Cevaplar.Org

BEDİÜZZAMAN VE 'MÜSPET HAREKET-3

10. ‘Dindar Demokratlar’ Bir kere Nursi Demokratları nitelerken hemen tüm nitelemelerinde ‘Dindar Demokratlar’, ya da ‘Hamiyetkar Dindar Demokratlar’ nitelemesi yap...

BEDİÜZZAMAN VE 'MÜSPET HAREKET-2

6. Kur’an Hizmeti Hiçbir Şeye Alet Yapılmamalıdır Nursi, mevcut siyasi yapıya "isyan hakkı"nın kullanılmasının bu zamanda doğru olmamasını toplumun içinde bulund...

BEDİÜZZAMAN VE 'MÜSPET HAREKET'-1

Laik otoriter hükümetler genel olarak dini kültüre yıkıcı ve devrimci darbeler vurması ve özel olarak kendisi ve talebelerini sürekli baskı ve zulüm altında bulundurma...

İSLÂM VE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI-2

İNGİLİZ SİYASETİ İngiliz hükümetleri, ifsat –bozgunculuk- siyaseti ile ‘küfrî rejimlerini’ İslâm dünyasına yerleştirmişler ve Asya’dan Afrika’ya kadar 19...

İSLÂM VE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI-1

Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur külliyatında esas olarak iman konularını işler; hayata, siyasete bakan konulardan Eski Said dönemindeki eserlerinde ve Yeni Said dönemi...

BEDÎÜZZAMAN’IN VAAZ, TEBLİĞ VE İRŞADDA ORTAYA KOYDUĞU TECDİD-5

Bediüzzaman, mefkûresiyle, mücadelesiyle fevkalade derinliği ve çok yönlü kişiliğiyle geçen asrın en önemli şahsiyetlerindendir. Bu tebliğimizde Onu hizmet-i diniyesi...

BEDÎÜZZAMAN’IN VAAZ, TEBLİĞ VE İRŞADDA ORTAYA KOYDUĞU TECDİD-4

A-VAİZ ve VAİZLİK Vaiz, dini anlayan, yaşayan ve anlamlandıran sonra da halka aktaran köprü insandır. Vaizin her cümlesi gönüller inşa edecek güce sahip olmalıdır. ...

BEDÎÜZZAMAN’IN VAAZ, TEBLİĞ VE İRŞADDA ORTAYA KOYDUĞU TECDİD-3

h-Her Zaman ve Mekânda Meşru Vasıtalarla Tebliğ Tebliğ ve irşatta üslup kadar önemli özelliklerden biri de tebliğ ve irşatta kullanılan vesileler ve vasıtalardır. B...

BEDÎÜZZAMAN’IN VAAZ, TEBLİĞ VE İRŞADDA ORTAYA KOYDUĞU TECDİD-2

e-Tebliğ ve İrşadın Ruhu: İhlâs Bediüzzaman hizmetinin merkezine ihlâsı yerleştirir. Ayrıca o, Kur’an hizmetinde kardeş, arkadaş olarak gördüğü talebelerine, bu...

“BEDÎÜZZAMAN’IN VAAZ, TEBLİĞ VE İRŞADDA ORTAYA KOYDUĞU TECDİD-1

GİRİŞ Rabbimizin,“Sizden, hayra davet eden iyiyi emr, kötüden men eden bir ümmet olsun, işte felaha erenler bunlardır” (Âl-i İmran 3/105) “Rabbinden sana indirilen...

RADİKAL DİNİ AKIMLARA KARŞI BEDİÜZZAMAN’IN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ-4

İttihad-ı İslam ve vahdetin ortak zemini “Azametli bahtsız bir kıt'anın, şanlı tali'siz bir devletin, değerli sahibsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı İslâmdır....

RADİKAL DİNİ AKIMLARA KARŞI BEDİÜZZAMAN’IN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ-3

4) Bediüzzaman’ın Hürriyet Anlayışı 1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyete bağlı olarak ön plana çıkan hürriyet olgusu bir kısım radikal yorumlarla kötülen...

RADİKAL DİNİ AKIMLARA KARŞI BEDİÜZZAMAN’IN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ-2

3-)Radikal/menfi yorumlara karşı Bediüzzaman’ın müspet yorumları Bu konuda birkaç misal vermekte fayda vardır:...

RADİKAL DİNİ AKIMLARA KARŞI BEDİÜZZAMAN’IN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ-1

Konumuzun başında şu noktayı vurgulamak gerekir ki; Radikal kavramı, yıllarca İslam’ın aslına dönmeyi, hurafelerden ve modern görünümlü yanlışlardan uzak durmayı...

YENİ BİR TEFSİR METODOLOJİSİ: MUHAKEMAT ÖRNEĞİ-5

4. Beyân Felsefesi Said Nursi, Belagat ilminin ikinci bölümünü teşkil eden, mecaz, teşbih ve kinâye sanatlarını konu edinen ‘Beyan ilmi’ ile Nahiv ilminin felsefesin...

BEDİÜZZAMAN’IN GERİDE BIRAKTIĞI MİRAS

Bediüzzaman’ın mirasını eleme ve anlama vaktidir. Ama elemeden evvel mirasını tanımak gerekir. Bediüzzaman miras olarak geriye ne bıraktı? Elbette para pul bırakmadı...

YENİ BİR TEFSİR METODOLOJİSİ: MUHAKEMAT ÖRNEĞİ-4

2. Modern İslâmî Perspektif Avrupa medeniyetinin hâkim olduğu 19. asırdan itibaren İslam âleminde Kur’an ve diğer ilmî disiplinler sahasında yapılan yorumlarda adeta...

YENİ BİR TEFSİR METODOLOJİSİ: MUHAKEMAT ÖRNEĞİ-3

II. Kur’an’ı Anlamada Çağdaş Bir Yaklaşım Nursi’ye göre, Çağdaş bir tefsir; büyük bir müfessir olan zamanın yönetiminde, değişik bilim dallarında yetişmi...

YENİ BİR TEFSİR METODOLOJİSİ: MUHAKEMAT ÖRNEĞİ-2

I. Geleneksel Tefsir Yaklaşımındaki Zaaflar Nursi, “Muhakemat = Aklî muhakemeler” adlı çalışmasıyla, asırlardan beri süre gelen ve Kur’an’ın hakikatlerine göl...

YENİ BİR TEFSİR METODOLOJİSİ: MUHAKEMAT ÖRNEĞİ-1

Giriş: Tanzimat’tan beri –on dokuzuncu asırda-İslam âleminde değişik sahalarda ortaya çıkan yenilik hareketleri, tefsir sahasında da kendini göstermiştir. Cemaledd...

DİĞER YAZILAR

ÜÇÜNCÜ SAİD-4

ÜÇÜNCÜ SAİD-4

KAMU İŞLERİ VE DİNİ HİZMETLER İLE SİYASET İLİŞKİSİ Üstad Bediüzzaman,’ın siyasett

BEDİÜZZAMAN'IN REFERANSLARI

BEDİÜZZAMAN'IN REFERANSLARI

Bediüzzaman'ın asıl metodu, başkalarının ne dediğine bakmadan -kendi ifadesiyle- "kiyl-u ka

İnsanlar yalnız inandık demeleri ile bırakılıveriliceklerini, kendilerinin imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar?

Ankebut, 2

GÜNÜN HADİSİ

İşçi işverenin malından mesuldür.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI