sırlarıyla dolu bir mücevher denizidir.]

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.

Ankebut, 56

GÜNÜN HADİSİ

"Üç defa kapıyı çalın. İzin verilirse girin; aksi halde dönün."

Riyazü's Salihin, 2/874

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI