YEDİNCİ NOKTA: NEDİR HAYATIN EN SAF LEZZETİ VE EN HALİS SAADETİ?

İmandır hayatın en safi lezzeti ve en halis saadeti… İmandır saadetin menşei, kayyum değeri, gerçeği… İmandır, sonsuz bir rahmet, namütenahi bir nimet, ebedi bir devlet… Evet, saadet ikidir. Biri hakiki, diğeri mecazi…


Prof. Dr. Şener Dilek

marifet.nurlari@gmail.com

2024-03-18 09:39:09

İmandır hayatın en safi lezzeti ve en halis saadeti…

İmandır saadetin menşei, kayyum değeri, gerçeği…

İmandır, sonsuz bir rahmet, namütenahi bir nimet, ebedi bir devlet…

Evet, saadet ikidir. Biri hakiki, diğeri mecazi…

Hakiki saadet, gerçek bir sürur iklimidir. Firdevsi bir sürur çemberidir. O çember "iman-ilim-ibadet- ihlas" ile yürür. Kemalini bulur. Mecazisi saadet ise, bir seraptır… "Bir üzüm yedirir, bin tokat vurur." Doyurmaz. Tatmin etmez. Elem yüklüdür. Kıvamsızdır. Üzerinde "fena" damgası vardır. Yıkılıp gider, tükenip biter.

Evet, bir lezzet ki, tükeniyor, bitiyor, elden çıkıyor, zaman içinde tazelik ve taravetini muhafaza edemiyorsa o lezzete lezzet denilmez. Demek hakiki lezzet odur ki, hiç zail olmasın, elden çıkmasın. Çünkü devam olmayan şeyde lezzet yoktur.

Bir lezzet ki, içinde ayrılık ve fırak elemi varsa, hicran ile yaralanıyor, kalbi mahsun ve mükedder kılıyor ise ona hakiki lezzet denilemez.

Bir lezzet ki, "kuvvetlerin bileşkeni" sırrına makes olamıyor; akıl, hem kalb, ruh, vicdan ve bütün duygu ve hislerin itminan ve inşirahına, saadet ve süruruna kuvvet veremiyorsa o saadete hakiki saadet denilemez.

Evet, hakiki lezzet odur ki, içinde nefsani, şehvani, zülmani, hayvanı ve şeytanı tuzaklar olmasın. Ruhu sürurlara gark edebilsin. Kalbi firdevsi bir keyfiyete yükseltebilsin.

Evet, tarih boyunca krallar, şahlar, padişahlar hakiki saadeti, iktidar ve saltanatın içinde aramışlar. Bu rüya ve bu hülyanın hiç bitmeyeceğini, bu iktidar ve izzetin hiç tükenmeyeceği vehmetmişler. Ama zaman ve şartlar onları tekzip etmiş. Gün gelmiş, rakipler, düşmanlar, hain ve çapulcular, sahtekâr menfaatperestler, menfaat sinekleri o saltanatı yakıp yıkmış, o izzeti tersine döndürmüşler.

Sefihler, sarhoşlar, mey-horlar saadeti içki masasında, kumar kasasında, zevk-ü safa bahçe ve sofrasında aramışlar. Ama o masalar yıkılmış, o kasalar boşanmış, o sofra ve bahçeler tarumar olmuş. Maksatlarının aksi ile tokat yemişler.

Bir kısım ekâbirler o saadeti, diktatörlükte, zalimane mülkî iktidarda, vurup kırmakta, yakıp yıkmakta, yıkıp kesmekte, iblisane ve deccalane ahvallerin içinde aramışlar.

Bulmuşlar mı? "Hayır!"

Zamanın ezici çarkları onları savurup yokluğa atmış. O zülüm abideleri, o cehennem kütükleri de devrilip gitmişler. Lanetle yâd edilmişler.

Evet, hakiki saadet odur ki, kalb ve gönüllere şifa olsun. Ruhlara firdevsi cennetleri yaşatsın. Kalbleri itminana, insanları ebedi zevk ve sürura gark eylesin.

Evet, ebediyeti kucaklamayan, sönüp giden, yanıp tükenen bir saadet, asla ve asla hakiki bir saadet olamaz.

Evet, Hz. Mevlâna ne güzel demiş: "Ben değilim o padişah, tahtan inip tabuta binen… Benim fermanımdaki yazı ebediyet ve ebediyete giden…"

Evet, ebediyettir insanı doyuran, imandır kalbleri tatmin ve vicdanları teskin eden, ruhları sürurlara gark eden…

Evet, iman ve hidayettir insanı Allah'a dost, Halil ve Habib kılan…

İman ve hidayettir en tatlı bir nimet…

İman ve hidayettir en halis ve en safi vicdanî bir lezzet…

İman ve hidayet, ruhun cennetidir. (1)Firdevsi bir keyfiyettir.

ELHASIL, "Bu hayatın en saf ve hakiki lezzeti ve en halis saadeti imandadır." Çünkü saadet, iman ağacının gölgesidir. İman inkişaf ettikçe saadet de kıvamın bulur. Kemalata gider. Demek "Hayat, Zât-ı Bâki-i Hayy-ı Kayyûm'a baktıkça ve iman dahi hayata hayat ve ruh oldukça hem bekà bulur hem bâki meyveler verir. Hem öyle yükseklenir ki, sermediyet cilvesini alır; daha ömrün kısa ve uzunluğuna bakmaz."(2) Vesselam…

Dipnotlar

[1] İşârâtü'l İcaz, RNK. s.65

[2] Şualar. RNK. S.73

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

İnanmak yaradılışın bir gereğidir. Din, aklın mâverâsında, zekânın fevkinde bir mürşi

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

Nisa: 135: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوّ

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

Hıristiyanlar ve Yahudiler muharref dini metinlere ve yorumlara dayandıklarından dünya barışı

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

Uhud Savaşı’nın en tehlikeli anında Allah Resûlü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) önün

NURDAN VECİZELER-10

NURDAN VECİZELER-10

Kalbden maksat, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i R

HACAMAT HAKKINDADIR

HACAMAT HAKKINDADIR

Muhterem Müslümanlar! Turan Dursun ve Selman Rüşdi olayından sonra Müslümanlar ülke ve dün

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

Nur Fabrikası sahibi, Denizli şehidi, İslamköylü Hafız Ali Ergün’ün akıl sınırlarını

GÜLBAHAR HÂTUN

GÜLBAHAR HÂTUN

Fâtih’in hanımı ve 2. Bayezid’in annesidir. Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktad

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

Melik Faysal'ın en önemli gayelerinden birisi, Filistin meselesi ve Mescid-i Aksâ'nın hürriyeti

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

İnsanların ölüme negatif düşüncelerle bakmalarındaki sıkıntılardan biri de şudur ki, onu

NURDAN VECİZELER-9

NURDAN VECİZELER-9

“Amiriyet ve hâkimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir, iştiraki reddetmektir, müdahaleyi

Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.

Hicr Suresi,9 (Mürşid 3.1'den alınmıştır)

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, 101

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI