NURDAN VECİZELER-11

“İnsanları fikren dalalete atan sebeplerden biri; ülfeti, ilim telakki etmeleridir. Yani me’lufları olan şeyleri kendilerince malûm bilirler. Hattâ, ülfet dolayısıyla âdiyâta teemmül edip ehemmiyet vermezler. Hâlbuki ülfetlerinden dolayı malûm zannettikleri o âdi şeyler,


2024-06-22 14:52:44

"İnsanları fikren dalalete atan sebeplerden biri; ülfeti, ilim telakki etmeleridir. Yani me'lufları olan şeyleri kendilerince malûm bilirler. Hattâ, ülfet dolayısıyla âdiyâta teemmül edip ehemmiyet vermezler. Hâlbuki ülfetlerinden dolayı malûm zannettikleri o âdi şeyler, birer harika ve birer mu'cize-i kudret oldukları halde, ülfet sâikasıyla onları teemmüle, dikkate almıyorlar; ta onların fevkinde olan tecelliyat-ı seyyâleye im'ân-ı nazar edebilsinler. Bunların meseli, deniz kenarında durup, denizin içerisindeki hayvanata ve sair garip hâlâtına bakmayarak, yalnız rüzgârla husule gelen dalgalara ve şemsin şuââtından peydâ olan parıltısına dikkat etmekle Mâlikü'l-Bihar olan Allah'ın azametine delil getiren adamın meseli gibidir."

İzah: Her zaman geceden sonra gündüz gelir, buna ülfet edince, geceden sonra gündüze kavuşmayı şükür vesilesi olarak bilmez. Sürekli nefes alınca, nefes almanın kıymetini bilmiyoruz. Ama yemekte ara olunca, insan kendine geliyor. Geçmişte uçak inince alkış yapılıyordu. Sağ salim indik yere. Bunun için Allah'a şükretmek yerine pilota teşekkür ediyoruz. Dünya saatte 108 B km hızla gidiyor, ama şükür aklımıza gelmiyor. ( Dünya'nın kendi etrafında dönüş hızı 1670 kilometredir. Güneşin etrafındaki dönüş hızı ise yaklaşık olarak 107 bin km. olarak hesaplanmıştır. Dünya'nın yörüngesel hızı önceki yıllara göre azalmıştır. Bunun en büyük nedeni Güneş işe arasındaki mesafenin artmasıdır.)

Kuran bu tarzda adiyat olarak algılanan her şeye karşı dikkatimizi çekiyor; "Deveye bakmazlar mı ?" (Gaşiye: 17)

Cehl-i mürekkep bir perde, deveye bakıyor ama göremiyor… Çünkü önünde perde var. Ülfet perdedir; nimetten in'ama geçmeyi engeller, mürekkep bir cehil olur.

Güneş devamlı doğar. Şems suresinde güneşe Allah yemin ediyor, güneşe duhaya kamere, geceye gündüze nefse kasem var, cevab-ı kasem; "ancak kendilerini tezkiye edenler felaha ermiştir. Bu hüküm direkt bu ayetle niye başlamıyor? Bu olaylar kaseme değer harika eserlerdir. Sanki işari mana olarak, böyle yaparsanız felaha erersiniz.

"Allah'ın rahmetinden fazla rahmet edilmez. Allah'ın gazabından fazla gazap edilmez."

İzah: Bu vecize kaderi yanlış anlayanlarla ilgili bir ikaz gibi. Sakat hasta vs kötü durumlarda olanlara karşı müstakim bir şefkat kullanmak lazım. Acıyıp, şefkat edeceğiz. Elimizden bir şey geliyorsa, bunu kemâliyle yapacağız.

Haram, günah vs işleyene karşı da Allah'ın ona hayat verip hayatını devam ettirmesi gibi, birçok hakikat varken onu yok etmeye çalışmak doğru değil, mücadele manevi olmalı, burada da ifrat ve tefrite düşmemek lazım. "Fasıklara ancak arifler acır."

Allah bir asiyi kahretmiyorsa 2 yol var; ilerde hidayete girebilir, her şirke giren kahrolsa idi, ortada sahabe kalmazdı…

Tövbe etmeyeceklerse, onlara verilen nimetler onların azabını artırır. Onun bir an önce yok olmasını istemek, azabını azaltmaya zihnen ve fikren yeltenmektir. Vazifeni yap, Allah'ın vazifesine karışma.

"Şefkat-i insaniye, merhamet-i Rabbaniyenin bir cilvesi olduğundan, elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve Rahmeten-lil-Âlemîn olan Zâtın (asm.) mertebe-i şefkatinden taşmamak gerektir."

İzah: Rahmet güneş, aynadaki ışık cilve, aynadaki ışık güneşi geçmeye çalışmamalı

 لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

"Resulüm! Onlar iman etmiyorlar diye adeta kendine kıyacaksın!"(Şuara: 3) Bu da sünnettir ve çok mühim bir sünnettir. Fasıklara acımak…

Risale-i nur' un dört esasından biri şefkat, acz fakr şefkat tefekkür…

İzah: "Rahmet-i ilâhiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmet-i Rabbaniyeden daha mükemmel hikmet dair-i imkânda olamaz. Âsiler cezalarını, masumlar, mazlumlar zahmetlerinden on derece ziyade mükâfatlarını alacaklarını düşün. Senin daire-i iktidarın hâricinde olan hadisata onun merhamet ve hikmet ve adalet ve rububiyyeti noktasında bakmalısın!"

Cilve kaynağı geçemez, elin böyle olması hikmet, 6 ya da 4 parmak olmasa işe yaramaz. Anne karnında parmaklar birleşik, aradaki hücreler güya intihar etmişler ve parmaklar açılmış… Başparmak olmasa bugünkü teknoloji olmaz. Şu halde kâinat sayfasında Allah'ın namütenahi hikmetini görüyoruz… İktidarın dâhilinde olan işler varsa çalış! Değilse, O'nun merhametine itimat, hikmetine inkıyad, adaletine teslim, rububiyetine müteveccih ol…. Ruha şifa!

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

NURDAN VECİZELER-11

NURDAN VECİZELER-11

“İnsanları fikren dalalete atan sebeplerden biri; ülfeti, ilim telakki etmeleridir. Yani me’l

NURDAN VECİZELER-10

NURDAN VECİZELER-10

Kalbden maksat, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i R

NURDAN VECİZELER-9

NURDAN VECİZELER-9

“Amiriyet ve hâkimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir, iştiraki reddetmektir, müdahaleyi

NURDAN VECİZELER-8

NURDAN VECİZELER-8

“Hakikaten mümin cennete layık ve kâfir cehenneme muvafık bir mahiyet kesb eder.” İzah: B

NURDAN VECİZELER-7

NURDAN VECİZELER-7

“İnkılab-ı hakikat olmaz. Nev'-i mutavassıtın silsilesi devam etmez. Tahavvül-ü esnaf, ink

NURDAN VECİZELER-6

NURDAN VECİZELER-6

“Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı dest-i kudretin perdesi bil

NURDAN VECİZELER-5

NURDAN VECİZELER-5

Nimet içinde in’âm görünür, Rahmân’ın iltifatı hissedilir. Nimetten in’âma geçsen, M

NURDAN VECİZELER-4

NURDAN VECİZELER-4

Masnuatta hiçbir eser yok ki, çok manalı bir lafz-ı mücessem olmasın, Sâni'-i Zülcelal'in ç

NURDAN VECİZELER-3

NURDAN VECİZELER-3

“Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz; meşru dairedeki keyfe iktifa ed

NURDAN VECİZELER-2

NURDAN VECİZELER-2

“O Zât, (asm) ubudiyet-i küllîye cihetiyle kesret tabakatının dergâh-ı İlahiye elçisi old

NURDAN VECİZELER-1

NURDAN VECİZELER-1

Takdim Değerli ziyaretçilerimiz, yeni bir bölümümüzü daha hizmetinize sunuyoruz. Risale-i Nu

et-Teğabün: 3

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. (Mürşid 3.1 adlı yazılım-Turan Yazılım-(www.turan.com.tr) )

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail, bana komşu hakkında o kadar ısrarlı tavsiyelerde bulundu ki, onu mirasçı yapacak sandım."

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI