KADER DEĞİŞİR Mİ?

İnsanların Çalışmasıyla Kader Değişir mi? Takdir Allah’ın ilmine bağlıdır. Allah, olmuş ve olacak her şeyi en ince teferruatına kadar en açık ve en kat’i ş...

HADİSLERDE KAZA VE KADER

Hadîslerde Kaza ve Kader: Her şey, önceden takdir edilmiştir: Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz, kaza ve kaderle ilgili birçok beyanlarda bulunmuştur. ...

HİDAYET VE DALALET

(Hidayet: Doğru yola girmek, Müslüman olmak; Dalâlet: Eğri yola sapmak, iman ve İslam’dan ayrılmak demektir.) Bir insanın doğru yola girmesi veya ondan sapması...

DERS:11 KADER ve KAZA

Kaza ve kaderin tarifleri – Kur’an’a göre kader – Kulların ihtiyarı – Hidâyet ve delâlet – İnsanın dilemesi Allah’ın meşîetine b...

AHİRET GÜNÜNE AİT NAKLİ VE AKLİ DELİLLER

Âhiretin Varlığının İspatı: (Âhiret gününün geleceğine dair, naklî ve aklî deliller.) Âhiret gününün varlığına, ceza ve mükâfat gününün geleceğine,...

AHİRETİN VARLIĞININ ÖNEMİ

Cennet ve Cehennem hilkat (yaratılış) ağacının sonsuza doğru uzayıp giden iki dalında meydana gelen iki meyvedir. Ve kâinatın birbirini takip ederek gelmekte olan silsil...

DERS: 10 ÂHİRETE İMAN

Âhiret – Kıyamet – Âhiret halleri – Sûr – Havz-ı Kevser – Şefaat – Sırat – Cennet – Cehennem – Âhiretin Varlığının...

Hz. MUHAMMED (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) :

Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), bütün insanlara ve cinlere gönderilmiş bir peygamberdir. Kendi peygamberliğini bütün dünyaya ilân etmiş ve hak peygamber oldu...

MU’CİZE, KERÂMET VE ÖTEKİ HARİKALAR (Olağanüstü şeyler) :

Mu’cize: Allah tarafından peygamber olarak gönderilen bir zatın peygamberlik iddiasında doğru olduğunu isbat için, Allah’ın kudret ve yardımı ile gösterdiği...

DERS: 9 PEYGAMBERLERE İMAN

DERSİN KONUSU: Peygamberlerde bulunması gereken sıfatlar – İnsanlar niçin peygamberlere muhtaçtır? – Peygamberlerin sayısı – Kur’an-ı KerimR...

CİN VE ŞEYTAN DENİLEN VARLIKLAR

Lügatte cin, bir şeyi örten ve gizleyen demektir. Allah’ın yarattığı ve gözlerimizle göremediğimiz bir kısım varlıklar vardır ki, dinde bunlara (Cin) adı veril...

DERS: 8 MELEKLERE İMAN

Melek Nedir: Melek, lügatta; kuvvetli demektir. Şer’i manası, çeşitli şekiller alan latîf, nûranî bir cisimdir (1)....

KUR'AN TERCÜMELERİ MESELESİ

Terceme, bir sözün manasının diğer bir dilde ona eş bir tabir ile aynen ifade etmektir. Tercemenin, aslın manasına tamamen uygun olabilmesi için ilimde ve san’atta ...

KUR’AN-I KERİM:

Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından Son Peygamber Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimize 23 sende ayetleri ve sureler halinde indirilmiştir. İnsanlığın ger...

DERS: 7 KİTAPLARA İMAN-1. Bölüm

DERSİN KONUSU: Kur’an’a göre Kitap ve Suhuf: Tevrat – Bugünkü Tevrat nüshaları – Zebur – İncil – Kur’an. Kur’an-ı Kerim&#...

ALLAH’IN SIFATLARI-3

ALLAH TEÂLÂ HAKKINDA CAİZ OLAN ŞEYLER: 1-Allah Teâlâ’nın aklen imkânsız olmayan her şeyi – ne kadar garip, ne kadar harika olursa olsun – yaratması ...

ALLAH’IN SIFATLARI-2

HAYAT: Allah’ın diri olması demektir. Hayat sıfatı Allah için vacip, zıddı olan ölüm sıfatı Allah hakkında mümteni’dir. Hayat bulunmadıkça (ilim, irad...

ALLAH’IN SIFATLARI-1

Allah’ın zatını ve hakikatini kavramak mümkün müdür? Allah’ın zatî hakikatini aklımızla, duygularımızla anlamamız mümkün değildir. Bu cihet insan g...

ALLAH’A İMAN

DERSİN KONUSU: Allah’ın varlığının (aklî ve naklî delillerle) isbatı – Allah’ın sıfatları (Vacip, Caiz ve Müstahîl olan sıfatlar). ALLAH’...

KUR’AN-I KERİM’DE İMAN ESASLARININ VERİLİŞ TARZLARI

DERSİN KONUSU: Akıl – Vicdan – Tartışma – İlim – Telkin – Mesel ve Kıssa....

DİĞER YAZILAR

İMAN

İMAN

DERS-3 DERSİN KONUSU: İcmalî iman – Tafsîlî iman – Zaruriyat-ı diniye –

DİN

DİN

Tarifi - Kur’an’a göre din – İslam TARİFİ Din, lügatte; âdet

Sizi topraktan yarattık; oraya döndüreceğiz ve oradan tekrar sizi çıkaracağız.

Tâ Hâ, 55

GÜNÜN HADİSİ

"Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir, diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (haluf), Allah indinde misk kokusundan daha hoştur."

Ebu Hüreyre

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI