HAMAS ÜZERİNDEKİ AMALEK GÖLGESİ  

 Amalek kelimesi İbranice'de kullanıldığı gibi Arapça'da da kullanılmaktadır.  Umlak yani dev kelimesinin çoğuludur. Dev adamlar demektir.  Arapçada da  çoğulu amalik ve amalika gelir. Bu kavramı ve kelimeyi ilk defa Mustafa Mahmut’un kitaplarında okumuştum. Onun Tevrat Risalesi gibi Yahudiyat aleminden bahseden


Mustafa Özcan

mustafaahmetozcan@gmail.com

2024-02-29 12:00:01

 Amalek kelimesi İbranice'de kullanıldığı gibi Arapça'da da kullanılmaktadır. Umlak yani dev kelimesinin çoğuludur. Dev adamlar demektir. Arapçada da çoğulu amalik ve amalika gelir.

Bu kavramı ve kelimeyi ilk defa Mustafa Mahmut'un kitaplarında okumuştum. Onun Tevrat Risalesi gibi Yahudiyat aleminden bahseden eserleri bulunmaktadır. Bu kelime doğrudan Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Lakin dolaylı olarak yerine 'kavmen cebbarin' (inne fiha kavmen cebbarin/ orada şüphesiz zorba bir topluluk vardır) olarak mürekkep ve tamlama kipinde bir ifade olarak karşımıza çıkar. Zorbalar kavmi demektir. Kur'an'da yer alan bu tamlamanın karşılığı elbette Amalek kavmidir.

Hazreti Yusuf ile Musa Aleyhisselam arası dönemde (giriş-çıkış) Beni İsrail 250 ile 400 yıl arasında Mısır'da kalmış, yaşamıştır ve Musa Aleyhisselam Allah'tan Beni İsrail'i Mısır'dan çıkarma emri almış ve bu emrin yerine getirilmesine huruç denmiştir. Firavun önce Beni İsrail'in Mısır'dan çıkmasına izin verdiği halde bilahare caymış, sözünden dönmüş ve Ben-i İsrail'i Kızıldeniz'e kadar kovalamış, takip etmiş ve deniz yarılınca Ben-i İsrail geçmiş, Firavun ve askerleri ise geride kalmıştır. Adeta dalgaların yeniden kapaklanması ile kapana kısılmışlar ve yutulmuşlardır. Firavun Kızıldeniz'in dalgalarından kurtulamamış ve ölü cesedi kıyıya vurmuştur.

Hazreti Musa'nın özelliklerinden birisi dönemindeki zorba ve müstebit saltanatları zorlaması ve yıkmasıdır. Bunlardan ilki Mısır Firavununun saltanatı olmuştur. Ali Muhammed Muhammed es Sallabi'nin Kelimullah adlı eserinde ifade ettiği gibi, Musa Aleyhisselam müstekbirlerin düşmanı, mustazafların ise dostu, imamı ve önderidir. Misyonunu, ardından gelen büyütmesi ve halefi Yuşa Bin Nun tamamlamıştır.

Mısır'dan çıkışta Hazret-i Musa'nın aldığı emir doğrultusunda kutsal topraklara girecekleri sırada, orada oturan cebbar bir kavim ya da amaleklerle karşılaşırlar. Beni İsrail onlarla karşılaşmaktan çekinir. Netanyahu İslami kaynaklarda zikredilmeyen bir Beni İsrail peygamberi olan Yeşa veya İşaaya kehanetiyle alakalı olarak şu ifadelerden yola çıkmıştır: The Bible commands us to "remember what Amalek has done to us/Kitab- Mukaddes Amaleklerin bize ne yaptıklarını hatırlamamızı istemektedir..."

Netanyahu ,Yeşa kehanetini niye seçmiştir? Bunda en az üç neden gizlidir. Kitab-ı Mukaddes vurgusu üzerinden Hıristiyanları da işin içine katma arzusu. Kısaca buna Batı alemini ayartma dürtüsü diyebiliriz. Meseleyi blok mücadele kapsamına sokmaktır. Zaten öyle bile olsa bunu yeni dönemde pekiştirmektir. Ortak hafızayı harekete geçirmek ve Hıristiyanların duygularına hitap etmektir. Eskiler buna 'dağdağayı meşair' demişlerdir. Yahudiler Kitab-ı Mukaddes ifadesini kullanmazlar. Lakin Netanyahu burada kullanıyor zira Hıristiyanlarla ortak davaya, referansa vurguda bulunuyor.

İncil ile Tevrat'ın ilk bölümlerinin birleştirilmesine Kitab-ı Mukaddes deniliyor ve Hıristiyanlar ahdi cedit yani İncil ile birlikte Hazreti Musa'ya inen Tevrat'ı da yani ahdi kadimi de tanıyorlar. İşte Ahd-i Kadim, Yuşa Bin Nun bölümü ve sair bölümler üzerinden Hıristiyanların Yahudilere karşı minnet veya ortaklık duygularını uyandırmak, canlandırmak istemiştir. Tam bir istismar ve manipülasyon örneği. Üçüncü neden de Amalek meselesini Hamas üzerine yansıtmak ve Ameleklere yapıldığı gibi Hamas'a da kitlesine de final çözümü dayatmak ve uygulamaktır. Gazze Şeridi ve ardından bütün Filistin'de taş üzerine taş bırakmama siyasetine ortak referans üzerinden mazeret ve gerekçe üretmektir.

Netanyahu'nun çılgınlığının gerisinde sınırsız bir imha arzusu yatmaktadır. Filistinlilerle birlikte bütün canlıları imha etmek de gündemleri dahilindedir. 'Amalekler bize ne yaptı, hatırla' derken, 7 Ekim Aksa Tufanı baskınına gönderme yapıyorlar. Dolayısıyla Filistinliler üzerinden Amalek meselesini güncellemek istiyorlar. Yeşa kehanetine göre cami, kilise, hastane, fırın gibi temel ihtiyaç ünitelerini imha ediyorlar. Yuşa Bin Nun döneminde bunu kümeslere karşı uygulamışlardı. Onun dışında yaşlı kadın, erkek ve bebekleri de aman vermiyor ve ayrım gözetmeden öldürüyorlar.

Netanyahu ,Pearl Harbor ve 11 Eylül baskınlarını 7 Ekim baskınının öncülleri olarak kabul ediyor. Amerikalıların bu baskınlar karşısında sessiz kalmadıkları ve durmadıkları gibi kendilerinin de durmayacağını söylüyor. Kimi Kitab-ı Mukaddes yorumcuları yediden yetmişe canlıların öldürülmesinin nasıl kanıksanacağının sorulması üzerine şu yorumu yapıyorlar: Onlara can veren Allah dilediği gibi canlarını da alabilir! Allah yarattıklarını dilediği gibi cezalandırır! İlgili bölümlerde İbranice Hamas ifadesi de geçmektedir. İbrani dilinde Hamas şiddet ve zulüm anlamına geliyor. 

İlgili Tevrat bölümlerinden çıkarımda bulunan Netanyahu, Hamas ile birlikte zulmün ve şiddetin de biteceğini varsaymaktadır. Bu amaca ulaşana kadar operasyonların süreceğini ifade etmektedir. Kısaca yeryüzünden şiddetin simgesi olarak gördükleri Hamas'ı silene kadar geri adım atmayacaklarını dillendirmektedir.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

İnanmak yaradılışın bir gereğidir. Din, aklın mâverâsında, zekânın fevkinde bir mürşi

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

Nisa: 135: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوّ

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

Hıristiyanlar ve Yahudiler muharref dini metinlere ve yorumlara dayandıklarından dünya barışı

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

Uhud Savaşı’nın en tehlikeli anında Allah Resûlü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) önün

NURDAN VECİZELER-10

NURDAN VECİZELER-10

Kalbden maksat, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i R

HACAMAT HAKKINDADIR

HACAMAT HAKKINDADIR

Muhterem Müslümanlar! Turan Dursun ve Selman Rüşdi olayından sonra Müslümanlar ülke ve dün

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

Nur Fabrikası sahibi, Denizli şehidi, İslamköylü Hafız Ali Ergün’ün akıl sınırlarını

GÜLBAHAR HÂTUN

GÜLBAHAR HÂTUN

Fâtih’in hanımı ve 2. Bayezid’in annesidir. Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktad

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

Melik Faysal'ın en önemli gayelerinden birisi, Filistin meselesi ve Mescid-i Aksâ'nın hürriyeti

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

İnsanların ölüme negatif düşüncelerle bakmalarındaki sıkıntılardan biri de şudur ki, onu

NURDAN VECİZELER-9

NURDAN VECİZELER-9

“Amiriyet ve hâkimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir, iştiraki reddetmektir, müdahaleyi

Şüphesiz Biz Seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

Fetih, 8

GÜNÜN HADİSİ

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI