HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

Babası Bursa tüccarlarından olup, o devirde ticaretle uğraşanlar “hoca” unvanıyla anıldığından Muslihuddin Efendi “Hocazâde” diye meşhur olmuştur. Bursa Sultâniye Medresesi’nde Hızır Bey’in derslerine devam etti.


Orhan Dindar

odindar14@gmail.com

2024-02-29 11:35:59

HOCAZÂDE MUSLİHİDDİN

Babası Bursa tüccarlarından olup, o devirde ticaretle uğraşanlar "hoca" unvanıyla anıldığından Muslihuddin Efendi "Hocazâde" diye meşhur olmuştur. Bursa Sultâniye Medresesi'nde Hızır Bey'in derslerine devam etti. Bir müddet sonra da hocası tarafından II. Murad'a takdim edildi. II. Murad Hocazâde'yi önce Kestel kadılığına, ardından Bursa'daki Esediye  Medresesi müderrisliğine getirdi.

Fâtih Sultan Mehmed'in tahta çıkmasından sonra padişahla görüşmek üzere İstanbul'a gitti ve Mahmud Paşa tarafından hükümdara takdim edildi. Bir müddet sonra padişah onu kendisine hoca tayin etti. Bir ara da Kazaskerlik yaptıktan sonra, evvela Bursa Sultâniye Medresesi'ne, bilâhare İstanbul Sahn-ı Semân müderrisliğine tayin edildi. Fâtih Sultan Mehmed'in vefatına kadar da bu vazifede kaldı.

II. Bayezid, Hocazâde'yi evvela Bursa Sultâniye Medresesi'ne, ardından Bursa müftülüğüne tâyin etti. Bu görevde iken kendisine nüzul indi ve

bir müddet sonra da Bursa'da vefat etti. Emîr Sultan'ın yanına defnedildi.

SİNAN PAŞA (HOCA)

 Hızır Bey'in oğludur, İstanbul'a geldiğinde genç yaşta edindiği geniş bilgisiyle dikkat çekmiş ve Fâtih'in huzurunda yapılan ilmî münazaralarda takdir toplamıştır. Fâtih kendisini önce hâce-i sultânî lakâbıyla pâdişah hocalığına getirdi sonra da, vezâret rütbesi verdi ve böylece paşa unvanını aldı.

Gedik Ahmed Paşa'nın azli üzerine vezîriâzamlığa getirildiği, fakat aynı yıl bilinmeyen bir sebeple azledilerek hapsedildiği, bunun üzerine

İstanbul ulemâsının topluca pâdişâha müracaat edip, Sinan Paşa hapisten çıkarılmazsa, bütün kitaplarını yakarak Osmanlı topraklarını terkedeceklerini bildirmeleri üzerine hapisten çıkarıldı ve İstanbul'dan uzaklaştırıldı. 2. Bayezid tahta geçince Sinan Paşa'ya vezirlik rütbesi iâde edildi. Türbesi Eyüp Sultan Câmii'nin kuzeyindeki hazirededir. Sirkeci'de kendi adını taşıyan bir mahalle (Hoca Paşa) ve bu mahallede yine kendi adıyla bir çifte hamam bulunmaktadır. Hamam, Vezir Sinan Paşa adına olmakla beraber Fâtih Sultan Mehmed tarafından kendi hayratına vakıf olarak yaptırılmıştır. Hocapaşa Hamamı günümüzde çarşıya çevrilmiş olup, içinde yabancı turistler için programların icra edildiği Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi yer almaktadır.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

GÜLBAHAR HÂTUN

GÜLBAHAR HÂTUN

Fâtih’in hanımı ve 2. Bayezid’in annesidir. Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktad

SULTAN 2. BAYEZİD (1481-1512)

SULTAN 2. BAYEZİD (1481-1512)

1448’de Dimetoka’da doğdu. Fâtih Sultan Mehmed’in Gülbahar Hâtun’dan doğan büyük oğl

BÜYÜK ÇARŞI

BÜYÜK ÇARŞI

İki bedestenin çevresinde meydana gelen ticaret merkezidir. Halk arasında Kapalı Çarşı olarak

HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

Babası Bursa tüccarlarından olup, o devirde ticaretle uğraşanlar “hoca” unvanıyla anıldı

HIZIR BEY

HIZIR BEY

İstanbul’un ilk kadısıdır. Eskişehir-Sivrihisar’da doğdu. Sivrihisar’da bir medresede m

MUSLİHUDDİN MUSTAFA (ŞEYH VEFÂ-Ö. 1491)

MUSLİHUDDİN MUSTAFA (ŞEYH VEFÂ-Ö. 1491)

Zeyniyye tarikatının Vefâiyye kolunun kurucusudur. Vefâ lakabını annesinin adı olan Vefâ'd

MOLLA GÜRANİ VE MOLLA HÜSREV

MOLLA GÜRANİ VE MOLLA HÜSREV

Molla Gürânî: Irak’ın kuzeyinde Şehrizor’da (Kerkük) doğduğu kaydedilmekle beraber kend

RUM MEHMED PAŞA (Ö. 1474 )

RUM MEHMED PAŞA (Ö. 1474 )

İstanbul’un fethinde esir düşen Rumlar’dan olup, saray hizmetine alınmıştır. Enderun Mekt

HAS MURAT PAŞA CAMİİ

HAS MURAT PAŞA CAMİİ

Fâtih Sultan Mehmet döneminde vezirlik yapmış ve Uzun Hasan’la yapılan savaşta şehit olmuş

MOLLA GÜRANİ CAMİİ

MOLLA GÜRANİ CAMİİ

Bir adı da Vefâ Kilise Câmii olan bu Bizans kilisesi, fetihten sonra ilk câmiye dönüştürüle

KALENDERHANE CAMİİ

KALENDERHANE CAMİİ

Kalenderhâne Câmii Fâtih zamanında Bizans kilisesinden çevrilen, Şehzâdebaşı civarında Ve

Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir; kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur.

Zümre, 41

GÜNÜN HADİSİ

“Âdemoğlu, kurban bayramı gününde kan akıtmaktan daha sevimli bir amelle Allâh’a yaklaşabilmiş değildir.

İ. Mâlik, Muvatta’, Kur’an 24; Tirmizî, Edâhî, 1; İbn-i Mâce, Edâhî, 3)

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI