Cevaplar.Org

KIZIL İCAZ VEYA BEDİÜZZAMAN’I ANLAMAK

“Kişi bilmediğinin düşmanıdır” Bir şey ve bir kimse hakkında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaz. İlmen fakir olanın, su-i fikir sahibi olması muhtemeldir. Üstad Bediüzzaman hazretleri için de, bilgi sahibi olmadan fikir yürütenler, maalesef aynı hatayı işlemişlerdir


Ali Haydar Çetintürk

cetinturkalihaydar@gmail.com

2020-11-23 11:04:13

 "Kişi bilmediğinin düşmanıdır"

Bir şey ve bir kimse hakkında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaz. İlmen fakir olanın, su-i fikir sahibi olması muhtemeldir. Üstad Bediüzzaman hazretleri için de, bilgi sahibi olmadan fikir yürütenler, maalesef aynı hatayı işlemişlerdir.

"Haddini bilmeyene haddini bildirmek, öksüze kaftan giydirmek gibidir" kabilinden, kendi cehaletine bakmadan Hz. Üstadın ilmini sorgulayanların eline İşaratü'l İ'caz'ı verip, okuduklarını anlatmalarını istesek, şayet okuyabilirlerse, anlamakta zorlanacakları ibareleri anlatmaktan âciz olacaklarını hep beraber göreceğiz.

Hele hele "sathi zihinleri dikkate alıştırmak için" yazılan Kızıl İ'caz'ı bu kimselerin eline verdiğimizde, alışılmışın dışında kaleme alınan Kızıl İ'caz'ın ibareleri arasında boğulmazlarsa şayet, zihinlerinin ne kadar sathi olduğunu göreceklerdir.

Ekser olarak isti'ane için olan, besmelenin ب(ba) harfinin Kızıl İcaz'da musahabe manasında zikredilmesi, "kul fiilinin hâlıkıdır" diyen Mutezile'ye icaz yoluyla atılmış büyük bir tokattır. Böyle bir tokatı ise zamanında Bedii olanlar ancak atabilirler.

Anlamaktan âciz olduğumuz Kızıl İcaz'ı okumaya bizi muvaffak kılan sevgili Allah'ımıza namütenahi/sonsuz hamdü senâlar olsun. Rabbim bu eseri tercüme eden A. Akgündüz ve Niyazi Beki hocalarımızı mahşer sabahı Hazret-i Üstad ile haşreylesin. Bizleri de hissedar olanlardan eylesin.

Ali Haydar Çetintürk

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

serkan çakır, 2020-11-23 16:32:25

hocamızı tebrik ederim taassuptan hali insafla muttasıf muhabbet libası ile kuşanmış hakikatın dilini nefsin ve vehmin fısıltısının önüne geçirmiş bugün ümmete topluma hususan bu millete bu evsafla muttasıf alimlerimiz lazım bu lazım olan kendini bir manevi yolda addeden tüm hakikat taliplerininde kalbine ruhuna aklına elzem bir tavırdır şucusu bucusu fark etmiyor

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

Bu anlattıklarımız, mücahid alim Said Nursi’nin hayatının bazı safhaları ve lem’alarıd

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

Esaretten kurtulup Van’a döndüğünde Müslüman safları ve cemaatleri arasındaki İslami gayr

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

Bu kısa fetret dönemi sonrasında tüm himmetini bütün işlerde dinin tahkimine ve zayıflık g

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

Üstad üstaddır. Müceddiddir. Geçmiş büyüklerle irtibatı çok kuvvetlidir. Geleceklere de ç

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

Van valisinin daveti üzerine Türkiye’nin kuzey doğusundaki Van’a gitti ve burada 15 sene kald

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz Üstad Bediüzzaman’ın vefatının sene-i devriyesinde son de

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-1

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, Üstad Bediüzzaman’ın ahirete intikalinin sene-i devriyesin

İŞÂRÂTÜ’L İ’CÂZ TEFSİRİ HAKKINDA

İŞÂRÂTÜ’L İ’CÂZ TEFSİRİ HAKKINDA

İşârâtü’l İ’caz hakkında çok şeyler söylendi, pek çok şeyler yazıldı. Binâenaleyh

RİSALE-İ NUR’DA TASAVVUF-4

RİSALE-İ NUR’DA TASAVVUF-4

Vakit/Zaman: İnsanın içinde bulunduğu andır. Bundan maksat, kişinin içinde bulunduğu zaman

RİSALE-İ NUR’DA TASAVVUF-3

RİSALE-İ NUR’DA TASAVVUF-3

RİSALE-İ NUR DA BAZI TASAVVUFİ İFADELER Bütün Güzelliklerin Kaynağı İmandır “Her hak

RİSALE-İ NUR’DA TASAVVUF-2

RİSALE-İ NUR’DA TASAVVUF-2

Risale-i Nur’da bir disiplin olarak tasavvufun değerlendirilmesi a.Dinin Temel Esasları Açıs

Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenemez.

İsrâ, 15

GÜNÜN HADİSİ

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Risayü'z-Salihin

TARİHTE BU HAFTA

*Cumhuriyet'in ilanı(29 Ekim 1923) *Sütçü İmam Maraş'ta direnişi başlattı(31 Ekim 1919) *I.Dünya Harbine girdik(1 Kasım 1914) *İmam-ı Rabbani Hz.lerinin İrtihali(2 Kasım 1624) *Hz.Ömer(r.a.)'in Şehadeti(3 Kasım 644)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI