İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

Allah (c.c) gerek Yüce Kitabı'ndaki birçok ayet-i kerimede ve gerekse Elçisi aracılığıyla birçok hadis-i şerifte Müslümanlardan, uğruna çabaladıkları işler konusunda yüce bir himmete/ideale sahip olmalarını ve elde etmek için gayret gösterdikleri işlerin de ideal işlerden olması gerektiğini talep etmektedir.


Muhammed Salih Ekinci

sghursi@gmail.com

2022-06-01 07:28:31

Allah (c.c) gerek Yüce Kitabı'ndaki birçok ayet-i kerimede ve gerekse Elçisi aracılığıyla birçok hadis-i şerifte Müslümanlardan, uğruna çabaladıkları işler konusunda yüce bir himmete/ideale sahip olmalarını ve elde etmek için gayret gösterdikleri işlerin de ideal işlerden olması gerektiğini talep etmektedir.

Konuyla ilgili ayetlerden ilki, Rahmân'ın kullarına ait özelliklerin anlatıldığı şu ayet-i kerimedir: " Onlar, "Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle" diyenlerdir. (Furkân, 25/74). Zira Yüce Allah bu ayet-i kerimede müttakilere önder olmamız için kendisine niyazda bulunmamızı bize öğretmektedir. Bu makam ise nübüvvet makamından sonra her türlü makamın üzerindedir. Bu noktadan hareketle Rahman'ın kullarına ait sıfatlardan biri de, nübüvvet makamından sonra en yüce makama talip olmaları ve ona ulaşmak için var güçlerini seferber etmeleridir. Konuyla ilgili diğer ayetler ise şunlardır:

Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir." (Bakara, 2/48).

Çalışanlar böylesi için çalışsınlar!" (Sâffât, 37/61).

Mûsâ için, Tevrat levhalarında her şeye dair bir öğüt ve her şeyin bir açıklamasını yazdık ve ona şöyle dedik: "Şimdi onları kuvvetle tut, kavmine de emret. Onları en güzeliyle alsınlar. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğim." (A'râf, 7/145).

Onun (içiminin) sonu bir misktir (ağızda misk gibi koku bırakır). İşte yarışanlar, bunun için yarışsınlar." (Mutaffifin,83/26).

"Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl" dedik." (Meryem,19/12).

Konuyla ilgili hadislere gelince:

Ebu Hüreyre'den(r.a) gelen bir rivayette, Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:" "Kuvvetli mü'min, (Allah katında) zayıf mü'minden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Her ikisinde de hayır vardır. Sen, sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah'tan yardım dile ve acziyet gösterme. Başına bir şey gelirse, "şöyle yapsaydım, böyle olurdu" diye hayıflanıp durma. "Allah'ın takdiri bu, O, ne dilerse yapar" de. Zira "eğer şöyle yapsaydım" sözü şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar."(1) Allah Rasulü'nün şu sözlerini bir düşün," sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış"," Allah'tan yardım dile " yani sana faydası olan bir şeyi isterken O'ndan yardım dile ve  "acziyet gösterme " yani faydalı olanı istemede acziyet gösterme. Mü'min için ise ilimden daha yararlı bir şey yoktur. Âlimler, "Beden rahatlığına düşkünlükle ilim elde edilemez" demişlerdir. İmâm eş-Şâfiî (r.h) bir şiirinde şöyle demiştir:

Ayağı yere basan biri ol lakin Himmetinin başı Süreyya'da olan biri ol

İlim tahsilinde âli himmet olmanın önemi hakkında yazılan manzum eserlerden biri de İmâm Zemahşerî'ye ait olan bir şiirdir ki başı şöyledir:

İlim uğruna uykusuz kalmam, benim için daha lezzetlidir

Hoş nağmeli dilbere vuslattan ve boynuna uzunca sarılmaktan

Şiirin sonunda ise şöyle der:

Ey temennilerle mertebeme erişmeye çalışan!

Aşağı olanla yüce olan arasında nice fark var!

Ben geceyi uykusuz geçireyim; sen ise uykuyla

Geceleyip de sonra bana ulaşmayı mı beklersin?

Bu konuda irad edilen bir şiir de İmâm İbn Hişâm en-Nahvî el-Ensârî'ye (ö. 761/1360) ait olan şu şiirdir.

İlme erişir ilim için sabreden

Bolca vermeye katlanmalı güzele talip olan

Yücelere ermek için az da olsa nefsini ezmeyen

Zilletle kardeş yaşar bir ömür boyunca

İmâm en-Nevevî (r.h) bu meyanda şöyle der: "İlim tâlibinin âdâbından biri de hilim ve sabırdır. Bir de âli himmet olmalı; yani çok olana erişme imkânı varsa aza razı olmamalı. Öte taraftan ilimle iştigalde elde ettiği fırsatı kaçırmamalı ve imkân bulduğu zaman -bir saat sonra gerçekleşeceğinden emin olsa bile- az da olsa faydalı olanı tahsil etmeyi geciktirmemeli. Zira geciktirmenin nice afetleri vardır. Bir de ertelediği bilgi yerine, belki ikinci zamanda başka bir faydayı/bilgiyi tahsil etme imkânı bulur. Rabi b. Süleyman el-Muradi, İmam eş-Şafii ile ilgili şunu aktarır: "Te'life verdiği önemden dolayı ben Şafii'yi, gündüz yerken ve gece uyurken hiç görmedim." İlim talibi, bıkmaması ve motivasyonunu kaybetmemesi için güç yetiremediği bir yükün altına girmemeli. Bu ise kişiden kişiye değişiklik gösteren bir husustur. İlim talibi, hocasının meclisine gelip de onu görmediği zaman orada bekler ve dersini kaçırmaz; ancak hocanın belli bir vakitte ders okuttuğunu bildiği için orada beklemesinden hocasının hoşnut olmayacağından endişe ederse o zaman beklemez ve o vaktin dışında ders okumayı talep ederek de hocasını sıkıntıya sokmaz."(2)

Dipnotlar

 1-Taberânî (76); Müslim, (2664).

 2-Nevevî, el-Mecmu,1/69.

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

İnsanların ölüme negatif düşüncelerle bakmalarındaki sıkıntılardan biri de şudur ki, onu

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

Cennet ve Cehennem iki yurttur; birisi sevaba birisi azaba, birincisi muttakilere, ikincisi kâfirle

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

Bir sorunun cevabı; “Müzedeki bir insanın iskeleti 2.000 senedir var olduğu söyleniyor. Halbu

NAMAZDA 17 SIRRI

NAMAZDA 17 SIRRI

İslam Literatüründe “el-Mabud” kelimesi hakiki mabud olan Allah’ın bir vasfıdır. Ebced d

İNSANLARIN AYIBINI GİZLEMEK

İNSANLARIN AYIBINI GİZLEMEK

Kişi kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa, başkalarına da öyle davranmalıdır. Bu minva

CEHENNEM NEREDEDİR?

CEHENNEM NEREDEDİR?

Soru: Cehennem Nerededir? Cevap: Cennet ise Kur’an-ı Kerim'de zikredildiği gibi yüksektedir ve

RUM SURESİ ÖZELİNDE FITRAT DİNİ’NE BAKIŞ

RUM SURESİ ÖZELİNDE FITRAT DİNİ’NE BAKIŞ

Rum suresi, Mekki mukattaat sureler sisteminde yer alan, Kur’an’daki tertip numarası 30 olan bi

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-2

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-2

Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.s) buyurdular ki: “Komşusu, zararlarından emin

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-1

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-1

Kıyâmetin pek yakın olduğu ve vaktin bereketinin azaldığı günümüzde, insanlar dünya tela

SAYGI GÖSTERGELERİ

SAYGI GÖSTERGELERİ

Toplum içerisinde âdâb-ı muâşeret dediğimiz; nezâket, saygı ve görgü kuralları, dünya v

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-2

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-2

İbn Hacer el-Heytemî diyor ki: "Sahabe arasında cereyan eden hâdiseler konusunda dilimizi tutmam

Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır.

Nûr, 38

GÜNÜN HADİSİ

İman ve İslam'ın Fazileti

"Mü'min kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır! Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mü'mine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı birşey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder, bu da hayırdır" (Müslim, Zühd 64, (2

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır Hocaefendi Vefat Etti (27 Mayıs 1942) *Azerbaycan'ın İstiklali(28 Mayıs 1918) *İSTANBUL'UN FETHİ VE AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASI(29 MAYIS 1453) *İmam Nesei'nin Vefatı(31 Mayıs 1310) *Ayasofya'da İlk Cuma Namazı Kılındı(1 Haziran 145

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI