LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser-est Açıklaması


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2022-02-07 21:58:24

80. beyt

فَلْسَفه چُون اَکْثَرش آمَد سَفَهْ پَس كلِّ آن

همْ سَفهْ باشَد که دارَد حکمِ آنْجا اَکْثَرست

80

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân

Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser-est

Açıklaması

"FEL-SEFEH"nin çoğusu lafız itibariyle "SEFEH"dir. Öyleyse felsefenin tümü mana itibariyle SEFEHdir (yani aptallık, saçmalık, sefahettir. Zira ELHÜKMÜ LİL'EKSERİ (hüküm çoğa aittir) sözü kuralına göre, bütünün hükmünü çoğunluk alır.]

81. beyt

فَلسَفی أز گَنْجِ حِکْمَت چون بَفَلسِی رَهْ نَیافْت

مِی نَدانَم دِیگری را سُویِ آنْ چونْ رَهبرست

81

Felsefî ez genc-i hikmet çun be felsi reh ne-yâft

Mi ne-dânem digerî râ sûy-i ân çûn rehber-est

Açıklaması

[FELSEFECİ hikmet hazinesinden bir FELS kadar yol bulamazken, Bilmiyorum diğer insanlara hikmet hazinesi için nasıl rehber olabilir?]

82. beyt

حُکمِ حالِ مَنطقِی خَواهی زِحالِ فلسفِی

کُنْ قِیاس آن را که أصغر مندرج در أکْبرست

82

Hükm-i hâl-i mantıkî hâhî zi hâl-i felsefî

Kun kıyâs ân râ ki asğar münderic der ekber-est

Açıklaması

[Mantık ilminin tahsiline çalışan kimsenin haline ne olduğunu bilmek istersen, onu felsefe ilmini okuyanın haline kıyas et: zira mantık "cüz" (parça), felsefe de "kül" (bütün) dür. Cüzün hali "kül" den anlaşılır.] Mantık felsefe ilminin mukaddimesidir. O zaman şöyle bir kıyas yapılabilir; Mantık felsefedendir. Çünkü onun mukaddimesidir. Felsefenin tümü sefehtir. Öyleyse mantık ta sefehtir.

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

Zalim sultanın yanında gerçeği söylemek en büyük cihaddandır.

Tirmizi 13, (2175)

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır Hocaefendi Vefat Etti (27 Mayıs 1942) *Azerbaycan'ın İstiklali(28 Mayıs 1918) *İSTANBUL'UN FETHİ VE AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASI(29 MAYIS 1453) *İmam Nesei'nin Vefatı(31 Mayıs 1310) *Ayasofya'da İlk Cuma Namazı Kılındı(1 Haziran 145

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI