HZ. ÖMER'İN FAZİLETLERİ

Ebû Hureyre, Allah Rasûlü'nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle dediğini nakletmektedir: "Sizden önceki ümmetlerde ilhama mazhar kimseler vardı. Eğer benim ümmetimde de birisi olacaksa


Muhammed Salih Ekinci

sghursi@gmail.com

2022-02-23 12:00:34

A. Ebû Hureyre, Allah Rasûlü'nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle dediğini nakletmektedir: "Sizden önceki ümmetlerde ilhama mazhar kimseler vardı. Eğer benim ümmetimde de birisi olacaksa o Ömer'dir".(1) [Müslim'in Hz. Aişe'den aktardığı hadiste de Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: "Eski ümmetlerde ilhama mazhar zatlar vardı. Eğer benim ümmetimde de bazı kimseler varsa şüphesiz ki Ömer onlardandır."](2)

B. Sa'd b. Ebi Vakkâs rivayet ediyor: "Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) dedi ki: "Ey Hattapoğlu! Nefsim elinde olana yemin ederim ki, şeytan seninle her karşılaştığında yolunu değiştirmiş ve başka bir yola girmiştir."(3)

C. Ebû Said'den rivâyet olunan bir hadiste; Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: "Uyuyordum; rüyamda bana üzerlerinde gömlekler olan insanlar gösterildi. Bazısının gömleği göğsüne kadar geliyordu. Bazısının ki ise daha kısaydı. O esnada bana Hattab oğlu Ömer gösterildi Üzerinde upuzun bir gömlek vardı. Yanındakiler: Bunu nasıl yorumluyorsunuz Ey Allah'ın Rasûlü, dediler. O da: Dine yordum, diye cevap verdi.(4)

D. İbn Ömer, Allah Rasûlü'nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: "Allah Teâlâ hakkı, Ömer'in lisanına ve kalbine koymuştur."(5)

E. İbn Ömer şöyle demektedir: "İnsanlar bir mesele ile karşılaştıkları zaman görüş beyan ederlerdi, aynı mesele hakkında Ömer de bir görüş beyan ederdi, ancak vahiy Ömer'in görüşüne uygun inerdi."(6)

F. Ukbe b. Amir'in rivâyet ettiği bir hadiste, Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: "Benden sonra peygamber olsaydı, Ömer b. Hattab olurdu."(7)

G. İbn Ömer anlatıyor: Ömer'in, şöyle olduğunu zannediyorum, dediği hiçbir iş yoktur ki onun söylediği gibi çıkmış olmasın."(8)

[H. Buharî ve Müslim İbn Abbas'tan şöyle dediğini rivayet etmektedirler: "Ömer musallâ'ya bırakıldı, daha kaldırılmadan insanlar dua edip namaz kılmak üzere etrafını sardı. Ben de onların arasındaydım. Bu esnada birisi arkadan omuzumu tutunca birden ikildim. Dönüp bakınca Ali olduğunu gördüm. Ali, Ömer için rahmet diledikten sonra şöyle dedi: " Geriye ameliyle Allah'ın huzuruna çıkmak istediğim senden daha sevimli bir kimse bırakmadın. Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ın seni iki arkadaşınla birlikte kılacağı kanaatini taşıdım hep. Çünkü ben çok defa Allah Rasûlü'nün: Ben, Ebûbekir ve Ömer geldik. Ben, Ebûbekir ve Ömer girdik. Ben, Ebûbekir ve Ömer çıktık, dediğini duyardım."](9)

Dipnotlar 

1- Buhârî, Fezailu's-sahâbe, bab: 6, el-Enbiyâ, bab:54; Müslim, Fezâilu's-sahâbe, hadis nr: 33.

2- Müslim, Fedailu's-Sahabe, 23-2398.

3- Buhârî, Fezâilu's-sahâbe, bab: 6, el-edeb, bab: 68; Müslim, Fezâilu's-sahâbe, hadis nr: 22.

4- Buhârî, İman, bab: 15; Müslim, Fezâilu's-sahâbe, nr: 15.

5-Tirmizî, Menâkıb-50, bab: 18, hadis nr: 3682. Tirmizî hadisin hasen ve sahih olduğunu belirtmektedir. Konuyla ilgili Fazl b. Abbas, Ebu Zer ve Ebu Hureyre'den de farklı rivayetler bulunmaktadır. Bkz. Ahmed, Müsned, III/53.

6- Tirmizî, Menâkıb-50, bab: 18, hadis nr: 3682. Kur'an-ı Kerim 15 yerde Hz. Ömer'in görüşüne uygım olarak inmiştir.

7- Tirmizî, Menâkıb, bab: 18, hadis nr: 3686. Tirmizî, hadisin hasen olduğunu belirtir.

8- Buhârî, Menâkıbu'l-Ensâr, bab: 35.

9- Buhârî, Fezâil, 3677, 3685; Müslim, Fezâilu's-sahâbe, 6137.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

Uhud Savaşı’nın en tehlikeli anında Allah Resûlü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) önün

KARDEŞLİK VE HAYIR-HAHLIKTA HZ. SELMÂN VE HZ. EBÛ’D-DERDÂ ÖRNEĞİ

KARDEŞLİK VE HAYIR-HAHLIKTA HZ. SELMÂN VE HZ. EBÛ’D-DERDÂ ÖRNEĞİ

Allah Resûlü’nün (Sallallâhü aleyhi ve sellem) Hz. Selmân ile Hz. Ebû’d-Derdâ arasında

SÜHEYL B. AMR (R.A.)

SÜHEYL B. AMR (R.A.)

Saâdet Asrı’nda, niceleri gibi Süheyl b. Amr (r.a.) da yirmi sene kadar -Kur’an nuruna gözü

HZ. ALİ'NİN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

HZ. ALİ'NİN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

Hâfız İbn Hacer el-İsâbe'de şöyle diyor: "İlim sahiplerinden çoğunun bildirdiğine göre H

MENZİLE HADİSİNE SAHİH BAKIŞ

MENZİLE HADİSİNE SAHİH BAKIŞ

Allah Rasûlü'nün Hz. Ali’ye hitaben: "Senin bana göre konumun (menzile) Harun'un Musa'ya olan

HZ. ALİ'NİN FAZİLETLERİ

HZ. ALİ'NİN FAZİLETLERİ

1-Sa'd b. Ebi Vakkâs, Allah Rasûlü'nün Hz. Ali'ye şöyle dediğini naklediyor: "Senin bana gör

HZ. OSMAN'IN FAZİLETLERİ

HZ. OSMAN'IN FAZİLETLERİ

Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu; "Kim Rûme kuyusunu kazarsa onun içi

HZ. ÖMER'İN FAZİLETLERİ

HZ. ÖMER'İN FAZİLETLERİ

Ebû Hureyre, Allah Rasûlü'nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle dediğini nakletmektedir: "

HZ. EBÛBEKİR'İN İSLÂM'DAKİ YÜCE KONUMUNA DAİR BAZI ÖRNEKLER

HZ. EBÛBEKİR'İN İSLÂM'DAKİ YÜCE KONUMUNA DAİR BAZI ÖRNEKLER

İmâm Nevevî, Tehzîbu'l-Esmâ adlı eserinde Hz. Ebûbekir'in (radıyallâhu anh) hâl tercümesi

HAZRET-İ USAME VE İTAAT ORDUSU

HAZRET-İ USAME VE İTAAT ORDUSU

اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً "Şüphesiz Allah (Celle Celaluhu), size

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a) hazretlerinin asıl isminin Sa'd bin Malik olup, Abdurrahman bin Avf(r.a)'

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

"Kim ilim tahsili için bir yola girerse Allah ona cennete gidecek yolu kolaylaştırır."

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI