HZ. ALİ'NİN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

Hâfız İbn Hacer el-İsâbe'de şöyle diyor: "İlim sahiplerinden çoğunun bildirdiğine göre Hz. Ali ilk müslüman olan kişidir. Sahih olan rivâyete göre Bi'setten on yıl önce dünyaya geldi. Allah Rasûlü'nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanında yetişti ve ondan hiç ayrılmadı. Tebûk Seferi dışında O'nun katıldığı bütün savaşlara katıldı. Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu seferde onu Medine'de bırakınca:


Muhammed Salih Ekinci

sghursi@gmail.com

2022-04-08 22:36:23

Hâfız İbn Hacer el-İsâbe'de şöyle diyor: "İlim sahiplerinden çoğunun bildirdiğine göre Hz. Ali ilk müslüman olan kişidir. Sahih olan rivâyete göre Bi'setten on yıl önce dünyaya geldi. Allah Rasûlü'nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanında yetişti ve ondan hiç ayrılmadı. Tebûk Seferi dışında O'nun katıldığı bütün savaşlara katıldı. Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu seferde onu Medine'de bırakınca:

"Sen benim nezdimde Hârun'un Mûsâ nezdinde sahip olduğu değere sahip olmak istemez misin" dedi. Onu kendi kızı Fâtıma ile evlendirdi. Savaşlarda, İslam ordusunun bayrağı, genellikle o'nun elinde olurdu.

Hz. Ali'nin pek çok menkıbesi vardır. Hatta İmâm Ahmed diyor ki: Hz. Ali hakkında rivâyet edilen menkıbe kadar Sahabilerden hiç bir kimse hakkında rivâyet edilmemiştir. Râfizîler de onun hakkında bir takım uydurma menkıbeler çıkarmışlardır. Hz. Ali'nin bunlara ihtiyacı yoktur.(1)

Hz. Ali; Hz. Ömer'in kendisinden sonra halifenin belirlenmesi için tayin ettiği şura heyeti mensublarından biriydi. Abdurrahman b. Avf bu dönemde kendisine hilafet konusunda teklifte bulunmuş ve bu arada bazı şartlar ileri sürmüştü. Ancak Hz. Ali bu şartlardan bazılarını kabul etmekten kaçınmış, bunun üzerine Abdurrahman b. Avf, onun yerine Hz. Osman'a teklifte bulunmuş ve Hz. Osman ileri sürülen şartları kabul edince Abdurrahman b. Avf ona biat etmişti. Hz. Ali de Hz. Osman'ın halifeliğini onaylayıp ona biat etti.

Hz. Ali, Allah Rasûlü'nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) sonra, kendisini ilmin yayılmasına ve şer'i fetvalara vermişti.

Hz. Osman öldürülünce halk ona biat etti. Sonra Sahabeden içlerinde Talha, Zübeyr ve Hz. Âişe'nin bulunduğu bir cemaat Hz. Osman'ı öldürenlerin cezalandırılmasını talep ettiler ve bunun için bir hareket başlattılar. Bunun sonucunda "Cemel Olayı" diye bilinen olay meydana geldi.

Daha sonra Hz. Ömer ve Hz. Osman zamanında Şam valiliği yapmış olan Muâviye, Hz. Osman'ın katillerinin cezalandırılması talebinde bulundu. Bunun üzerine "Sıffîn" olayı meydana geldi. Bu konuda Hz. Ali'nin görüşü "söz konusu kişilerin evvela itaat dairesine girmeleri, daha sonra Hz. Osman'ın velisi olanların Hz. Ali nezdinde dava açması ve şer'î hükmün uygulanması şeklideydi. Hz. Ali'ye muhalefet edenler ise "suçluları bulup öldür" diyorlardı. O ise dava açılmadan ve delil ortaya konulmadan kısasın uygulanamayacağı görüşünde idi. Tabii ki her iki taraf da kendince içtihatta bulunuyordu.

Bu arada Sahabilerden savaşa girmeyenler de vardı. Ammâr'ın öldürülmesiyle de, Hz. Ali'nin haklı olduğu ortaya çıktı. Geçmişte çıkan bu ihtilaftan sonra, Ehl-i Sünnet âlimleri de bu görüş üzerinde ittifak etmişlerdir. Bu bakımdan Allah'a hamd ediyoruz.(2)

Dipnotlar

1- İbn Arrâk, Zehebî'nin, "Telhîsu'l-Mevzûât" adlı eserinde şöyle dediğini naklediyor: "Hz. Ali hakkında rivâyet edilen menkibe kadar sahabilerden hiç bir kimse hakkında menkıbe rivâyet edilmemiştir. Nakledilen menkıbeler üç kısımdır: 1) Sahih ve hasen rivâyetlerde yer alan menkıbeler. 2. Zayıf rivayetlerle aktarılan menkıbeler. Bu tür rivayetler de azımsanmayacak bir yekün teşkil etmektedir. 3. Mevzû (uydurma) rivâyetlerle aktarılan menkıbeler. Bu kısım rivâyetler son derece fazladır. Hatta bunların bir bölümünün "dalâlet" ve "zındıklık" ihtiva ettiğini söyleyebiliriz. Halîl, el-İrşâd adlı eserinde şöyle diyor: Hâfızlardan biri şöyle dedi: Kûfelilerin Hz. Ali ve ailesi hakkında uydurdukları şeyleri inceledim. Bunların 300.000'i aştığını gördüm. Doğrusunu Allah bilir. (Tenzîhu'ş-Şeria, I/407).

2- el-İsâbe, II/507-508.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KARDEŞLİK VE HAYIR-HAHLIKTA HZ. SELMÂN VE HZ. EBÛ’D-DERDÂ ÖRNEĞİ

KARDEŞLİK VE HAYIR-HAHLIKTA HZ. SELMÂN VE HZ. EBÛ’D-DERDÂ ÖRNEĞİ

Allah Resûlü’nün (Sallallâhü aleyhi ve sellem) Hz. Selmân ile Hz. Ebû’d-Derdâ arasında

SÜHEYL B. AMR (R.A.)

SÜHEYL B. AMR (R.A.)

Saâdet Asrı’nda, niceleri gibi Süheyl b. Amr (r.a.) da yirmi sene kadar -Kur’an nuruna gözü

HZ. ALİ'NİN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

HZ. ALİ'NİN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

Hâfız İbn Hacer el-İsâbe'de şöyle diyor: "İlim sahiplerinden çoğunun bildirdiğine göre H

MENZİLE HADİSİNE SAHİH BAKIŞ

MENZİLE HADİSİNE SAHİH BAKIŞ

Allah Rasûlü'nün Hz. Ali’ye hitaben: "Senin bana göre konumun (menzile) Harun'un Musa'ya olan

HZ. ALİ'NİN FAZİLETLERİ

HZ. ALİ'NİN FAZİLETLERİ

1-Sa'd b. Ebi Vakkâs, Allah Rasûlü'nün Hz. Ali'ye şöyle dediğini naklediyor: "Senin bana gör

HZ. OSMAN'IN FAZİLETLERİ

HZ. OSMAN'IN FAZİLETLERİ

Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu; "Kim Rûme kuyusunu kazarsa onun içi

HZ. ÖMER'İN FAZİLETLERİ

HZ. ÖMER'İN FAZİLETLERİ

Ebû Hureyre, Allah Rasûlü'nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle dediğini nakletmektedir: "

HZ. EBÛBEKİR'İN İSLÂM'DAKİ YÜCE KONUMUNA DAİR BAZI ÖRNEKLER

HZ. EBÛBEKİR'İN İSLÂM'DAKİ YÜCE KONUMUNA DAİR BAZI ÖRNEKLER

İmâm Nevevî, Tehzîbu'l-Esmâ adlı eserinde Hz. Ebûbekir'in (radıyallâhu anh) hâl tercümesi

HAZRET-İ USAME VE İTAAT ORDUSU

HAZRET-İ USAME VE İTAAT ORDUSU

اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً "Şüphesiz Allah (Celle Celaluhu), size

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a) hazretlerinin asıl isminin Sa'd bin Malik olup, Abdurrahman bin Avf(r.a)'

ABDURRAHMAN BİN AFV(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

ABDURRAHMAN BİN AFV(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) Cahiliye devrinde ismi Abd-i Amr veya Abdü'l Kâbe iken, Allah Rasulü

Sizi topraktan yarattık; oraya döndüreceğiz ve oradan tekrar sizi çıkaracağız.

Tâ Hâ, 55

GÜNÜN HADİSİ

Zühd hakkında

“Kendisine çok konuşmama ve zühd duygusu verilen kimseyi gördüğünüz zaman ona yaklaşın.Zira o hikmet telkin eder.”İbn-i Mace-Zühd:1

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI