Cevaplar.Org

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezber-est Açıklaması


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2022-03-22 08:03:45

92. beyt

صاحبِ عِلْمِ لَدُنِّی را چه حاجتْ خَطُّ و لفظْ

صَفحَهِٔ دِل مُصْحفَست آن را که قرآن اَزْبَرست

92

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz

Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezber-est

Açıklaması

[İlm-i ledünniye bağlı kimsenin yazıya ve kelâma haceti yoktur, Kur'ân-ı Kerîm ezberinde olan kimseye gönül sayfası mushaftır.]

93. beyt

جامِی اَحسنْتْ این شِعِرْ أزْ باغِ رِضوان روضه اِيسْتْ

کَانْدَران هَرْ حرفِ ظرفی أز شَرابِ کَوثَرست

93

Câmi ahsent în şiir ez bâğ-ı rıdvân-ı ravza-ist

K'ânderan her harfi zarfi ez şerâb-ı Kevser-est

Açıklaması

[Ey Câmi! İyi ettin , senin bu kasiden şiir değil, Rıdvan cennetinden bir ravzadır, zira bu kasidede her bir harfi Kevser şarabından bir kadehtir.]

94. beyt

( دَرْ سَوادِ خطِّ أُو أَنْوارِ حِکْمتْ مُخْتَفِیسْت

هَرْ شَبِ تاریکِ آبِسْتَن بَصبحِ اَنْوَرَستْ

94

Der sevâd-i hatt-i û envâr-i hikmet mühtefi-st

Her şeb-i târiki âbisten be-sobh-i enver-est

Açıklaması

[Onun bu kara yazısında hikmet nurları gizlenmiştir her karanlık gece sabahın nuruyla hamiledir.]

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Yeryüzüne iyi-yararlı kullarım vâris olacaktır.

Enbiya, 105

GÜNÜN HADİSİ

Kurban hakkında

"Kim gönül hoşluğu ile,sevabını Allah'tan umarak kurbanını keserse,o kurban onu ateşten koruyan bir perde olur"Tergib ve Terhib:2/155

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI