Cevaplar.Org

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-14

Hârihâr-i şek derûn-i dıl buwed cân ra çu ger Ma'ne-iْإن k'ez berây-i şek buwed z'ân rû ger-est Açıklaması


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-10-08 11:52:50

40. beyit

خارِخارِ شَکْ دَرُونِ دِلْ بُوَدْ جانْ را چُو گَرْ 

مَعْنَئِ "إنْ" کَزْ بَرایِ شَکْ بُوَدْ زانْ رُو گَرَ اسْتْ

40

Hârihâr-i şek derûn-i dıl buwed cân ra çu ger

Ma'ne-iْإن k'ez berây-i şek buwed z'ân rû ger-est

Açıklaması

[ kalbin içinde olan şekkin, (şüphenin) iztırabı, ruh için uyuz illeti gibidir. Çünkü sükunet , rahatlık ancak yakîn ile olur.

Arapçada, اِنْ kelimenin şek manasına olması sebebiyle fariside گَرْ ger (eğer) demektir. Aynı zamanda fariside "ger" uyuz demektir. Bu ikinci misra' şekkin uyuz hastalığı gibi rahatsız edici olmasına kanıttır.

41.ci beyit

هَسْتِ مَرْدِ تیرَه دِلْ دَرْ صُورَتِ أهْلِ صَفا

آنْ زَنِ هِنْدُو کِه أزْ جِنْسِ سُفِیدَه شْ چادُرَ اسْتْ

41

Hesti merdi tîre dıl der sûret-i ehl-i safâ

An zen-i hindû ki ez cins-i sufideş çâdur-est

Açıklaması:

[Karanlık kalpli olup ta kendini safa ehli gibi gösteren kişi, beyaz örtüye bürünmüş bir siyah kadının hâli gibidir.]

42.ci beyit

هَرْ خَلَلْ کَانْدَرْ عَمَلْ بِینِی زِ نُقْصانِ دِلَسْتْ

رَخْنَه کانْدَرْ قَصْرِ بِینِی اَزْ قُصُورِ قَیْصَرَسْتْ

42

Her halel k'ender amel bînî zı noksân-ı dıl-est

Rahne k'ender kasri bînî ez kusûr-i kayser-est

Açıklaması

[Amelinde gördüğün her kusur, kalbin noksanlığındandır, 

Sarayın duvarında gördüğün her çatlak, kayserin، mimarının (saray ustasının) hatasındandır.]

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.

TAHRÎM,6

GÜNÜN HADİSİ

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI