LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-20

Nisti ez merdî acûz-i dehri râ geşten zebû Zen ki fâik geşti ber şev-her be ma'na şevher-est Açıklaması [Acuze (yaşlı kadın) gibi olan dünyaya karşı zayıf kalmak, ona mağlup olmak erkeklikten değildir. Zira kocasına üstün gelen karı, koca mânâsınadır, koca gibidir.]


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-11-21 21:41:46

59. beyit

نِيسْتِ اَزْ مَرْدِی عَجُوزِ دَهْرِ را گَشْتَنْ زَبُونْ

زَنْ کِه فائِقْ گَشْتِ بَرْ شَوْهَرْ بَمَعْنَی شَوْهَرَسْتْ

59

Nisti ez merdî acûz-i dehri râ geşten zebû

Zen ki fâik geşti ber şev-her be ma'na şevher-est

Açıklaması

[Acuze (yaşlı kadın) gibi olan dünyaya karşı zayıf kalmak, ona mağlup olmak erkeklikten değildir. Zira kocasına üstün gelen karı, koca mânâsınadır, koca gibidir.]

60. beyit

راهِ عُزْلَتْ پُویُ و خُـرَّمْ زِی کِه چَنْدِينْ قَهْقَهْه

کَبْکْ اَزانْ دارَدْ کِه دُورْ اَزْ خَلْقِ بَرْ کُوهُ و دَرَ اسْتْ

60

Râh-i uzlet pûy u hürrem zi ki çendin kahkahe

Kebk ez'ân dâred ki dür ez halki ber kûhu der-est

Açıklaması

[Durma uzlet yoluna koş haydi, gönlünce rahat yaşa; Zira keklik bütün bu kahkahaları atmasının sebeb: dağlarda ve derelerde halktan uzak yaşadığı için dir.]

61. beyit

حَبْسِ نِیلِ گُنْبَدِی أَزْ گِرْیَه مِی شَوْ غَرْقِ آبْ

شَبْ چُو مُرْغِی کآشِیانَشْ غُنْچَهِٔ نِیلُوفَرَ اسْتْ

61

Habs-i nîlı gonbedî ez girye mî şev ğark-i âb

Şeb çu morğî kâşiyâneş gonçe-i nîlûfer-est

Açıklaması

[Sen yeşil kubbenin (gök semasının) altında tutsaksın, o yüzden geceleri ağlayarak gözyaşı sularında gark ol, Yuvası nilüfer çiçeği olan kuşun, geceleri suda gark olduğu gibi.

Kitabın şerhinde şunlar yazılıyor:

Nilüfer çiçeği: güneşin tulûinda sudan zuhur edip çiçek açar, güneş batışında yine suya çekilir. Ve derler ki; "suya çekildiği vakit bir kuş gelip olduğu yerde konup dinlenir, sudan çıkınca kalkıp gider imiş."

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

"Kadınlara iyilikle muamele ediniz."

Nisa:19

GÜNÜN HADİSİ

Sahabilerim yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız doğru yolu bulursunuz."

Rezin

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI