Cevaplar.Org

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

Biz münevverler, ekseriyet itibariyle herhangi bir içtimai meselede gazete haberleriyle iktifa eder, bir- iki fıkracının vardığı hükme imza basarız. “Şunu bir tetkik edelim aslını - esasını araştıralım” diyemeyiz.


2022-05-17 08:52:46

Prof. Dr. Arif N. Şâmil

Birkaç ay evvel idi.(1960'lı seneler) Erenköy'deki evime bir polis jeepi bir çuval kitap bıraktı. "Savcılık sizi bilirkişi seçti, bunları tetkik edeceksiniz" dediler. Ve sonra da benden resmî kanalla bir rapor istediler.

Biz münevverler, ekseriyet itibariyle herhangi bir içtimai meselede gazete haberleriyle iktifa eder, bir- iki fıkracının vardığı hükme imza basarız. "Şunu bir tetkik edelim aslını - esasını araştıralım" diyemeyiz. Şahsen "Risale-i Nur ve Nurculuk" mevzuunda ben de aynı zihniyetle hareket etmiş ve bazı peşin hükümlere bağlamıştım işi... Ancak bir çuval kitap, bendeki bütün peşin hükümleri sildi, attı. Mes'elenin hakikatini öğretti.

 

Birçoğu İslâm harfleriyle teksir makinesinde basılmış, bir kısmı da lâtin harfleriyle tab edilmiş bu eserler, Anadolu'nun bir kazasında bir Müslümanın evinde bulunup müsadere edilmiş... 130 parçadan müteşekkil Risale-i Nur külliyatının tamamı: Sözler, Mektubat, Lem'alar, Âsa-yı Musa, İş'arât-ül-İ'caz, Mesnevi-i Nuriye, Zülfikâr, Gençlik Rehberi, Hanımlar Rehberi, Hizmet Rehberi, Şualar, Hutbe-i Şamiye, Sikke-i Tasdik-i Gaybi.., ve birbirinin tekrarı mahiyetinde olan bir sürü eser...

Geceli - gündüzlü tetkik ettim, satır satır, kelime kelime okudum. Müsadere edilip, tâ tetkik için İstanbul'a kadar gönderilmesini meşrû gösterecek hiç bir ifadeye tesadüf etmedim.

Eserler, ekseriyet itibariyle, imânî mes'eleler hakkında ikna edici izahlardan, tefsirlerden, temsillerden ibaret. Lisanı, bir derece ağdalı Osmanlıca olmasına rağmen, gençliğe lüzumlu hayat görüşünü açık ve sarih bir şekilde dile getirmekte, imânsızlık cereyanına karşı büyük bir sed teşkil etmektedir. Kanaatimce bu eserler; yasak edilmek, toplatmak şöyle dursun, devlet eliyle tab edilip, bütün tahsil müesseselerine ders kitabı olarak okutturulabilecek kıymettedir.

 

Her şeyden evvel bu eserlerde büyük bir ikna kudreti vardır ve aklî melekeleri İslâm'ın çeşitli meseleleriyle şüpheden temizlemekte, insanı Allah'a bağlamakta büyük rol oynamaktadır. Allah korkusu ve Allah sevgisinin kalplerden silindiği bir zamanda bu tip eserler ab-ı hayat hükmündedir ve ne pahasına olursa olsun aydın «aydın»lığını muhafaza edecekse, bu eserleri müdafaa etmek mecburiyetindedir.

 

Kaynak

Nurculuk,

s. 136-137

Çiçek Yayınları

Ankara, 1968

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

AZİZ ÜSTADIMA

AZİZ ÜSTADIMA

Aziz üstadım; seni tanıdığıma, eserlerini okuduğuma şükür ediyorum. Sana talebe olma şe

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

Biz münevverler, ekseriyet itibariyle herhangi bir içtimai meselede gazete haberleriyle iktifa ede

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

1- Bedîüzzamân Saîd Nursî: Târihçe-i Hayâtı, Eserleri, Meslek ve Meşrebi, Doğuş Ltd. Şi

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

Rahmetli Said-i Nursi veya Kürdi'nin nasıl yaşadığını ve nasıl öldüğünü öğrenmek içi

SAİD-İ NURSİ

SAİD-İ NURSİ

Abdürrahim ZAPSU Yetmiş yıl evvel Van vilâyetinin Nurs köyünde doğdu. Babasının ismi Mirza

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

Bu anlattıklarımız, mücahid alim Said Nursi’nin hayatının bazı safhaları ve lem’alarıd

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

Esaretten kurtulup Van’a döndüğünde Müslüman safları ve cemaatleri arasındaki İslami gayr

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

Bu kısa fetret dönemi sonrasında tüm himmetini bütün işlerde dinin tahkimine ve zayıflık g

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

Üstad üstaddır. Müceddiddir. Geçmiş büyüklerle irtibatı çok kuvvetlidir. Geleceklere de ç

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

Van valisinin daveti üzerine Türkiye’nin kuzey doğusundaki Van’a gitti ve burada 15 sene kald

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz Üstad Bediüzzaman’ın vefatının sene-i devriyesinde son de

Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

Kevser:2

GÜNÜN HADİSİ

İman ve İslam'ın Fazileti

"Mü'min kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır! Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mü'mine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı birşey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder, bu da hayırdır" (Müslim, Zühd 64, (2

TARİHTE BU HAFTA

*Fazıl Mustafa Paşa'nın Belgrad'ı Fethi(9 Ekim 1960) *HAZRETİ HÜSEYİN (r.a.) Şehid Edildi-Kerbela Vak'ası(10 Ekim 680) *Ömer Nasuhi Bilmen Vefat Etti(12 Ekim 1971) *Ankara Başkent Oldu(13 Ekim 1923)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI