HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

Hakka talip olana tavsiyem şudur: *Ey talip! Zenginlerle (ve idarecilerle) sadece, insanlara dokunan bir zulmü


Muhammed Salih Ekinci

sghursi@gmail.com

2022-02-15 21:25:41

Hakka talip olana tavsiyem şudur:

*Ey talip! Zenginlerle (ve idarecilerle) sadece, insanlara dokunan bir zulmü bertaraf etmek ya da onları hayra teşvik etmek için birlikte ol. Bu husus, idarecilerle birlikte olmayı zemm eden hadisler ile tebliğ için idarecilerle birlikte olan değerli birçok âlimin yaptığını uzlaştıran bir husustur.

*Ey talip! Cahil olan ham sofu ve abidle, kaba ve sert mizaçlı fakihle, zahiri meşrep olan hadisçiyle, abartılı derece akılcı ve aşırı düzeyde kelamla iştigal eden kişiyle arkadaşlık etme. Bunlar yerine âlim, sufi, dünyaya gönül bağlamayan zahid, her daim Allah'a yönelen, kalbî hallerle bezenmiş, sünnet-i seniyyeye düşkün, Hz. Peygamber'in (s.a.v) hadislerine ve sahabenin sözlerine itiba eden biriyle birlikte ol.

Ayrıca hadislerin izah ve yorumunu, hadislere sahih bir nazar ile bakmaktan yana olan muhakkik fukahanın kelamında, Kitap ve sünnetten alınan inanç esaslarıyla birinci dereceden; akli delille de ikinci planda ilgilenen kişilerin sözlerinde ve ilim ile tasavvufu cem etmiş, kendilerine karşı müteşeddid olmayan ve sünnet konusunda da oldukça hassas olan ve ince eleyip sık dokuyan kişilerin sözlerinde ara. Sözün özü; hakka tabi olan yalnızca bu niteliklere sahip olan kişilerle birlikte olmalı.

*Ey talip! Fıkhî mezhepleri birbirine tercih konusunda ileri geri konuşma. Bilakis prensip olarak önce hepsini kabul et sonra bu mezheplerden, delili delalet açısından açık olan ve maruf sünnete muvafık olana tabi ol. Şayet bir konudaki iki görüş de tahric ürünüyse çoğunluğun kabul ettiği görüşü tercih et; iki görüş de eşitse dilediğini almada serbestsin. Son olarak, taassuba düşmeden tüm mezhepleri bir mezhep gibi kabul et.

*Ey talip! Tasavvufi tarikatların birini diğerine tercih konusunda da ileri geri konuşma. İçlerinden nefsine mağlup olanlara ve nakli delilleri tevil edenlere karşı çıkma; ancak sen her daim Allah Resulü' nden(s.a.v) sabit olan sünneti ve ilimde rusuh sahibi muhakkiklerin takip ettiği yolu takip et. Allah-u Teâlâ başarıya ulaştıran ve yardım edendir. İhsanı bol ve her şeyin Sahibi olan Allah'a hamd ile kitabımız hitama erdi. Yüce Allah (c.c), Efendimiz Hz. Muhammed'e, O'nun âline ve ashabına salât ve selam eylesin. Âmîn…

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İSTİKBAL İSLAM’INDIR-1

İSTİKBAL İSLAM’INDIR-1

Gelecekte İslamiyet’in hâkimiyetine işaret eden beşaretler: Kur'an-ı Kerim'in istikbalin hâ

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

İnsanların ölüme negatif düşüncelerle bakmalarındaki sıkıntılardan biri de şudur ki, onu

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

Cennet ve Cehennem iki yurttur; birisi sevaba birisi azaba, birincisi muttakilere, ikincisi kâfirle

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

Bir sorunun cevabı; “Müzedeki bir insanın iskeleti 2.000 senedir var olduğu söyleniyor. Halbu

NAMAZDA 17 SIRRI

NAMAZDA 17 SIRRI

İslam Literatüründe “el-Mabud” kelimesi hakiki mabud olan Allah’ın bir vasfıdır. Ebced d

İNSANLARIN AYIBINI GİZLEMEK

İNSANLARIN AYIBINI GİZLEMEK

Kişi kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa, başkalarına da öyle davranmalıdır. Bu minva

CEHENNEM NEREDEDİR?

CEHENNEM NEREDEDİR?

Soru: Cehennem Nerededir? Cevap: Cennet ise Kur’an-ı Kerim'de zikredildiği gibi yüksektedir ve

RUM SURESİ ÖZELİNDE FITRAT DİNİ’NE BAKIŞ

RUM SURESİ ÖZELİNDE FITRAT DİNİ’NE BAKIŞ

Rum suresi, Mekki mukattaat sureler sisteminde yer alan, Kur’an’daki tertip numarası 30 olan bi

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-2

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-2

Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.s) buyurdular ki: “Komşusu, zararlarından emin

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-1

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-1

Kıyâmetin pek yakın olduğu ve vaktin bereketinin azaldığı günümüzde, insanlar dünya tela

SAYGI GÖSTERGELERİ

SAYGI GÖSTERGELERİ

Toplum içerisinde âdâb-ı muâşeret dediğimiz; nezâket, saygı ve görgü kuralları, dünya v

(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.

Sa'd, 29

GÜNÜN HADİSİ

Hafızasında Kur'an'dan hiçbir ezber bulunmayan kişi harab olmuş bir ev gibidir

Tirmizi, Sevatbu'l-Kur'an 18, 2914

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI