LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-18

Hoş buved hoş-bû be-her sûret ki bâşed çün abir K'eş be-sehv er gâfilî tashîfi hâned anber-est Açıklaması


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-11-07 22:51:16

52. beyit

خُوشْ بُوَدْ خُوشْبُو بَھَرْ صُورَتْ کِه باشَدْ ، چُونْ عَبِيرْ

کَشْ بَسَهْوْ أَرْ غافِلِی تَصْحِيفِ خوانَدْ عَنْبَرَ اسْتْعبير»

52

Hoş buved hoş-bû be-her sûret ki bâşed çün abir

K'eş be-sehv er gâfilî tashîfi hâned anber-est

Açıklaması

Güzel kokulu ne surette olursa olsun güzeldir. Zira abîr anberin aynısıdır, velev ki biri şaşırarak değişimini okursa .. (yanı abîr diyeceğine anber derse, hüküm değişmez, çünkü abîrle anber) , aynı şeye delâlet eder.

53. beyit

کُوسِ نامُوسْ اَرْ زَنِی اَزْ چَرْخِ اَنْجُمْ بَرْ گُذَرْ

چُونْ دَفِ رُسْوَائِیَسْتْ اِینْ پُرْ جَلَا جِلْ چَنْبَرَ اسْتْ

53

Kûs-i nâmûs er zenî ez çerh-i encüm ber güzer

Çün def-i rüsvâiyest în pür celâcil çenber-est

Açıklaması

Şeref davulu vurursan (vurmak istiyorsan) yıldızlar semâsından geç, yukarı feleklere çık! (Yani dünya ve mâfihayı (ve içindekileri) terk et.) Çünkü bu yıldızlar semâsı, rüsva (utanç) def (ve) çıngırak dolu bir çemberdir.

54.beyit

سُویِ مَعْنَی رَوْ کِه گَرْ مانَدْ بَصُورَتْ با سِپَنْدْ

کَيْ کُنَدْ دَفْعِ گَزَندْ آنْ نُقْطَه کَانْدَرْ مِجْمَرَسْتْ

54

Sûy-i ma'na rev ki ger mâned be-sûret bâ sipend

Key kuned def-i gezend ân nokta k'ender micmer-est

Açıklaması

[Ma'na cihetine doğru git, zahirî bırak, Zira eğer ki buhurdanlık mânâsına gelen ْمِجْمَر MİCMERin cim noktası , nazar otu tohumun mânâsına gelen SİPENDe sureten benziyor ise de, ama nasıl o cimin noktası zararı def' edebilir?

-devam edecek-

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.

Tevbe, 119

GÜNÜN HADİSİ

Zühd hakkında

“Kendisine çok konuşmama ve zühd duygusu verilen kimseyi gördüğünüz zaman ona yaklaşın.Zira o hikmet telkin eder.”İbn-i Mace-Zühd:1

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI