İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİNİ İNKAR EDENLERE CEVAPLAR

Genelde muhterem ilim adamları delilsiz ve tesbitsiz konuşmazlar. Özellikle Kur'an’ı yorumlarken daha özenli ve ciddi davranmaları beklenir. Kendisini ilim ehli olarak tanıtan ve Kur’an’ı yorumlamaya yetkin olduğunu göstermeye çalışan İsrafil Balcı adında bir adam, İsra ve mirac olayını inkar etmekte ve bu amaçla çeşitli yayınlar vasıtasıyla düşüncelerini yaygınlaştırmaktadır . Bu şahsın konuşmalarını dinledikten sonra, her taifeden toplam 22 adet tefsirde " İsra ve mirac olayı" nı taradım. Şia, Mutezile ve Ehl-i Sünnet alimlerinin tefsirlerinde bu şahsın sözlerine dayanak olabilecek herhangi bir dayanak bulamadım.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2024-02-29 11:53:14

Genelde muhterem ilim adamları delilsiz ve tesbitsiz konuşmazlar. Özellikle Kur'an'ı yorumlarken daha özenli ve ciddi davranmaları beklenir. Kendisini ilim ehli olarak tanıtan ve Kur'an'ı yorumlamaya yetkin olduğunu göstermeye çalışan İsrafil Balcı adında bir adam, İsra ve mirac olayını inkar etmekte ve bu amaçla çeşitli yayınlar vasıtasıyla düşüncelerini yaygınlaştırmaktadır . Bu şahsın konuşmalarını dinledikten sonra, her taifeden toplam 22 adet tefsirde " İsra ve mirac olayı" nı taradım. Şia, Mutezile ve Ehl-i Sünnet alimlerinin tefsirlerinde bu şahsın sözlerine dayanak olabilecek herhangi bir dayanak bulamadım.

Bizler , ilim ehli insanlardan öğrendiğimiz üzere ve Kur'an'dan anladığımız kadarıyla "bilmediklerini bilenlerden öğrenme ahlakı"na sahibiz. Şayet bu şahıs şu sorulara cevap verebiliyorsa , biz de öğrenmiş oluruz .

1) Mescid-i Aksa, İslâm literatüründe sadece Kudüs'teki mescidi beyan eder . Şayet bahsettiği gibi Mekke'de Mescid-i Aksa varsa , ne zaman inşa edilmiş ve hâlâ var mıdır?

2) Kur'an Mescid-i Aksa ve etrafının mübarek ve verimli olduğunu belirtmektedir. Şu an Kudüs'deki Mescid-i Aksa'nın etrafi zeytinlik ve yeşillikle dolu. Mekkedeki bu verimli alan da inşa edilen cami şu an nerdedir ?

3) Şayet Hz. Peygamber (s.a.v) Mekke'den Kudüs'e değil de yakınlardaki bir başka camiye gitmişse, Mekke müşrikleri neden hayrete düştüler de, Kudüs'teki mescidi vasfetmesini istediler?

4) Bu şahıs söylediğini nerden ve kimden alıyor ?

Bu adamın bu sorulara cevap verebileceğini düşünmüyorum. Vahyin doğruluğuna, vahyi kabul eden peygambere, vahyin alıcısı peygamberin söylediklerini sahih rivayetlerle bize nakleden sahabe, tabiin, etba-i tabiin ve muttaki alimlerin nakillerini kabul ediyoruz.

Biz ne Kur'an'da ne de Kur'anî bilgiyi nakledenlerin sözlerinde Balcı'nın sözlerine destek verecek kanıt bulamadık. Arapça biliyorsa kendisi baksın bu tefsirlere, bilmiyorsa, Elmalılı'nın tefsirine muracaat etsin. Acaba bu şahıs İsra'nın inkarının küfre , Miracın inkarının fıska sebep verdiğini biliyor mu ?Bilerek yapıyorsa Salman Rüşdiyle rekabete girdiği anlaşılıyor .

Ey İsrafil Balcı ve taifesi, sizler bütün konuşmalarınızda İslâm'la bağınız varmış gibi konuşuyor, bir Müslüman olarak konuştuğunuzu ifade ediyorsunuz. Fakat 1400 yıldan beri kalpten kalbe, dilden dile ve kitaptan kitaba nakledilerek bize ulaşan İslâm medeniyetinin mirasını bombardımana tabi tutuyorsunuz. Size tek söğleyeceğim şey şudur: Allahtan korkmuyor veya utanmıyorsanız, devam edin, bu tavsiyemi kaale almayın. Şayet korkuyorsanız biliniz ki, Allah'ın azabı çetindir.

Bel'am b. Baura, Karun, Haman ve benzerlerinin dost ve müttefiği olmak yerine, İslâmı zorlu şartlar içinde bize nakleden sahabe ve alimlerin yanında olun. Allah şahidimdirki ben seni ve taifeni uyardım, Allah'ın azabı ve gazabıyla sizleri korkuttum. Biliniz ki yalan ve iftirayla müslümanların sırtından kazandığınız para ve şöhret sizi cehenneme yuvarlayacaktır .

Ey gençler ve ey sözün doğrusuna inanmayı ahlak edinen her insan ! 80 yıllık ömrümde İslâm'ı yaralayarak, kötüleyerek, yanlış kullanarak rızk temin eden hiç bir insanın hayırlı bir sonla dünyadan ayrıldığına şahit olmadım . 65 yıldır ilimle uğraşan ve ilim adamı yetiştiren bir insan olarak size tavsiyem şudur:
1 ) Bu insanların ilmi yetkinlikleri yoktur . Hz. Peygamber ( s.a.v. ) e mirasçı olabilecek karakterde değillerdir .

2 ) Kullandıkları deliller örümcek ağından daha zayıftır . Ne ilmi bir esas ne de mantiki bir temelleri vardır .

3) Bu sapkın fırka ve güruhlar hep olmuştur, kıyamete kadar da var olacaklardır . Bunlar imtihan aletleridir. Aletlere değil, aletleri bu çetin yola yerleştiren Allah'ın vahyine , peygamberin sünnetine sımsıkı sarılın.

Ben zayıf ve fakir bir kardeşiniz olarak size nasihatta bulundum . Allahım sen şahit ol , Allahım şahit ol . Allahım şahit ol.

Molla Musa GEÇİT El-Celali El-Beyazidi(r.h)

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

İnanmak yaradılışın bir gereğidir. Din, aklın mâverâsında, zekânın fevkinde bir mürşi

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

Nisa: 135: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوّ

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

Hıristiyanlar ve Yahudiler muharref dini metinlere ve yorumlara dayandıklarından dünya barışı

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

Uhud Savaşı’nın en tehlikeli anında Allah Resûlü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) önün

NURDAN VECİZELER-10

NURDAN VECİZELER-10

Kalbden maksat, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i R

HACAMAT HAKKINDADIR

HACAMAT HAKKINDADIR

Muhterem Müslümanlar! Turan Dursun ve Selman Rüşdi olayından sonra Müslümanlar ülke ve dün

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

Nur Fabrikası sahibi, Denizli şehidi, İslamköylü Hafız Ali Ergün’ün akıl sınırlarını

GÜLBAHAR HÂTUN

GÜLBAHAR HÂTUN

Fâtih’in hanımı ve 2. Bayezid’in annesidir. Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktad

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

Melik Faysal'ın en önemli gayelerinden birisi, Filistin meselesi ve Mescid-i Aksâ'nın hürriyeti

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

İnsanların ölüme negatif düşüncelerle bakmalarındaki sıkıntılardan biri de şudur ki, onu

NURDAN VECİZELER-9

NURDAN VECİZELER-9

“Amiriyet ve hâkimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir, iştiraki reddetmektir, müdahaleyi

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl!

Furkan, 74

GÜNÜN HADİSİ

İki kelime vardır ki, Rahman'a sevimli, dilde hafif ve mizanda ağır gelir. Bunlar; "Sûbhanellahi ve bihamdihi, Sûbhanellahil-azim=Yüce Allah'ı hamd ile tesbih ederim, Yüce Allah'ı tenzih ederim." kelimeleridir.

Buhari Tecrid-i Sarih, 2189

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI