Cevaplar.Org

KIZIL İCAZ VEYA BEDİÜZZAMAN’I ANLAMAK

“Kişi bilmediğinin düşmanıdır” Bir şey ve bir kimse hakkında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaz. İlmen fakir olanın, su-i fikir sahibi olması muhtemeldir. Üstad Bediüzzaman hazretleri için de, bilgi sahibi olmadan fikir yürütenler, maalesef aynı hatayı işlemişlerdir


Ali Haydar Çetintürk

cetinturkalihaydar@gmail.com

2020-11-23 11:04:13

 "Kişi bilmediğinin düşmanıdır"

Bir şey ve bir kimse hakkında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaz. İlmen fakir olanın, su-i fikir sahibi olması muhtemeldir. Üstad Bediüzzaman hazretleri için de, bilgi sahibi olmadan fikir yürütenler, maalesef aynı hatayı işlemişlerdir.

"Haddini bilmeyene haddini bildirmek, öksüze kaftan giydirmek gibidir" kabilinden, kendi cehaletine bakmadan Hz. Üstadın ilmini sorgulayanların eline İşaratü'l İ'caz'ı verip, okuduklarını anlatmalarını istesek, şayet okuyabilirlerse, anlamakta zorlanacakları ibareleri anlatmaktan âciz olacaklarını hep beraber göreceğiz.

Hele hele "sathi zihinleri dikkate alıştırmak için" yazılan Kızıl İ'caz'ı bu kimselerin eline verdiğimizde, alışılmışın dışında kaleme alınan Kızıl İ'caz'ın ibareleri arasında boğulmazlarsa şayet, zihinlerinin ne kadar sathi olduğunu göreceklerdir.

Ekser olarak isti'ane için olan, besmelenin ب(ba) harfinin Kızıl İcaz'da musahabe manasında zikredilmesi, "kul fiilinin hâlıkıdır" diyen Mutezile'ye icaz yoluyla atılmış büyük bir tokattır. Böyle bir tokatı ise zamanında Bedii olanlar ancak atabilirler.

Anlamaktan âciz olduğumuz Kızıl İcaz'ı okumaya bizi muvaffak kılan sevgili Allah'ımıza namütenahi/sonsuz hamdü senâlar olsun. Rabbim bu eseri tercüme eden A. Akgündüz ve Niyazi Beki hocalarımızı mahşer sabahı Hazret-i Üstad ile haşreylesin. Bizleri de hissedar olanlardan eylesin.

Ali Haydar Çetintürk

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

serkan çakır, 2020-11-23 16:32:25

hocamızı tebrik ederim taassuptan hali insafla muttasıf muhabbet libası ile kuşanmış hakikatın dilini nefsin ve vehmin fısıltısının önüne geçirmiş bugün ümmete topluma hususan bu millete bu evsafla muttasıf alimlerimiz lazım bu lazım olan kendini bir manevi yolda addeden tüm hakikat taliplerininde kalbine ruhuna aklına elzem bir tavırdır şucusu bucusu fark etmiyor

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR’DA TASAVVUF-4

RİSALE-İ NUR’DA TASAVVUF-4

Vakit/Zaman: İnsanın içinde bulunduğu andır. Bundan maksat, kişinin içinde bulunduğu zaman

RİSALE-İ NUR’DA TASAVVUF-3

RİSALE-İ NUR’DA TASAVVUF-3

RİSALE-İ NUR DA BAZI TASAVVUFİ İFADELER Bütün Güzelliklerin Kaynağı İmandır “Her hak

RİSALE-İ NUR’DA TASAVVUF-2

RİSALE-İ NUR’DA TASAVVUF-2

Risale-i Nur’da bir disiplin olarak tasavvufun değerlendirilmesi a.Dinin Temel Esasları Açıs

KIZIL İCAZ VEYA BEDİÜZZAMAN’I ANLAMAK

KIZIL İCAZ VEYA BEDİÜZZAMAN’I ANLAMAK

“Kişi bilmediğinin düşmanıdır” Bir şey ve bir kimse hakkında bilgi sahibi olmadan fiki

RİSALE-İ NUR’DA TASAVVUF-1

RİSALE-İ NUR’DA TASAVVUF-1

Tasavvuf: Sözlük anlamı itibariyle arınmak, temizlenmek, duru hale gelmek anlamındadır. Terim

BEDİÜZZAMAN’IN DEĞERLENDİRMELERİ IŞIĞINDA SOSYAL BARIŞIN SAĞLANMA ÇARELERİ

BEDİÜZZAMAN’IN DEĞERLENDİRMELERİ IŞIĞINDA SOSYAL BARIŞIN SAĞLANMA ÇARELERİ

Bu asırda streslerin ve psikolojik davranış bozukluklarının önemli bir sebebi, iyi yüzlü kar

KIZIL İCAZ TERCÜMESİ ÜZERİNE

KIZIL İCAZ TERCÜMESİ ÜZERİNE

Kızıl Îcâz, Mantık ilminde önemli bir yere sahip olan el-Ahdari’ye ait “es-Süllem” adl

SEYDA MOLLA MUSA CELALİ’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN VE ESERLERİ

SEYDA MOLLA MUSA CELALİ’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN VE ESERLERİ

Takdim Doğu Anadolu’nun değerli âlimlerinden Seyda Molla Musa Celali(Geçit) hocamızın sitem

TA‛LÎKÂT’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

TA‛LÎKÂT’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Mantık, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin müstakil olarak bir eser te’lif ettiğ

KIZIL ÎCÂZ KİTABI TANITIM TOPLANTISI

KIZIL ÎCÂZ KİTABI TANITIM TOPLANTISI

Muhterem kardeşlerim, yeni bir ilmî çalışma ile karşınızdayız; es Süllemü’l Münevrak.

MOLLA MUHAMMED ZAHİD MERHUMUN ARAPÇA RİSALE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE

MOLLA MUHAMMED ZAHİD MERHUMUN ARAPÇA RİSALE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE

Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur Külliyatı’nın Arapçaya tercümesi üzerinde ısrarla durmuşt

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer, 27

GÜNÜN HADİSİ

Hafızasında Kur'an'dan hiçbir ezber bulunmayan kişi harab olmuş bir ev gibidir

Tirmizi, Sevatbu'l-Kur'an 18, 2914

TARİHTE BU HAFTA

*Osmanlı'nın kuruluşu(27 Ocak 1299) *İlk Türkçe Ezan Fatih Camiinde Okutturuldu(29 Ocak 1932) *Osmanlı'da ilk Matbaa(31 Ocak 1729) *Ayasofya'nın Müzeye Çevrilmesi(1 Şubat 1935)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI