LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-21

Münkir-ân râ vâridât-i ârif-ân nebved kabul Kâfir-ân râ mu'cizât-i enbiyâ key bâver-est Açıklaması [Ariflerin ilhamları, münkirlere müslüman oldukları halde makbul olmaz, tasdik etmezler. Öyleyse enbiyaların mucizeleri kâfirlere nasıl inanmak hâsıl olur?]Demek ki münkirlerin hâli kafirlerden daha taaccüp edilir.


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-12-08 08:15:19

62. beyt

مُنْکِرانْ را وارِداتِ عارِفانْ نَبْوَدْ قَبُولْ

کافِرانْ را مُعْجِزاتِ اَنْبِیا کَیْ باوَرَسْتْ

62

Münkir-ân râ vâridât-i ârif-ân nebved kabul

Kâfir-ân râ mu'cizât-i enbiyâ key bâver-est

Açıklaması

[Ariflerin ilhamları, münkirlere müslüman oldukları halde makbul olmaz, tasdik etmezler. Öyleyse enbiyaların mucizeleri kâfirlere nasıl inanmak hâsıl olur?]Demek ki münkirlerin hâli kafirlerden daha taaccüp edilir.

63. beyt

فِقْرَه فِقْرَه أزْ کَلاَمِ شِیرِ مَرْدانْ گُوشِ کُنْ

زانْکِه بَرْ بُو جَهْلِ جَهْلْ آنْ ذُو الفِقارِ حَیْدَرَسْتْ

63

Fıkra fıkra ez kelâm-ı şir-i merdân gûşi kun

Zânki ber bu cehli cehl ân zülfikâr-ı hayder-est

Açıklaması

Ariflerin sözlerine kulak ver onların sözleriyle amel et. Onların sözleri cehaletin def'i için tiryaktır. Zira te'siri bakımından, onların cehalet üzerinde olan sözleri, Hz Ali'nin radıyallahu anhu Ebucehil gibi kâfirlerin üstüne olan Zülfikar kılıcı gibidir.

64. beyt

نُکْتَهایِ پَسْتِ کامِلْ هَسْتِ طالِبْ را بُلَنْدْ

نُقْطَهایِ پایِ حَیْدَرْ تاجِ قافِ قَنْبَرَ سْتْ

64

Nükte-hâ-yi pest-i kâmil hesti tâlib râ bülend

Noktahâ-yi pây-i Haydar tâc-i Kâf-ı Kanber-est

Açıklaması

[Kâmil bir insanın (büyüklerin ayak altı gibi olan) en basit nükteleri , talebeleri için taç gibi yücedir değerlidir . Misal olarak Haydar-i kerrar Hz. (علي Ali)'nin [radıyallahu anh] ayağı (علي nin son harfi olan (ي)nin altındaki) noktaları , قنبر Kanber)'in başına (baş hafı olan ق kaf'a) taçtır. ق kaf harfı baş gibi , üzerindeki iki nokta ق a taç gibi dır. Kanber قنبر Hz. Ali'nin radıyallahu anhu kölesi idi (Şiir)

قليلٌ منكَ يكفيني ولكن قليلُك لا يقال له قليل

Senden az'ı bana yeter velakin

Az'ın için azdır demek yakışmaz.

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

De ki: "Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir."

İsra, 84

GÜNÜN HADİSİ

Bir kimseye şer olarak bir müslüman kardeşine hakaret etmesi kafidir.

Riyazü's Salihin, 3/1605

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI