HAKİKATLA YETİNMEK


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2003-05-29 20:59:29

Hangi şeyi vasfetsen olduğu gibi vasfet. Medhin mübalağası bence zemm-i zımnidir.(gizli kötülemedir) Lemaat'tan

 Genelde doğu ülkelerinde özelde ise Fars, Kürt ve Türk halklarında görülen yaygın bir hal, abartılı ve mübalağalı konuşmaktır. Hemen hemen her meselede bu böyledir. Realiteden ziyade hayaller, dengeden daha çok ifrat ve tefrit, tefekküri akletme yerine hissi şartlanmalar bizim diyarlarımızda daha fazla hüküm fermadır başka yerlere göre...

Bu durum sevgilerimize de yansır. Sevdiğimiz insanları hayalimizde öyle tahtlara otururuz ki, sonunda ortaya bulutlarda gezen bir hayal kahramanı çıkıverir. Ferdi muhabbetlerimiz böyle olduğu gibi gönül verdiğimiz grup, cemaat ve topluluklar için de böyle ölçüsüzdür sevgilerimiz. 'Her kemale bir noksan karıştırmanın şu âlemin gereklerinden biri' olduğunu es geçeriz çoğu zaman. Ve âlemin-Büyük İmam Gazali'nin de ısrarla üzerinde durduğu gibi- asıl böylece tam uygunluk ve ahenk arz ettiğini de... Hâlbuki bir hakikat aşığına gerekli olan her şeyin kıymetine kanaat etmek, mübalağa ve hayali anlatımlarla hakikata tecavüz edip haddi aşmamaktır. (1)

Geçenlerde elimize Risale-i Nurların okunmasının önemini anlatan bir yazı geçti. İyi niyetle hazırlanmış bir çalışmaydı. Ama niyetlerin halis olması her zaman yetmiyordu. Yazıyı hazırlayan zat 'özellikle naklettiği hatıralarda- kulaktan dolma bilgilere yer vermiş ve 'bu söz kime, niçin, hangi maksatla, hangi makamda, ne zaman söylenmiş' gibi bir söze ruh katan unsurlara hiç yer vermemiş gibiydi. Bunlar arasında özellikle üç tanesi ruhumuzu sıktığı için, Üsküdar'da ziyaret ettiğimiz, Bediüzzaman hazretlerinin yakın talebelerinden muhterem Mustafa Sungur ağabeye sorduk. Aldığımız cevapları aşağıya kaydediyoruz.

1- Bahsi geçen yazıda şu ifadeler vardı: 'Üstadımız bu asırda bir yerde kırk ölümden sadece birkaç tanesinin kazandığını, sairlerinin kaybettiğini söylemektedir. Bu bahis okunurken Üstadımızın mümtaz talebelerinden Mustafa Sungur ağabeyin aklına 'Türkiye gibi % 99'u Müslüman olan bir ülkede böyle bir oran çok fazla değil mi?' diye geçiyor. Kendisi bir şey demeden Üstadımız 'Sungur, Sungur! O imansız gidenler içersinde nice beş vakit namaz kılanlar vardı' diyor.

Yeis kokan bu ifadeleri Sungur ağabeye okuduğumuzda 'nerde o yazılan yer?' dedi ve bu ibarenin geçtiği yere hatt-ı Kur'anla aynen şu ifadeyi yazdılar: 'Baştan başa uydurma, yalancılar! İftiracılar!'

2-Dr. Dozy Haşir risalesini okuduğunda 9. hakikata gelince bırakmış, sebebini soranlara: 'Biraz daha okusaydım ben de inanacağım' demiş. Sungur ağabey bunu da red ettikten sonra meselenin aslını şöyle açıkladılar: 'Meşrutiyet senelerinde meşhur Yahudi Karasso Üstadımızın sohbetini dinlemiş de: 'Az daha kalsam Müslüman olacaktım' demiş.(2)

3-Yazıda bir de şu hatıra vardı: Üstadımız: 'Sungur ben vallahi billahi Haşir risalesini on bin defa okudum' demiş. Sungur ağabey bu nakille alakalı da 'Öyle bir şey yok ya!' dedikten sonra aslı olarak şunları anlattılar: 'Üstad bir derste dedi ki: 'Ben yemin ediyorum bu dersi yeni görmüş gibi istifade ettim, ders aldım' Halbuki ben bunu on bin defa okumuşum'(yani herhangi bir imani mesele, Haşir risalesi değil. Buradaki sayı da çokluktan kinaye)

Bunları duyunca aklıma hadis uydurma faaliyeti geldi. Tarih boyunca bazı safdil zatlar 'sevap kazanacağım' mülahazası ile hadis uydurmamışlar mıydı? Hatta bunlardan biri olan Meysere bin Abdürrabbih ölüm döşeğinde kendisine: 'Allah'ın Rahmetinden ümitvar ol' dediklerinde şu cevabı vermişti: 'Nasıl olmam? Sadece Hazret-i Ali'nin faziletlerine dair 70 hadis uydurdum'

Bu meseleyi sorduğumuz günlerde ortalıkta bir de rüya dolaşıyordu Son olarak ona da değinelim. Irak harbi sıraları Erzurum'lu muhterem bir zat rüyasında Peygamber Efendimizi(sav) görüyor ve savaşın durumunu soruyor. Resulullah(sav) da 'Filan kimseler dua ederlerse düzelecek' manasında bir cevap veriyor. Bu rüyayı gördüğü iddia edilen zata telefon ettiğimizde kendisi kesinlikle böyle bir rüya görmediğini ifade ettiler.

Bu gibi şeyler bende şu kanaati iyice pekiştirdi; İnsanların çoğu yalın bir hakikattan ziyade, onun rüyalarla, hayallerle, abartılarla sulandırılmış şekline talip. Talebe göre de arz oluyor.

İkinci bir husus da, çeperin genişlemesi ile kaynaktan beslenmesi azalan insanlara böyle şok tedbirlerle suni kan pompalanıyor. Halbuki bu kısa vadede bir fayda sağlasa da uzun vadede bir topluluk böyle suni şekerlerle kesinlikle beslenemez. Hem hisse yapılan yatırım saman alevi gibidir.

Meseleyi Ahirzamana muhakeme getiren insanın şu enfes ifadeleri ile noktalayalım(mealen): 'İhsan-ı İlahiden fazla ihsan ihsan değildir. Bir hakikat danesi binler hayallere tercih edilir. Evet Hak Müstağnidir, hakikat ise zengindir. Kur'an'ın müfessiri olan sahih hadisler bize kafi gelir. Ve mantığın mizanıyla tartılmış olan sahih anlatımlara kanaat ederiz. (3)

Dipnotlar

1- Muhakemat'tan

2- Merak ettim ve Dr Dozy için Ansiklopediye baktım. Meydan Larousse'de bu zat hakkında ki bilgide Dozi'nin(Reinhart) Hollandalı bir şarkiyatçı olup 1820-1883 tarihleri arasında yaşadığı yazılıydı. Bu haliyle de Haşir risalesine yetişebilmesi doğal olarak mümkün görülmüyordu. Bu zatın Esaai sur l'historie del İslamisme(İslamlık tarihi üzerine deneme) adlı eseri Abdullah Cevdet tarafından 'Tarih-i İslam adıyla Türkçe'ye çevrildi. Üstadın da Müdafaalarda bahsettiği kitap bu kitaptır.

3- Muhakemat'tan

-KAYNAKLAR-

1- Risale-i Nur Külliyatı-1, 2- Nesil Basım Yayın-İst.1996

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

AZİZ ÜSTADIMA

AZİZ ÜSTADIMA

Aziz üstadım; seni tanıdığıma, eserlerini okuduğuma şükür ediyorum. Sana talebe olma şe

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

Biz münevverler, ekseriyet itibariyle herhangi bir içtimai meselede gazete haberleriyle iktifa ede

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

1- Bedîüzzamân Saîd Nursî: Târihçe-i Hayâtı, Eserleri, Meslek ve Meşrebi, Doğuş Ltd. Şi

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

Rahmetli Said-i Nursi veya Kürdi'nin nasıl yaşadığını ve nasıl öldüğünü öğrenmek içi

SAİD-İ NURSİ

SAİD-İ NURSİ

Abdürrahim ZAPSU Yetmiş yıl evvel Van vilâyetinin Nurs köyünde doğdu. Babasının ismi Mirza

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

Bu anlattıklarımız, mücahid alim Said Nursi’nin hayatının bazı safhaları ve lem’alarıd

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

Esaretten kurtulup Van’a döndüğünde Müslüman safları ve cemaatleri arasındaki İslami gayr

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

Bu kısa fetret dönemi sonrasında tüm himmetini bütün işlerde dinin tahkimine ve zayıflık g

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

Üstad üstaddır. Müceddiddir. Geçmiş büyüklerle irtibatı çok kuvvetlidir. Geleceklere de ç

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

Van valisinin daveti üzerine Türkiye’nin kuzey doğusundaki Van’a gitti ve burada 15 sene kald

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz Üstad Bediüzzaman’ın vefatının sene-i devriyesinde son de

Sizi topraktan yarattık; oraya döndüreceğiz ve oradan tekrar sizi çıkaracağız.

Tâ Hâ, 55

GÜNÜN HADİSİ

SABAH İLE YATSI NAMAZLARINI CEMÂATLE KILMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ

Münâfıklara sabah ile yatsı (cemâat) namazlarından daha ağır hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz(ın cemâatin)de olan (ecir ve fazîlet)i bilseler emekliye, emekliye (sürtüne, sürtüne) de olsa onlara gel(ip hâzır ol)urlardı. (Ebû Hüreyre)

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI