MÜSLÜMAN KADINLARIN KAHRAMANLIKLARI-3

Allah’ın Resûlü, Ashabıyla Hendek’te Yahudilerle savaşırlarken kadınlar ve çocuklar muharebe sahasının hayli gerilerinde siperdeler.. Kendilerini herhangi bir saldırıdan koruyacak silahlı bir muhafızları da yok. Benû Kureyza oymağı,


Seyyid Süleyman Nedvi

.

2010-03-22 04:26:44

Allah’ın Resûlü, Ashabıyla Hendek’te Yahudilerle savaşırlarken kadınlar ve çocuklar muharebe sahasının hayli gerilerinde siperdeler.. Kendilerini herhangi bir saldırıdan koruyacak silahlı bir muhafızları da yok. Benû Kureyza oymağı, siperlendikleri yere doğru yollanmakta… bundan endişedeler.. Yakınlarında peyda olan bir Yahudi büsbütün kendilerini şaşırttı..

 

Müslümanların kadın ve çocuklarının siperlendikleri yeri Kureyza’ya, bu Yahudi elbette ihbar edebilirdi..

 

Allah’ın Resûlü’nün halası Safiyye (ki Zübeyrin de anasıdır) Hassan bin Sâbit’e:

-Zuhur eden bu yahudiyi hemen öldür, durma, çabuk ol!

 

Ama Sâbitte hiçbir kımıldama yok.. Onun tereddüt ettiğini gören Safiyye, nasıl çadır direğini kapar, ileri atılır, bir vuruşta bu Yahudinin leşini cansız yere serer.

Yahudinin yerlerde serilişi, İslâm kadının bahadırlığının ilk olayının eseridir..

 

Tarihçi İbn-i Esir bunu İslâm kadınının yaptığı ilk bahadırlık olayı olarak kaydeder.

 

Irzlarına göz dikenleri, şereflerine saldırmaya yeltenenleri ezen, şereflerine saldırmaya yeltenenleri ezen, çiğneyen mücahideler ancak İslâm’da vardır.

 

Latif cins, İslâm’da cihada işte böyle girdi.

 

Başka bir misalini daha vermek istersek Talip bin Ümeyye’den söz açmamız gerekecek: O, İslâmiyeti kabul eder ve bunu anasına bildirmek için gider: “Sen, en yüceye lâyık olanın tarafını tuttun oğlum, benim de gönlüm isterdi ki, onu korumak uğruna bir erkeğin iktidar ve liyâkatine sahip olayım..”

 

Değerli Sahabîlerden Ümmü Umâre: Hicretten önce Kureyş kâfirleri karşısında Peygambere yardım edeceklerine ve İslâmiyetin ilkelerini durmadan yayacaklarına Medine’liler gizlice Resûlullah’ın eli üzerinde yemin ettiklerinde Ümmü Umâre ilk defa teşkil edilen bu organize grubun bağlılarındandı..

 

Resûlullah Hac için Mekke’ye gitmeye karar verince, Osman’ı daha önce Kureyş’ten müsaade sağlamak için elçi gönderdi. Fakat “İslâm’ın elçisi, Kureyşli kâfirler tarafından öldürüldü” söylentileri ashabı derhal Resûlullah’ın etrafına topladı..

 

Işıktan yoksun bu îmansız Kureyşli müşriklerle savaşmaya hazır olduklarını ölünceye kadar savaşacaklarına Peygamber’in eli üzerinde yemin ettiler. “Bey’at-ı Rıdvan” denilen bu sözleşmede Ümmü Umâre yine var..

 

Zira bu mücahidenin örnek cesaretini birçok cephelerde görürüz. Uhud’da, azılılar Resûlullah’ın mübarek şahsına insafsızca saldırırken, gayretli ve çalışkan taraftarları onu korumak uğruna hayatlarını fedâ ediyorlardı.. İşte Ümmü Umâre, bu fedakârlar arasında kocasının yanında yer alır.. Mümâileyhâ elinde kılıç, arkadan gelen saldırıya karşı durmadan elinden kolundan sayısız yara almasına rağmen de çarpışmaya devam eder.. Ayrıca, Ebû Bekir’in hilâfet yıllarına rastlayan, Müseylimetül kezzap, “Vahiy gelen peygamberim!” iddiasıyla türeyince, bu şeririn öldürülmesi kanlı “Yemâme seferi” ile kabil oldu ki, en ciddî şekilde onunla boğuşanlardan biri de yine Ümmü Umâre idi… Tâ ki, yaralanıncaya, vücudunda aldığı yaraların sayısı on ikiye varıncaya dek devam etti..

 

Seyyid Süleyman Nedvî, Müslüman Kadınların Kahramanlıkları, Fatih Matbaası, Çeviren Ramazan Yıldız, İstanbul-1967, s. 18-20.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

CENNET KADINLARININ SEYYİDELERİ

CENNET KADINLARININ SEYYİDELERİ

İbn-i Abbas (r.a) şöyle rivâyet etmiştir: Peygamber (aleyhissalatu vesselam) dört çizgi çizd

MÜSLÜMAN KADINLARIN KAHRAMANLIKLARI-13

MÜSLÜMAN KADINLARIN KAHRAMANLIKLARI-13

Biz, tekrar yeryüzünün kutsal topraklarına; bahse başladığımız yere dönelim: Yemenî kaste

MÜSLÜMAN KADINLARIN KAHRAMANLIKLARI-12

MÜSLÜMAN KADINLARIN KAHRAMANLIKLARI-12

Nizam Şah hanedanı, Ahmet Nagar’da aşağı yukarı bir tam ve çeyrek asır hüküm sürmü

MÜSLÜMAN KADINLARIN KAHRAMANLIKLARI-11

MÜSLÜMAN KADINLARIN KAHRAMANLIKLARI-11

Mirza Hadi, Tuzk-i Cihangiri’nin sonlarında ahlâken bazı skandallar yapmasına rağmen bir

MÜSLÜMAN KADINLARIN KAHRAMANLIKLARI-10

MÜSLÜMAN KADINLARIN KAHRAMANLIKLARI-10

Timur’un Hindistan’ı fethi, Zahiruddin Şah Babur ile başlayan Moğolların muhteşem

MÜSLÜMAN KADINLARIN KAHRAMANLIKLARI-9

MÜSLÜMAN KADINLARIN KAHRAMANLIKLARI-9

İslâm’ın, tarihî zaferlerinden bahsedilirken, Hindistan umumiyetle zikredilmez. Fakat biz

MÜSLÜMAN KADINLARIN KAHRAMANLIKLARI-8

MÜSLÜMAN KADINLARIN KAHRAMANLIKLARI-8

Hicretin 139. yılında, Mansur’un hilâfeti sırasında Rum Kayseri, Malatya şehrine saldır

MÜSLÜMAN KADINLARIN KAHRAMANLIKLARI-7

MÜSLÜMAN KADINLARIN KAHRAMANLIKLARI-7

Hicretten 77 yıl sonraydı.. Halife Abdülmelik, Haccac’ı Irak valiliğine getirdi. Bir hâr

MÜSLÜMAN KADINLARIN KAHRAMANLIKLARI-6

MÜSLÜMAN KADINLARIN KAHRAMANLIKLARI-6

Cemel vak’asında Hz. Âişe’nin (R.A.) Hz. Ali (R.A.) karşısındaki mücadelesi hiç

MÜSLÜMAN KADINLARIN KAHRAMANLIKLARI-5

MÜSLÜMAN KADINLARIN KAHRAMANLIKLARI-5

Müslümanlar “Meysen” savaşında çok ustaca taktikler kullandılar. Meysenlileri Dicl

MÜSLÜMAN KADINLARIN KAHRAMANLIKLARI-4

MÜSLÜMAN KADINLARIN KAHRAMANLIKLARI-4

Hazreti Ömer’in devri boyunca İslâm, iki çetin düşmanla savaşmağa mecbur olur.. Romal

Bilin ki, Allah'ın lâneti zâlimlerin üzerinedir.

Hûd,18

GÜNÜN HADİSİ

"Şekavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil şekavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI