NURDAN VECİZELER-8

“Hakikaten mümin cennete layık ve kâfir cehenneme muvafık bir mahiyet kesb eder.” İzah: Bir insan bir şehrin valisi olacaksa eğer, orası için bir süreç yaşamalı, terakki etmeli. Cennet için, ana rahminden dünyaya gelmek gibi, hadiste böyle geçiyor. Vali olmak için şu kadar mesai harcamak gerekiyorsa…


2024-04-01 02:55:14

"Hakikaten mümin cennete layık ve kâfir cehenneme muvafık bir mahiyet kesb eder." 

İzah: Bir insan bir şehrin valisi olacaksa eğer, orası için bir süreç yaşamalı, terakki etmeli. Cennet için, ana rahminden dünyaya gelmek gibi, hadiste böyle geçiyor. Vali olmak için şu kadar mesai harcamak gerekiyorsa… 

Başta iman sonra amel-i salih… Cennete inanmayan birini Allah cennete koysa o şahsın asgari utanıp girmemesi lazım. 

İmanın takvanın bütün çeşit ve şartlarına uymak lazım. 

Dünyadaki dini imani sohbetler bir gölge sohbettir, cennetteki peygamber sohbetleri gibi asıllarına ulaştırır insanları, madem dünya tarla, burada tefekkür ektik mi, orada tefekkür ve fakihe yersin…

Cehennemin şartı küfür. Küfür manevi zakkum tohumu. Suç işleyen hapse girmeye dua etmiştir. En ileri seviyesi ateizm, sonra şirk, sonra her türlü ahlaksızlık bunun başında da zulüm geliyor. 

"Cennet, bütün lezâiz-i mâneviyeye medar olduğu gibi, bütün lezâiz-i cismaniyeye de medardır." 

İzah: Cennet cismani değildir diyenlerin birinci düşüncesi istib'ad. Bazıları da milletin buna aklı ermez diyerek yanlış bir içtihad yapmışlar. Dünya sofrasını seren Allah cenneti niye seremesin a be akılsız… Cisim burada bu kadar ibadet etmiş, o da hakkını ister. Bal, süt nehri, ırmağı ruha ne lazım ? Dünyada bunların gölgesini ye cennette hayal et olur mu olmaz. Ruh beden birlikteliği bu dünyada var, cennette niye olmasın?

"Bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri, en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehl-i zevk ve keşif ve ehl-i ihtisas ve müşahede ittifak etmişler."

İzah: Her bir organın kendi tesbihi var. Yapılan namaz ve niyazın ibadetinden başka, her bir organın kendine mahsus teşbihinden de insan fayda görecek. Bahçeye ektiğin ağaçtan kim yerse yesin sana faydası olduğu gibi. 38 trilyon hücre var, bunların tespihi sana yazılsa, köşeyi döndün…

"Her ne ise... Kur'ân-ı Hakîmin Cennet ve Cehennem hakkındaki mu'cizâne izahatı ve Kur'ân'ın tefsiri ve ondan gelen Risale-i Nur'un Cennet ve Cehennemin vücutlarına dair hüccetleri, daha başka beyana ihtiyaç bırakmamışlar."

İzah: Bir erin cezası başka, bir genelkurmay başkanının hatası ve cezası başka olur. İnsanın. İman takva ve salih amel gibi çok görevleri var, cinayet, mahiyet ve vazifesinin azametine göre çok görevleri var bunların ihmali vahim neticeler oraya çıkarabilir.

 

"Hakikî adalet ister ki, şu küçücük insan, şu küçüklüğü nisbetinde değil, belki cinayetinin büyüklüğü, mahiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azameti nisbetinde mükâfat ve mücazat görsün."

İzah: Küfür bütün kâinatı tahkir… ömrü kısa olsa da bu kısa ömürde yaptığı ….

Madem küfür hadsiz hukuka bir tecavüzdür; elbette hadsiz bir cinayettir. Öyle ise hadsiz bir azaba müstahak eder. Madem bir dakika katl, on beş sene cezada (sekiz milyona yakın dakikada) hapis azabını çekmesini adalet-i beşeriye kabul edip maslahata ve hukuk-u âmmeye muvafık görür. Elbette bir küfür bin katl kadar olması cihetiyle, bir dakika küfr-ü mutlak, sekiz milyara yakın dakikalarda azap çekmesi, o kanun-u adalete muvafık geliyor. Bir sene ömrünü o küfürde geçiren, iki (2) trilyon sekiz yüz seksen (880) milyara yakın dakikada azaba müstehak ve خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا 1 sırrına mazhar olur.

"Senin kalbin ve hüviyet ve mahiyetin, bir ayinedir. Senin fıtratında ve kalbinde bulunan şedid bir muhabbet-i beka, o ayine için değil ve o kalbin ve mahiyetin için değil... Ey insan! Senin kalbin ve hüviyet ve mahiyetin bir âyinedir. Senin fıtratında ve kalbinde bulunan şedit bir muhabbet-i bekà, o âyine için değil ve o kalbin ve mahiyetin için değil. Belki o âyinede istidada göre cilvesi bulunan Bâkî-i Zülcelâlin cilvesine karşı muhabbetindir ki, belâhet yüzünden, o muhabbetin yüzü başka yere dönmüş. Madem öyledir; يَا بَاقِى أَنْتَ الْبَاقِى 1 de. Yani, madem Sen varsın ve bâkisin. Fenâ ve adem ne isterse bize yapsın, ehemmiyeti yok!"

İzah: Mahiyet, insanda tecelli eden bütün esma-i ilahiye, insan kalbi bütün esmaya mazhar. Kâinatta her şey kudretle idare ediliyor. Kalpte kudret var. Kâinatta ilim dolu, insanda ilim sıfatı var, muhabbet, mehafet ne varsa, kalpte hem karşılığı var. Esas talep ebedi bir hayat yaşamakla ilgili. Beka arzusu dünyada kalmak için verilmedi, o esmaya muhabbet için verildi, sendeki bu hayat nasıl vücuda geldi, halık ismiyle, muhyi ismiyle… hayatına suretine devamına olan sevgiler, hayy, musavvir, yönelik olmalı.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

İnanmak yaradılışın bir gereğidir. Din, aklın mâverâsında, zekânın fevkinde bir mürşi

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

Nisa: 135: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوّ

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

Hıristiyanlar ve Yahudiler muharref dini metinlere ve yorumlara dayandıklarından dünya barışı

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

Uhud Savaşı’nın en tehlikeli anında Allah Resûlü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) önün

NURDAN VECİZELER-10

NURDAN VECİZELER-10

Kalbden maksat, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i R

HACAMAT HAKKINDADIR

HACAMAT HAKKINDADIR

Muhterem Müslümanlar! Turan Dursun ve Selman Rüşdi olayından sonra Müslümanlar ülke ve dün

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

Nur Fabrikası sahibi, Denizli şehidi, İslamköylü Hafız Ali Ergün’ün akıl sınırlarını

GÜLBAHAR HÂTUN

GÜLBAHAR HÂTUN

Fâtih’in hanımı ve 2. Bayezid’in annesidir. Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktad

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

Melik Faysal'ın en önemli gayelerinden birisi, Filistin meselesi ve Mescid-i Aksâ'nın hürriyeti

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

İnsanların ölüme negatif düşüncelerle bakmalarındaki sıkıntılardan biri de şudur ki, onu

NURDAN VECİZELER-9

NURDAN VECİZELER-9

“Amiriyet ve hâkimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir, iştiraki reddetmektir, müdahaleyi

De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

Cum'a, 8

GÜNÜN HADİSİ

Her ölenin amel defteri kapanır. Yalnız Allah rızası için yurt sınırında nöbet bekleyenler müstesnadır

Riyazü's Salihin, 2/1297

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI