BEDİÜZZAMAN TESTİ–1

Üstad Bediüzzaman’ın Tarihçe-i Hayat’ını okuduğum bu günlerde, bu eserden faydalanarak bir test hazırlamayı düşündüm. Bilgilerimizi tazelemeye vesile olur ümidindeyim. Yirmi beşer soruluk iki bölümde hazırlamayı düşünmüştüm. İlk böl


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2006-09-01 19:17:29

Üstad Bediüzzaman’ın Tarihçe-i Hayat’ını okuduğum bu günlerde, bu eserden faydalanarak bir test hazırlamayı düşündüm. Bilgilerimizi tazelemeye vesile olur ümidindeyim. Yirmi beşer soruluk iki bölümde hazırlamayı düşünmüştüm. İlk bölümü şimdi sunuyor, ikinci bölüm için de tekliflerinize açık olduğumuzu arz etmek istiyorum. Saygılarımla

Not: Soruların kaynağı Tarihçe-i Hayat’tır. Sadece altıncı sorunun mehazı Mufassal Tarihçe(A. Badıllı) adlı eserdir.

1-Bediüzzaman kaç yaşındayken ilim tahsili için hanesinden ayrılmıştır?

a-12

b-9

c-10

d-15

e-7

2-Küçük Said’in ilk olarak ilme iştiyak duyması kimin vesilesi ile gerçekleşti?

a-Annesi Nuriye Hanım

b-Babası Mirza Efendi

c-Hocası Seyyid Nur Muhammed

d-Şeyh Fethullah Efendi

e-Abisi molla Abdullah Efendi

3-Aşağıdakilerden hangisi Üstad’da küçüklükten beri görülen halet-i ruhiyelerden biri değildir?

a-İzzetine düşkünlük

b-Zekat ve sadaka kabul etmemek

c-Kimseye soru sormamak

d-Hodfuruşluk

e-İktisat

4-Molla Said üç aylık hakiki ve acip tahsilini nerede görmüştür?

a-Arvas b-Vastan c-Beytüşşebab d-Beyazıd e-Nurşin

5-Said-i Meşhur, 13- 14 yaşlarındayken hangi zatın türbesinde inzivaya çekildi?

a-Ahmed-i Hani

b-İdris-i Bitlisi

c-Abdurrahman-ı Taği

d-Sıbgatullah Arvasi

e-Molla Halil Siirdi

6-Said Nursi’ye Bediüzzaman lakabının kim vermiştir?

a-Şeyh Emin Efendi

b-İstanbul Uleması

c-Alvar İmamı

d-Şeyh Celal hazretleri

e-Molla Fethullah Verkanisi

7-Üstad hakkında “zeka ve hıfzın ifrat derecede bir kimsede toplanması nadirdir” diyen hocası kimdir?

a-Şeyh Fehim Arvasi

b-Molla Fethullah Verkanisi

c-Şeyh Muhammed Küfrevi

d-Müderris Mehmed Emin Efendi

e-Molla Ali Suran

8-Bediüzzaman’ın Kamus-u Okyanus’u Bab-üs Sin’e kadar ezberlediği yer neresidir?

a-Tillo

b-Nurşin

c-Şirvan

d-Urfa

e-Ohin

9-Üstad’ın, zulümden vazgeçmesi için nasihat etmek üzere yanına gittiği zat kimdir?

a-Mustafa Paşa

b-Şeker Ağa

c-Van Valisi Tahir Paşa

d-Fettah Bey

e-Kör Hüseyin Paşa

10-Üstad’ın bir teberrük olarak en son dersini aldığı zat kimdir?

a-Sıbgatullah Arvasi

b-Şeyh Muhammed Ziyaüddin

c-Şeyh Muhammed Küfrevi

d-Şeyh Alaaddin-i Nurşini

e-Şeyh Fehim Arvasi

11-Üstad’ın Van’da konağında kaldığı ve çok hürmet gördüğü zat kimdir?

a-Ömer Paşa

b-Cevdet Paşa

c-Tahir Paşa

d-Tahsin Paşa

e-Halil Paşa

12-Üstad’ın Meşrutiyet sırasında arkadaşları ile kurduğu cemiyetin ismi nedir?

a-İttihad Ve Terakki Cemiyeti

b-İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti

c-Hilal-ı Ahmer Cemiyeti

d-Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti

e-Cemiyet-i Etfal

13-Aşağıdakilerden hangisi Bediüzzaman’ın Meşrutiyet senelerinde, kurtuluş için önerdiği beş kapıdan biri değildir?

a-Kalplerin birleşmesi

b-Maarifin geliştirilmesi

c-Avrupa’ya teknik elemanların gönderilmesinin hızlandırılması

d-Çalışmanın teşviki

e-Sefahatin terki

14-Bediüzzaman hazretleri hangi padişah ile Kosova’ya gitmiş ve Şarkta bir üniversite açılmasını istemiştir?

a-Vahidüddin Han

b-Sultan Reşad

c Sultan Beşinci Murad Han

d-İkinci Abdülhamid Han

e-İkinci Abdülaziz Han

15-Birinci Dünya Savaşında, üstadın Ruslarla çarpışmak için kurduğu gönüllü alayının ismi nedir?

a-Kara Kalpaklılar

b-Kuvva-i İnzibatiye

c-Keçe Külahlılar

d-Hamidiyye Alayları

e-Müdafaa-i Vataniye Birlikleri

16-Aşağıdakilerden hangisi, üstadın Şam Hutbesinde zikrettiği içtimai hastalıklarımızdan biri değildir?

a-Ümitsizlik

b-Doğruluğun ölmesi

c-Şahsi menfaatlere himmetlerin teksifi

d-Ağır Vergiler

e-Çeşit çeşit olan istibdatlar

17-Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi Eski Said’den Yeni Said’e dönüşümde rol oynayan eserleri gösterir?

a-Fütuh-ul Gayb-Mektubat

b-Mesnevi- İhya

c-Hüccetullahil Baliga- Kimyayı Saadet

d-Marifetname- Şifa-yı Şerif

e-Tenbihül Gafilin-El Bidaye ven Nihaye

18-Bediüzzaman Rusya’da esarette hangi şehirde kaldı?

a-Petersburg b-Culfa c-Kosturma d-Kiev e-Astrahan

19-Üstad, esaret dönüşü hangi kuruma aza olarak tayin edildi?

a-Medresetül Kudat

b-Sahn-ı Seman medreseleri

c-İstanbul Dar-ül Fünunu

d-Medresetüz Zehra

e-Dar-ül Hikmet-il İslamiyye

20-Bediüzzaman’ın, İstanbul’da işgalci İngiliz yönetimi aleyhine kaleme aldığı eser hangisidir?

a-Hücumat-ı Sitte

b-Esille-i Sitte

c-Divan-ı Harbi Örfi

d-Sünahat- Tuluat-İşarat

e-Hutuvat-ı Sitte

21-Mustafa Kemal Paşa, Üstad hakkında nasıl bir tavsifte bulunmuştur?

a-Kahraman Hoca

b-Nadire-i cihan

c-Seyda

d-Hocaefendi hazretleri

e-Üstad-ı mükerrem

22-Bediüzzaman’ın Burdur’a nefyinde kaleme aldığı eserin ismi nedir?

a-Nur Çeşmesi

b-Zülfikar

c-Nur Aleminin Bir Anahtarı

d-Nur’un İlk Kapısı

e-Küçük Sözler

23-Burdur Valisine; “Bediüzzaman’dan zarar gelmez, ilişmeyiniz, hürmet ediniz” diyen zat kimdir?

a-Refet Bele Paşa b-Nureddin Paşa c-Kazım Karabekir d-Ali Fuat Paşa e-Fevzi Çakmak

24-“Zalimler için yaşasın Cehennem” sözü ne zaman söylenmiştir?

a-Miran Aşireti Reisi Mustafa Paşa ile görüştüğünde

b-Rus Kumandanı ile karşılaştığında

c-Divan-ı Harbi Örfide beraat sonrası

d-Afyon Hapsinde

e-Vefat etmeden önce..

25-Üstadın doğduğu, Medresetüz Zehra’nın temelini attığı ve vefat ettiği şehirlerin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır?

a-Van-Bitlis-Urfa

b-Bitlis-Tiflis-Van

c-Bitlis-Isparta-Urfa

d-Bitlis- Van- Urfa

e-Bitlis-İstanbul-Isparta

CEVAPLAR

1-B 2-E 3-D 4-D 5-A 6-E 7-B 8-A 9-A 10-C 11-C 12-B 13-C 14-B

15-A 16-D 17-A 18-C 19-E 20-E 21-A 22-D 23-E 24-C 25-D

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

salih okur, 2012-03-09 03:10:28

Allah sizden de razı olsun. Figen hanım diğer soruları şuradan görebilirsiniz; http://www.cevaplar.org/index.php?content_view=2041&ctgr_id=39

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

figen şimşek, 2012-03-08 18:53:54

allah razı olsun sizden lütfen devamını bekliyoruz

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Piri Reis, 2011-11-02 08:14:35

yaf bunu ösym mi hazırladı...:)

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

bayram demir, 2007-03-25 07:35:31

güzel tebrikler Allah razı olsun

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Cemil Boyacı, 2006-09-13 05:37:43

Sorular biraz zor olsa da çok güzel..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

URFALI FATMA, 2006-09-17 21:58:26

harika beğendim devamını diler bilgilerimizin pekişmesinde yardımcı oldunuz TEŞEKKÜRLER

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

ahmet, 2006-09-15 21:14:16

müthiş

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Salih Okur, 2006-09-15 13:01:49

Ali Bey, Testi Tarihçe-i Hayat'tan hazırladığımıza göre bunları sormamızdan doğal bir şey yok herhalde. Tüm Külliyattan bir test hazırlsak dediğiniz gibi yapardık.Yine de teşekkürler.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

ali dağdelen, 2006-09-15 05:37:47

bu zatın en büyük davası iman olmus.bunu bildiginiz halde neden sorularınız bununla ilgili degilde onun hep geri cektigi sahsı ile ilgili? islamiyetin lübünü bırakıp kışrıyla ugrasmak degilmi bu? keşke sebebi saadetim neticeyi hayatım vazifeyi fitratım dedigi risaleler hakkında sorular sorsanız.herhalde üstadım bundan daha memmun olacaktır.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

celal aksu, 2006-09-01 21:17:27

test gayet güzel ama daha güzel olabilir. çalışmalarınız için Allah razı olsun. devamını bekliyoruz.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

AZİZ ÜSTADIMA

AZİZ ÜSTADIMA

Aziz üstadım; seni tanıdığıma, eserlerini okuduğuma şükür ediyorum. Sana talebe olma şe

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

Biz münevverler, ekseriyet itibariyle herhangi bir içtimai meselede gazete haberleriyle iktifa ede

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

1- Bedîüzzamân Saîd Nursî: Târihçe-i Hayâtı, Eserleri, Meslek ve Meşrebi, Doğuş Ltd. Şi

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

Rahmetli Said-i Nursi veya Kürdi'nin nasıl yaşadığını ve nasıl öldüğünü öğrenmek içi

SAİD-İ NURSİ

SAİD-İ NURSİ

Abdürrahim ZAPSU Yetmiş yıl evvel Van vilâyetinin Nurs köyünde doğdu. Babasının ismi Mirza

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

Bu anlattıklarımız, mücahid alim Said Nursi’nin hayatının bazı safhaları ve lem’alarıd

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

Esaretten kurtulup Van’a döndüğünde Müslüman safları ve cemaatleri arasındaki İslami gayr

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

Bu kısa fetret dönemi sonrasında tüm himmetini bütün işlerde dinin tahkimine ve zayıflık g

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

Üstad üstaddır. Müceddiddir. Geçmiş büyüklerle irtibatı çok kuvvetlidir. Geleceklere de ç

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

Van valisinin daveti üzerine Türkiye’nin kuzey doğusundaki Van’a gitti ve burada 15 sene kald

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz Üstad Bediüzzaman’ın vefatının sene-i devriyesinde son de

İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.

Lokman,6

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI