HZ. ALİ'NİN FAZİLETLERİ

1-Sa'd b. Ebi Vakkâs, Allah Rasûlü'nün Hz. Ali'ye şöyle dediğini naklediyor: "Senin bana göre konumun (menzile) Harun'un Musa'ya olan konumu gibidir, ancak benden sonra peygamber yoktur"(1)


Muhammed Salih Ekinci

sghursi@gmail.com

2022-03-22 08:05:52

1-Sa'd b. Ebi Vakkâs, Allah Rasûlü'nün Hz. Ali'ye şöyle dediğini naklediyor: "Senin bana göre konumun (menzile) Harun'un Musa'ya olan konumu gibidir, ancak benden sonra peygamber yoktur"(1)

2-Zir b. Hübeyş, Hz. Ali'nin şöyle dediğini nakleder: "Dâneyi yaran ve insanı halkeden Allah'a yemin ederim ki Peygamber bana şöyle dedi: "Seni ancak mü'min olan sever ve sana ancak münafık olan buğz eder.(2) 

3-İmrân b. Husayn, Allah Rasûlü'nün şöyle dediğini nakleder: "Ali bendendir, ben de Ondanım ve O, her mü'minin velisidir."(3)

4-Zeyd b. Erkâm, Allah Rasûlü'nün şöyle dediğini nakleder: "Ben kimin mevlâsı isem, Ali de onun mevlâsıdır."(4)

5-İbn Ömer naklediyor: Allah Rasûlü Sahabiler arasında kardeşlik ilan etti. Derken, Hz. Ali gözü yaşlı olarak geldi ve Allah Rasûlü'ne: "Sen, Ashabın arasında kardeşlik ilan ettin. Fakat benim ile kimse arasında kardeşlik ilan etmedin" dedi. Bunun üzerine Allah Rasûlü Ali'ye şöyle dedi: "Sen Dünya ve ahirette benim kardeşimsin"(5)

5-Hz. Ali (radıyallâhu anh) Allah Rasûlü'nün kendisine şöyle dediğini naklediyor: "(Ya Ali)! Sende İsa'nın bir örneği (ona benzer yön) vardır; Yahudiler ondan o kadar nefret ettiler ki annesine zina iftirası attılar. Hıristiyanlar da onu o kadar sevdiler ki onu, kendisine ait olmayan bir seviyeye çıkardılar." Daha sonra Hz. Ali sözlerine şöyle devam etti: "Benim yüzümden iki tür insan helak olacaktır: Beni ifrât derecesinde sevip bende bulunmayan vasıflarla beni metheden ile bana kin besleyip bu kini, bana iftira atmasına yol açan kimse."(6)

7-Zeyd b. Erkâm rivâyet ediyor ki: Allah Rasûlü Ğadîr-i Hum'da konakladığında Ali'nin elinden tutup şöyle dedi; "Siz benim, mü'minlere canlarından daha sevimli (evlâ) olduğumu bilmez misiniz?" Oradakiler: "Evet" dediler. Allah Rasûlü: "Siz, benim, her mü'mine canından daha evlâ olduğumu bilmez misiniz?" dedi. Yine oradakiler: "Evet" dediler. Bunun üzerine Allah Rasûlü şöyle dua etti: "Allah'ım; Ben kimin dostu (mevlâ) isem Ali de onun dostudur. Allah'ım onu dost edinene sen de dost ol, ona düşmanlık edene sen de düşman ol." Sonra Hz. Ömer onunla karşılaşınca şöyle dedi: "Ey Ebû Tâlib'in oğlu, ne mutlu sana! Sen her mümin erkek ve kadının velisi oldun."(7)

Dipnotlar 

1-Buharî, Fezâilu's-Sahâbe, 9; Muslim, Fezâilu's-Sahâbe, IV/1870; Tirmizî, Menâkıb, 20.

2- Muslim, Kitâbu'l-İmân, I/86 hadis nr: 131

3-Tirmizî, Menâkıb, 19; İbn Mace, Mukaddime, 11; Ahmed, Musned, I/84.

4-Hadisi, Ahmed, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce ve Ziyâ rivâyet etmişlerdir. Öte yandan bazı hadis hafızları bunu mütevatir hadisler arasında saymışlardır.

5-Hadisi, Tirmizî rivâyet etmiş ve hadisin "hasen-garib" olduğunu söylemiştir.

6-Hadisi, Abdullah b. Ahmet Bezzâr, Ebû Ya'lâ ve Hâkim rivâyet etmişlerdir.

7-Hadisi, Ahmet, Tirmizî ve Nesâî rivâyet etimişlerdir. Ayrıca İbn Hacer es-Savâik adlı kitabında "bu hadisin sahih olduğu konusunda şüphe yoktur" demektedir.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KARDEŞLİK VE HAYIR-HAHLIKTA HZ. SELMÂN VE HZ. EBÛ’D-DERDÂ ÖRNEĞİ

KARDEŞLİK VE HAYIR-HAHLIKTA HZ. SELMÂN VE HZ. EBÛ’D-DERDÂ ÖRNEĞİ

Allah Resûlü’nün (Sallallâhü aleyhi ve sellem) Hz. Selmân ile Hz. Ebû’d-Derdâ arasında

SÜHEYL B. AMR (R.A.)

SÜHEYL B. AMR (R.A.)

Saâdet Asrı’nda, niceleri gibi Süheyl b. Amr (r.a.) da yirmi sene kadar -Kur’an nuruna gözü

HZ. ALİ'NİN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

HZ. ALİ'NİN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

Hâfız İbn Hacer el-İsâbe'de şöyle diyor: "İlim sahiplerinden çoğunun bildirdiğine göre H

MENZİLE HADİSİNE SAHİH BAKIŞ

MENZİLE HADİSİNE SAHİH BAKIŞ

Allah Rasûlü'nün Hz. Ali’ye hitaben: "Senin bana göre konumun (menzile) Harun'un Musa'ya olan

HZ. ALİ'NİN FAZİLETLERİ

HZ. ALİ'NİN FAZİLETLERİ

1-Sa'd b. Ebi Vakkâs, Allah Rasûlü'nün Hz. Ali'ye şöyle dediğini naklediyor: "Senin bana gör

HZ. OSMAN'IN FAZİLETLERİ

HZ. OSMAN'IN FAZİLETLERİ

Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu; "Kim Rûme kuyusunu kazarsa onun içi

HZ. ÖMER'İN FAZİLETLERİ

HZ. ÖMER'İN FAZİLETLERİ

Ebû Hureyre, Allah Rasûlü'nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle dediğini nakletmektedir: "

HZ. EBÛBEKİR'İN İSLÂM'DAKİ YÜCE KONUMUNA DAİR BAZI ÖRNEKLER

HZ. EBÛBEKİR'İN İSLÂM'DAKİ YÜCE KONUMUNA DAİR BAZI ÖRNEKLER

İmâm Nevevî, Tehzîbu'l-Esmâ adlı eserinde Hz. Ebûbekir'in (radıyallâhu anh) hâl tercümesi

HAZRET-İ USAME VE İTAAT ORDUSU

HAZRET-İ USAME VE İTAAT ORDUSU

اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً "Şüphesiz Allah (Celle Celaluhu), size

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a) hazretlerinin asıl isminin Sa'd bin Malik olup, Abdurrahman bin Avf(r.a)'

ABDURRAHMAN BİN AFV(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

ABDURRAHMAN BİN AFV(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) Cahiliye devrinde ismi Abd-i Amr veya Abdü'l Kâbe iken, Allah Rasulü

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.

Ankebut, 56

GÜNÜN HADİSİ

İslam hakkında.

"İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak" Buhari-İman:1

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI