ÇİCEKÇİ BÖCEKÇİNİN MARİFETLERİ

Bizim bu dünyaya gönderiliş gayemiz; Rabbimizi tanıyıp O'na kulluk etmektir. Öyleyse O’nu nasıl tanıyabiliriz?


Hilmi Arkın

hilmi.arkin@hotmail.com

2008-06-16 01:43:40

Bizim bu dünyaya gönderiliş gayemiz; Rabbimizi tanıyıp O'na kulluk etmektir. Öyleyse O’nu nasıl tanıyabiliriz?

Emirdağ Lâhikası’ndan birlikte okuyalım:

"Yüksek ehl-i hakikat dahi, mârifet ve tasavvur değil, belki ondan çok âlî ve kıymetli olan iman ve tasdikte, iki cadde ile hareket etmişler.

Biri: Kitab-ı kâinatı mütalâa ile, Âyetü'l-Kübrâ ve Hizbü'n-Nuriye ve Hülâsatü'l-Hülâsa gibi âfâka bakmaktır.

Diğeri: Ve en kuvvetli ve hakkalyakîn derecesinde vicdanî ve hissî, bir derece şuhudî olan hakikat-i insaniye haritasını ve enaniyet-i beşeriye fihristesini ve mahiyet-i nefsiyesini mütalâa ile,  imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki sırr-ı akrebiyete ve veraset-i Nübüvvete bakar.

 Ve enfüsî tefekkür-ü imanî hakikatinin bir parçası, Otuzuncu Söz’ün ve "ene" ve "enaniyette ve Otuz Üçüncü Mektub’un Hayat Penceresi’nde[1] ve İnsan Penceresi’nde[2] ve bazı parçaları da sair ecza-yı Nuriye’de bir derece beyan edilmiş." [3]

Dostlarımız, Risaleleri okuyup hizmet etmeye çalışanları genellikle -çiçekçi böcekçi-diye sıfatlandırırlar. Hani haksız da değildirler. Çünkü onlar Rabbimizi tanımak ve tanıtmak için O'nun bu âfâkî sanatlarını sık sık tefekkür eder ve ettirirler. Özellikle dağlarda, bağlarda ve bahçelerde Âyetü'l -Kübrâ derslerini okurken onları görmek lâzımdır.

Ancak bazen  daha kuvvetli ve hakkalyakîn derecesinde vicdanî, hissî ve bir derece şuhudî olan îmanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmak, sırr-ı akrebiyete ve veraset-i Nübüvvete bakan enfüsî tefekkür-ü imanî hakikatini bulmak için, hakikat-ı insaniye haritasını, enaniyet-i beşeriye fihristesini ve mahiyet-i nefsiyesini mütalâa ederler.

Çünkü dışarıda fazla dolaşırken, cezbedici güzellikler peşinde koşarken, iç dünyalarını günah akreplerinin ve toz toprağın sarmasından çekinirler. İşte o zaman onları Kur'an, Cevşen, Otuzuncu Söz’ün "ene", "enaniyet" ve Otuz Üçüncü Mektub’un (Otuz Üçüncü Söz) hayat ve insan penceresini okurken bulursunuz. En fazla on beş gün içinde İhlâs Risaleleri’ni ve Uhuvvet Risalesini de okumayı ihmal etmezler...

Hani diyorum, çiçekçi ve böcekçileri günah akreplerini temizlerken okuma programlarında dinlemek de güzel oluyor. Yaz geldi ya birden hatırlayıverdim...

O'nu (C.C.) tanımak ve sevmek için bundan güzel fırsat olur mu? Sema ehlinin gıpta ettiği dostlara ne mutlu...

[1] Otuz Üçüncü Söz 23. Pencere.

[2] Otuz Üçüncü Söz, 31. Pencere.

[3] Emirdağ Lahikası(Sinan mat. 142, Yeni Asya 126-127, Nesil iki cilt s. 1737-1738, 90. Mektup).

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

AZİZ ÜSTADIMA

AZİZ ÜSTADIMA

Aziz üstadım; seni tanıdığıma, eserlerini okuduğuma şükür ediyorum. Sana talebe olma şe

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

Biz münevverler, ekseriyet itibariyle herhangi bir içtimai meselede gazete haberleriyle iktifa ede

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

1- Bedîüzzamân Saîd Nursî: Târihçe-i Hayâtı, Eserleri, Meslek ve Meşrebi, Doğuş Ltd. Şi

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

Rahmetli Said-i Nursi veya Kürdi'nin nasıl yaşadığını ve nasıl öldüğünü öğrenmek içi

SAİD-İ NURSİ

SAİD-İ NURSİ

Abdürrahim ZAPSU Yetmiş yıl evvel Van vilâyetinin Nurs köyünde doğdu. Babasının ismi Mirza

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

Bu anlattıklarımız, mücahid alim Said Nursi’nin hayatının bazı safhaları ve lem’alarıd

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

Esaretten kurtulup Van’a döndüğünde Müslüman safları ve cemaatleri arasındaki İslami gayr

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

Bu kısa fetret dönemi sonrasında tüm himmetini bütün işlerde dinin tahkimine ve zayıflık g

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

Üstad üstaddır. Müceddiddir. Geçmiş büyüklerle irtibatı çok kuvvetlidir. Geleceklere de ç

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

Van valisinin daveti üzerine Türkiye’nin kuzey doğusundaki Van’a gitti ve burada 15 sene kald

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz Üstad Bediüzzaman’ın vefatının sene-i devriyesinde son de

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış bu kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI