GAZZELİ ŞEHİDİN RÜYASINDAKI TÜRKİYE

Hazreti Peygamber şüphesiz mükemmel bir rüya tabircisi idi. Yusuf Aleyhisselam da bu husustaki maharetiyle bilinmektedir. Rüyalar aleminde de birçok farklı tür vardır. Birçok kalıpta rüya çeşidi bulunmaktadır. Sözgelimi İbni Teymiye ‘mutevatı rüyalardan bahseder. Hem de bugün Filistin meselesinde benzerini yaşadığımız bir vasat ve ortamda. Şakhap Savaşında


Mustafa Özcan

mustafaahmetozcan@gmail.com

2024-06-20 11:19:28

 Hazreti Peygamber şüphesiz mükemmel bir rüya tabircisi idi. Yusuf Aleyhisselam da bu husustaki maharetiyle bilinmektedir. Rüyalar aleminde de birçok farklı tür vardır. Birçok kalıpta rüya çeşidi bulunmaktadır. Sözgelimi İbni Teymiye 'mutevatı rüyalardan bahseder. Hem de bugün Filistin meselesinde benzerini yaşadığımız bir vasat ve ortamda. Şakhap Savaşında İslam ordularının galip geleceğini müjdeler. Şakhab Savaşı (702/1303) Memlük-İlhanlı İlişkilerinde bir dönüm noktasıdır. Müjdeleriyle pörsümüş, içi geçmiş ruhları diriltmeye çalışır. Bu hususta mütevatı yani birbirini teyit eden müjdeli rüyaların vüruduna tanıklık eder, varlığına parmak basar. Bu aynı rüyayı birçok kimsenin görmesi anlamındadır. Dilimizde bu ifade geçmişte muvazaa olarak karşılık bulmakta idi. Bir de mütekabil rüyalar var. Gazzeli Samih Dellul ( https://www.youtube.com/ watch?v=H8TKNGkoJ7A&t=127s )  ile sanki İsmail Kara'nın bahsettiği Rahmi Baba'nın rüyası birbirini takip eden rüyalar kümesi ve zümresindendir ve sanki peş peşe gelen iki devri anlatmaktadır. Bir devrin kapanışını diğer bir devrin başlangıcına ışık tutarlar. Rahmi Baba'nın rüyası kısaca şöyledir.

II. Abdülhamit döneminde Şeyhülislâmlık'ta görev yapmış Şeyh Rahmi Baba 1930'lu yıllarda şeyh ve halife arkadaşlarını gizlice Anadolu'nun bir kasabasına davet eder. "Kahriye" okunacak, "Ya Kahhâr" zikri çekilerek Mustafa Kemal Paşa'nın ve rejiminin "kahr u tedmiri" için dua edilecektir. Davet kabul görür ve gizlice toplanılır.

Kahriyenin okunacağı sabaha birkaç saat kala Şeyh Efendi bütün niyetlerini altüst edecek bir rüya görür.

Rüya şöyle: Bir dünya haritası. Ortasında Türkiye. Türkiye toprakları dünyanın diğer bölgelerinden bariz bir şekilde ayrılırcasına yemyeşil. Fakat etrafı, sınırları simsiyah, hayli kalın, lâkin alçak duvarla çevrili. Peygamber Efendimiz haritanın başında ve insanların gözü önünde dünyayı yeniden taksim ediyor; şurayı şuna, burayı buna verin diye emirler veriyor, etrafındakiler de gerekeni yapıyorlar.

Mustafa Kemal Paşa, Trakya bölgesi gibi bir yerde duruyor. Yüzü Peygamber Efendimiz'e dönük değil ve duruşundan anlaşıldığına göre mahcup ve tedirgin bir vaziyette; bu yüzden Efendimiz'e bakamıyor. Sıra Türkiye'nin kime verileceğine geldiği zaman Şeyh Efendi gözlerini beş açıyor ve pürdikkat kesiliyor. Peygamber Efendimiz yüzünü çevirmeden, yalnız eliyle işaret ederek "burayı şuna verin" buyuruyorlar. Burası dediği Türkiye'dir, şu dediği de Mustafa Kemal'dir…

 Fırat Kalkanı Harekatı

Devran dönmüş ve bu rüyanın anlattığı zaman dilimi de kapanmaya yüz tutmuştur. 24 Ağustos 2016 tarihli Fırat Kalkanı Harekatıyla birlikte bu rüyanın etkisi de sona ermiştir. Zaman limiti dolmuştur. Zira Türkiye'yi bölgesinden tecrit eden, koparan kalın duvarlar yavaş yavaş sökülmeye, aşılmaya başlamıştır.

 Suriye üzerinden bu aşılma süreci zamanla Filistin'e de bağlanacaktır. Gazzeli Samih Delul'un ilgili rüyasındaki kuzeydoğudan gelen süvari yön olarak Türkiye'ye işaret etmektedir. Suriye'ye işaret ettiğini varsaysak bile Suriye bu süreçte Türkiye'nin Truva atı hükmünde olacaktır. Bu rüyayı İran'a yormak mümkün değildir. Zira İran kuzeyden ziyade Filistin'in doğu yakasında ve tarafında kalmaktadır. Elbette siyah bayraklılar hadisiyle alakalı olarak birçok çıkarım vardır. Kimilerine göre bunlar Afganlılar ve bilhassa Taliban hareketidir. Bununla birlikte Samih Delul'un rüyasındaki kuzeydoğudan gelen süvari büyük ihtimalle Türkiye'ye işaret etmektedir. Türkiye bu mücadelede merkez ülke Afganistan ise tali ve müzahir olma potansiyeli taşıyan ülkelerdir.

Rüyaların nöbeti 

Rahmi Baba'nın ilgili rüyasıyla Gazzeli Samih Delul'un rüyası rüyaların nöbet değişimini haber vermektedir. Filistin rıbat yani nöbet alanıdır. Bu iki rüya da nöbet değişimini haber vermektedir. Artık Türkiye'nin etrafındaki kalın duvarlar incelmekte ve yer yer de yıkılmakta ve geçiş imkanı tanımakta ve vermektedir. Bunun bir çığır haline geleceği günler yakın olmalıdır.

 Çıkmayan rüyalar mı yanlış yorumlanan rüyalar mı?

 Rüyalar ilmi farklı bir ilim dalıdır ve bazen benim diyen tabirde yanılabilir. Rüyalar zahiri üzerinden yanıltma potansiyeli de taşımaktadır. Bunlardan birisi de Gazzeli bir zatın ramazan rüyasıdır. Gazzeli bir zat peş peşe manidar iki rüya görmüştür. Bu rüyalardan ilki hilafeti müjdelemektedir. İkinci rüyada ise 23/3/2023 tarihi öne çıkarak Allah'ın Müslümanları zafere götüreceği müjdelenmektedir. Mart ayının 23'ü ramazanın ilk günüdür. Bu nedenle de 2023 ramazanında Müslümanlar müjdeli bir haber beklemişlerdir. Lakin ramazanın biri ve bütünüyle ramazan ayı herhangi bir olağanüstü olaya sahne olmadan geçip gitmiştir. Bu da diğer çıkmayan rüyalar kümesine eklenmiştir. Gerçekte böyle mi olmuştur?

 Olayı takip enlerden birisi rüyanın sırrına agah olmuştu. Bu yorumunu ve izahını Tamir İbrahim adlı yorumcu ile paylaşmış o da takipçilerini bilgilendirmiştir. Esasında rüya tarihi karmadır. Yani 2023 yılı miladi aynı yıla isabet ve işaret etse de 23/3 yani Mart ayının 23'ü hicri aya tekabül etmiştir. Bu suretle hicri ile miladi tarih birbirine harmanlanmış ve karılmıştır. Birisi bunu rüya yorumcusu Tamir İbrahim'e haber vermiştir. 22/23/3 hicri takvimi de yaklaşık 7 Ekim tarihine tekabül etmiştir. Hicret takviminde 23 Mart yerine 22 Rebiülevvel tarihini koyduğunuzda karşınıza 7 Ekim 2023 tarihi çıkmaktadır. Adeta rüyalar tarihlerle dans etmektedir. Tetebbu ve takip sistemiyle 23/3 tarihinin 7 Ekim Aksa Tufanı hadisesine denk geldiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla rüya bu suretle çıkmıştır (https://www.youtube. com/watch?v=qyB5szjBHCY ).

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

GAZZELİ ŞEHİDİN RÜYASINDAKI TÜRKİYE

GAZZELİ ŞEHİDİN RÜYASINDAKI TÜRKİYE

Hazreti Peygamber şüphesiz mükemmel bir rüya tabircisi idi. Yusuf Aleyhisselam da bu husustaki

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

Hıristiyanlar ve Yahudiler muharref dini metinlere ve yorumlara dayandıklarından dünya barışı

TALİPOĞULLARI KATLİAMLARINDAN İHVAN KATLİAMLARINA

TALİPOĞULLARI KATLİAMLARINDAN İHVAN KATLİAMLARINA

Tarihte sık kullanılan deyimlerden birisi ‘makatil Talibiyyin’ ifadesidir. Kısaca Ebu Tali

YIKILMAKTA OLAN ÜÇÜNCÜ MABET

YIKILMAKTA OLAN ÜÇÜNCÜ MABET

Kimi Yahudiler mecazen veya sembolik anlamda İsrail’e Süleyman Tapınağı makamında üçüncü

AKSA TUFANI’NIN İSTİKBALDEKİ AKİSLERİ

AKSA TUFANI’NIN İSTİKBALDEKİ AKİSLERİ

De ki: " Bize iki güzellikten birinin dışında başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oy

HAMAS ÜZERİNDEKİ AMALEK GÖLGESİ  

HAMAS ÜZERİNDEKİ AMALEK GÖLGESİ  

 Amalek kelimesi İbranice'de kullanıldığı gibi Arapça'da da kullanılmaktadır.  Umlak yani

YENİ İSRAİLİYAT VE DİNİ GÜVENLİĞİMİZ

YENİ İSRAİLİYAT VE DİNİ GÜVENLİĞİMİZ

Güvenlik birçok tamlama ile birlikte anılabilir. Milli güvenlik bunlar arasındadır. Yerli ye

İSRAİL'İN KIYAMETİNİ TÜRKLER KOPARIR

İSRAİL'İN KIYAMETİNİ TÜRKLER KOPARIR

Türkiye çağlar boyu sınırların efendisi olmuştur. Ebu'l Hasan en Nedevi gibiler de müstakil

NETANYAHU ESAT’IN KURALLARINI KOPYA EDIYOR

NETANYAHU ESAT’IN KURALLARINI KOPYA EDIYOR

İsrail istese de Gazze kabusundan uyanamıyor, kurtulamıyor. Esasında Gazze Şeridini 2007 önces

İSRAİL’İN TEMEL YANLIŞI

İSRAİL’İN TEMEL YANLIŞI

İsrail’in temel yanlışı, dini yanlış anlamaktır. Dini yanlış anlamak elbette ki Yahudiler

FİLİSTİN HALKI KAHRAMAN BİR HALK!

FİLİSTİN HALKI KAHRAMAN BİR HALK!

Filistin halkı gerçekten de kahraman bir halk.   Arap Yarımadasından Abdulaziz et Tureyfi Fili

Kim Allah'a ve Rasûlü'ne îman etmezse, (bilsin ki) biz inkâr edenlere alevi çılgın bir ateş hazırladık.

(Fetih, 13)

GÜNÜN HADİSİ

Yanında ana babası, ya da onlardan biri yaşlanıp da, gerekeni yaparak cennete giremeyen kimsenin burnu sürtülsün!"

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI