CİN VE ŞEYTAN DENİLEN VARLIKLAR

Lügatte cin, bir şeyi örten ve gizleyen demektir. Allah’ın yarattığı ve gözlerimizle göremediğimiz bir kısım varlıklar vardır ki, dinde bunlara (Cin) adı verilir. Cinlerin varlığı da şer’i yönden sabittir. Aklî yönden de, bu gibi va


İsmail Hakkı Zeyrek

ekremyilmaz08@gmail.com

2009-10-07 14:38:17

Lügatte cin, bir şeyi örten ve gizleyen demektir. Allah’ın yarattığı ve gözlerimizle göremediğimiz bir kısım varlıklar vardır ki, dinde bunlara (Cin) adı verilir. Cinlerin varlığı da şer’i yönden sabittir. Aklî yönden de, bu gibi varlıkların bulunması imkânsız değildir. Bütün semavî dinler cinlerin varlığını bildirmiştir. Meleklerin varlığını gösteren bütün aklî deliller, onların da var olduğunu gösterir. Cinler saf ateş alevinden veya yanıcı bir havadan yaratılmışlardır. Cinler, bazı yönleri ile meleklere benzerler. Mesela; çeşitli şekillere girer, ağır işler yapabilirler. Fakat diğer bir kısım yönleri ile de, onlardan farklıdır. Bunlarda üreme vardır:

“İblis cinden idi de, Rabbinin emrinden çıktı, şimdi beni bırakıp da, onu ve onun neslini kendinize dostlar edinir misiniz ki, onların hepsi size düşmandır.” (9) ayeti bu gerçeği haber veriyor.

Cinler, insanlar gibi ibadetlerle mükelleftirler. Bir kısmı mü’min, diğer bir kısmı kâfirdir:

“Gerçekten bizim içimizde Müslümanlar var, bizden zalimler de var. Müslüman olanlar, işte onlar hidayeti arayanlardır. Zulüm edenlere gelince, onlar Cehennem’e odun olmuşlardır.” (10) ayeti de iki gruptan bahsetmektedir.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cinlere islamî hükümleri tebliğ etmiştir:

Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz hem insanların, hem de cinlerin peygamberi olması dolayısıyla ilahî hükümleri cinlere de tebliğ buyurmuşlardır. Cinlerden bir grup Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin okuduğu Kur’an ayetlerinden bir kısmını dinleyerek Allah’ın birliğine inanmışlar ve bu hâdiseyi diğer cinlere de haber vermişlerdir:

“De ki, bana şu gerçek vahyolundu: Bir takım cinler (Kur’an okuduğumu) işittiler ve (kavimlerine döndükleri zaman) dediler ki, biz çok hoş bir Kur’an dinledik, hidayete erdiriyor, biz de ona iman ettik, bundan böyle Rabbimize asla hiç kimseyi ortak koşmayacağız.” (11) ayetleri bunları bildirmektedir.

Şeytanın vesvesesi ne şekilde olur?

Cinlerin bir grubu insanları yoldan çıkarmaya, hak ve hakikatten uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar ki, bunlara şeytan adı verilir. Allah’ın emirlerini tanımayan genel ahlakı bozmaya çalışan insanlara da şeytan denilir:

“İnsan ve cin şeytanları…” (12)

“O şeytan cinlerden de olur, insanlardan da…” (13) ayetleri, şeytanların hem cinlerden, hem insanlardan olduğunu haber veriyor.

Gözle görmediğimiz birtakım hayvancıkların insan tabiatı ve ahlakı üzerinde yaptığı tesirleri düşünecek olursak, kendileri görülmeyen ve Kur’an’ın dilinde şeytan adı verilen bir kısım lâtif cisimlerin, insanların üzerinde bir takım tesirler yapabileceği inkâr edilemez.

İşte Hz. Âdem’e secde etmekten çekinen İblis de bu tip cinlerdendir.

Bazı kimseler şeytanların, insanların tabiatlarındaki kötü kuvvetlerden kinâye olduğunu söyleyerek, bu husustaki şer’i delilleri te’vile çalışırlar, fakat bu bâtıl bir te’vildir. Çünkü; insanlara vesvese veren şüpheye iten gözlerimizle göremediğimiz birtakım canlı varlıkların bulunduğu şer’i yönden sabittir, aklî yönden de imkânsız değildir. Bu durumda te’vil yoluna gidilemez.

Dipnotlar:

9-Kehf: 50.

10-Cin:14-15.

11-Cin:1-2.

12-En’am: 112.

13-Nâs:6.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KADER DEĞİŞİR Mİ?

KADER DEĞİŞİR Mİ?

İnsanların Çalışmasıyla Kader Değişir mi? Takdir Allah’ın ilmine bağlıdır. Allah, o

HADİSLERDE KAZA VE KADER

HADİSLERDE KAZA VE KADER

Hadîslerde Kaza ve Kader: Her şey, önceden takdir edilmiştir: Peygamberimiz (Sallallahu Aleyh

HİDAYET VE DALALET

HİDAYET VE DALALET

(Hidayet: Doğru yola girmek, Müslüman olmak; Dalâlet: Eğri yola sapmak, iman ve İslam’da

DERS:11 KADER ve KAZA

DERS:11 
KADER ve KAZA

Kaza ve kaderin tarifleri – Kur’an’a göre kader – Kulların ihtiyarı ̵

AHİRET GÜNÜNE AİT NAKLİ VE AKLİ DELİLLER

AHİRET GÜNÜNE AİT NAKLİ VE AKLİ DELİLLER

Âhiretin Varlığının İspatı: (Âhiret gününün geleceğine dair, naklî ve aklî deliller

AHİRETİN VARLIĞININ ÖNEMİ

AHİRETİN VARLIĞININ ÖNEMİ

Cennet ve Cehennem hilkat (yaratılış) ağacının sonsuza doğru uzayıp giden iki dalında meyda

DERS: 10 ÂHİRETE İMAN

DERS: 10
ÂHİRETE İMAN

Âhiret – Kıyamet – Âhiret halleri – Sûr – Havz-ı Kevser – Şefaat

Hz. MUHAMMED (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) :

Hz. MUHAMMED (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) :

Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), bütün insanlara ve cinlere gönderilmiş bir peygamber

MU’CİZE, KERÂMET VE ÖTEKİ HARİKALAR (Olağanüstü şeyler) :

MU’CİZE, KERÂMET VE ÖTEKİ HARİKALAR
(Olağanüstü şeyler) :

Mu’cize: Allah tarafından peygamber olarak gönderilen bir zatın peygamberlik iddiasında do

DERS: 9 PEYGAMBERLERE İMAN

DERS: 9
PEYGAMBERLERE İMAN

DERSİN KONUSU: Peygamberlerde bulunması gereken sıfatlar – İnsanlar niçin peygamberler

CİN VE ŞEYTAN DENİLEN VARLIKLAR

CİN VE ŞEYTAN DENİLEN VARLIKLAR

Lügatte cin, bir şeyi örten ve gizleyen demektir. Allah’ın yarattığı ve gözlerimizle g

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

"Tutumlu kişi asla fakir olmaz."

Taberani

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI