Cevaplar.Org

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek hâher-est Açıklaması


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2022-04-01 07:37:56

95. beyt

هَمْچو بِکْرِ فِکرِ خُسرَوْ زاده اَسْت أز ْ لطف طبعْ

دَرْ كَمالِ خُوبى این یک خَواهَر آن یک خواهر است

95

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb'

Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek hâher-est

Açıklaması

[Hem bu şiir latafeti tabi' cihetinde, Emîr Hüsrev'in bakire fikriyle yazdığı derya-yı ebrar şiiri gibidir, ve güzellik kemâlinde her ikisi kız kardeştirler.]

96. beyt

اَیْ بَسا خَواهَر که با خواهر چُو گَرْدَد جِلْوہ گَر

دَر جَمال اَکْبَر بُوَد دَر سالْ اَگَر چه اَصْغرَست

96

Ey besâ hâher ki bâ hâher çu gerded cilve-ger

Der cemâl ekber buved der sâl eger çi asğar-est

Açıklaması

[Ey kimse! Nice kız kardeş vardır ki diğer kız kardeşiyle cevelan ettiği zaman, her ne kadar yaş bakımından küçükse de güzellik bakımından büyüktür.]

97. beyt

لُجَّةُ الأسرارْ اَگَرْ سازَمْ لَقَبْ آن را سَز اسْت

زانکِه اَز أسرارِ دینْ بحرِی لبالَب گَوْهرست

97

Luccetü'l esrâr eger sâzem lakab ân râ sezâ-st

Z'ânki ez esrâr-ı dîn bahrî lebâleb gevher-est

Açıklaması

[Bu kasideye"Lüccetü'l-Esrâr" (sırlar denizi) ismini versem layıktır, zira bu beyitler dinin sırlarıyla dolu bir mücevher denizidir.]

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve O'ndan bağışlanma istemezler? Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Maide, 74

GÜNÜN HADİSİ

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Risayü'z-Salihin

TARİHTE BU HAFTA

*I.Abdulhamid'in vefatı(7 Nisan 1789) *Şer'iye mahkemelerinin lağvı(8 Nisan 1924) *Mimar Siana'ın Vefatı(9 Nisan 1588) *Otlukbeli Zaferi(11 Nisan 1473) *Kanuni'nin Bağdatı Fethi(12 nisan 1521)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI