Cevaplar.Org

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-11

Nîki âmûz ez heme er kem zi hod âhır çı ayb Râsıtî der cedvel-i zerker zı çûpîn mıstar-est Açıklaması [Herkesten güzel ahlak öğren. Hangi bir ayıp vardır ki, eğer kendisinden öğrendiğin kişi senden daha az ise?


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-08-01 15:05:56

31.

نِیکِی آمُوزْ اَزْ هَـمَه اَرْ کَـمْ زِ خُودْ ، آخِرْ چه عَیْبْ ؟ 

راسِتِی دَرْ جَدْوَلِ زَرْگَرْ زِ چُوپِـینْ مِسْطَرَ اسْتْ

31

Nîki âmûz ez heme er kem zi hod âhır çı ayb

Râsıtî der cedvel-i zerker zı çûpîn mıstar-est

Açıklaması

[Herkesten güzel ahlak öğren. Hangi bir ayıp vardır ki, eğer kendisinden öğrendiğin kişi senden daha az ise? Zira altın yapanın cetvelindeki doğruluk, bir odun cetveldendir.]

32

نِیسْتِ قَدْرِ عالیُ و دُونْ جُزْ بَمِقْدارِ هُنَرْ

قَصْرِ شَهْ را پاسِبانْ بَرْ بامُ و دَرْبانْ بَرْ دَرَسْتْ

32

Nisti kadr-i âlıyû dûn cüz be-mikdâr-ı hüner

Kasr-ı şeh râ pâsibân ber bâm u derbân ber der-est

Açıklaması

[Yüce ve alçağın kıymetleri hünerleri kadardır. (Güzel yaptığı iş ve sanatı kadardır.) Padişah sarayının nöbetçisi, damın üstündedir. Kapıcısı ise kapı arkasındadır. ]

33

حِکْمَتْ اَنْدَرْ رَنْـجِ تَنْ تَهْذِيبِ عَقْلُ و جانِ تُوسْتْ

قَصْدِ واعِظْ زَجْرِ أصْحابُ و لَكَدْ بَرْ مِنْبرَ اسْتْ

Hikmet ender renc-i ten tehzîb-i akl u cân-i tust

Kasd-i vâ'iz zecr-i eshâb u leked ber minber-est

Açıklaması

[Senin vücuduna verdiğin sıkıntı ve meşakkatin hikmeti faydası, (kalbinin ve ruhunun tasfiye ve tezkiyesidir.

Vâizin maksadı, cemaati kötü işlerden sakındırmaktır, ama vurup tekmelediği yer minberdir.

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta (yazılı) olan pek şerefli/değerli Kur'an'dır ki O'na temiz olanlardan başkası dokunamaz.

(Vakıa, 77-78-79)

GÜNÜN HADİSİ

Berâe (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: "Müminlerden (özür sahibi olanlar dışında) (evlerinde) oturanlar ile Allah yolunda malları ve canları ile savaşanlar bir olamaz."

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI