Cevaplar.Org

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-22

Hâk-i yâr-ân şev ki poşt-i kibr u kînet bışkened Kuhl-i ağber çeşm-i nusret râ gubâr-ı leşker-est Açıklaması


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-12-22 11:46:42

65.beyit 

خاکِ پارانْ شَوْ کِه پُشْتِ کِبْرُ و کِینَتْ بِشْکَنَدْ 

كُحْلِ اَغْبرْ چَشْمِ نُصْرَتْ را غُبارِ لَشْکَرَ سْتْ 

65

Hâk-i yâr-ân şev ki poşt-i kibr u kînet bışkened

Kuhl-i ağber çeşm-i nusret râ gubâr-ı leşker-est

Açıklaması 

[ Dostların toprağı (hizmetkârı, mütevazisi ) ol , ki senin kibir ve kininin beli kırılsın, bu iki kötü huydan kurtulmuş olasın. Askerlerin ayak tozları nusret (zafer) gözleri için sürme gibidir. Zira ayak tozları, askerlerin çokluğuna delâlet edip, düşmanların korkmalarına ve zafere sebep olur. O yüzden değerlidir.

66. beyit 

لَشْكَرِ إنْعامِ نادِيدَه بَبانْگِی تَفْرِقَسْتْ 

دَفْتَرِ شِیرازَه نا كَرْدَه بَبادِی اَبْتَرَسْتْ

66

Leşkeri in'ami nadide be-bângî tefrikast

Defter-i şîrâze nâ kerde be-bâdî ebter-est

Açıklaması

Padişahtan in'am , iyilik görmemiş bir ordu , düşmanın bir sayhasıyle dağılır gider. O, şuna benzer: Şiraze edilmemiş kitap, bir rüzgâr ile dağılır gider.]

Şiraze; ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit.(Sözlük)

67. beyit

نَا پُسَندِی گَر رَسَدْ أز یارِ رَوشَنْ دلْ چه باکْ

نیستِ عیبِی آبِ صافي را که خاشاکْ آوَر ست

67

Nâ-pesendî ger resed ez yâr-i rûşen dıl çı bâk

Nisti aybî âb-i sâfî râ ki hâşâk âver-est

Açıklaması

[Nurlu kalbli dosttan layık olmayan bir şey sana ulaşırsa korkulacak ne var bunda? Zira berrak su için, (son bahar mevsimlerinde) saman kuru ot getiricisi olması sebebiyle hiç bir ayıbı olmaz]

-devam edecek-

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

"Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ahkaf,13

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, 101

TARİHTE BU HAFTA

*Mimar Sinan Vefat Etti(8 Nisan 1588) *Devletin dini İslam'dır Hükmü Kaldırıldı.(10 Nisan 1928) *Mareşal Fevzi Çakmak Vefat Etti. (10 Nisan 1928) *İlk Uzay Mekiği Fırlatıldı. (12 Nisan 1981) *Titanik Faciası(14 Nisan 1912)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI