HOCAZÂDE MUSLUHİDDİN

Babası Bursa tüccarlarından olup, o devirde ticaretle uğraşanlar “hoca” unvanıyla anıldığından Muslihuddin Efendi “Hocazâde” diye meşhur olmuştur. Bursa Sultâniye Medresesi’nde Hızır Bey’in derslerine devam etti.


Orhan Dindar

odindar14@gmail.com

2024-02-29 11:35:59

HOCAZÂDE MUSLİHİDDİN

Babası Bursa tüccarlarından olup, o devirde ticaretle uğraşanlar "hoca" unvanıyla anıldığından Muslihuddin Efendi "Hocazâde" diye meşhur olmuştur. Bursa Sultâniye Medresesi'nde Hızır Bey'in derslerine devam etti. Bir müddet sonra da hocası tarafından II. Murad'a takdim edildi. II. Murad Hocazâde'yi önce Kestel kadılığına, ardından Bursa'daki Esediye  Medresesi müderrisliğine getirdi.

Fâtih Sultan Mehmed'in tahta çıkmasından sonra padişahla görüşmek üzere İstanbul'a gitti ve Mahmud Paşa tarafından hükümdara takdim edildi. Bir müddet sonra padişah onu kendisine hoca tayin etti. Bir ara da Kazaskerlik yaptıktan sonra, evvela Bursa Sultâniye Medresesi'ne, bilâhare İstanbul Sahn-ı Semân müderrisliğine tayin edildi. Fâtih Sultan Mehmed'in vefatına kadar da bu vazifede kaldı.

II. Bayezid, Hocazâde'yi evvela Bursa Sultâniye Medresesi'ne, ardından Bursa müftülüğüne tâyin etti. Bu görevde iken kendisine nüzul indi ve

bir müddet sonra da Bursa'da vefat etti. Emîr Sultan'ın yanına defnedildi.

SİNAN PAŞA (HOCA)

 Hızır Bey'in oğludur, İstanbul'a geldiğinde genç yaşta edindiği geniş bilgisiyle dikkat çekmiş ve Fâtih'in huzurunda yapılan ilmî münazaralarda takdir toplamıştır. Fâtih kendisini önce hâce-i sultânî lakâbıyla pâdişah hocalığına getirdi sonra da, vezâret rütbesi verdi ve böylece paşa unvanını aldı.

Gedik Ahmed Paşa'nın azli üzerine vezîriâzamlığa getirildiği, fakat aynı yıl bilinmeyen bir sebeple azledilerek hapsedildiği, bunun üzerine

İstanbul ulemâsının topluca pâdişâha müracaat edip, Sinan Paşa hapisten çıkarılmazsa, bütün kitaplarını yakarak Osmanlı topraklarını terkedeceklerini bildirmeleri üzerine hapisten çıkarıldı ve İstanbul'dan uzaklaştırıldı. 2. Bayezid tahta geçince Sinan Paşa'ya vezirlik rütbesi iâde edildi. Türbesi Eyüp Sultan Câmii'nin kuzeyindeki hazirededir. Sirkeci'de kendi adını taşıyan bir mahalle (Hoca Paşa) ve bu mahallede yine kendi adıyla bir çifte hamam bulunmaktadır. Hamam, Vezir Sinan Paşa adına olmakla beraber Fâtih Sultan Mehmed tarafından kendi hayratına vakıf olarak yaptırılmıştır. Hocapaşa Hamamı günümüzde çarşıya çevrilmiş olup, içinde yabancı turistler için programların icra edildiği Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi yer almaktadır.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

İnanmak yaradılışın bir gereğidir. Din, aklın mâverâsında, zekânın fevkinde bir mürşi

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

Nisa: 135: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوّ

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

Hıristiyanlar ve Yahudiler muharref dini metinlere ve yorumlara dayandıklarından dünya barışı

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

Uhud Savaşı’nın en tehlikeli anında Allah Resûlü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) önün

NURDAN VECİZELER-10

NURDAN VECİZELER-10

Kalbden maksat, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i R

HACAMAT HAKKINDADIR

HACAMAT HAKKINDADIR

Muhterem Müslümanlar! Turan Dursun ve Selman Rüşdi olayından sonra Müslümanlar ülke ve dün

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

Nur Fabrikası sahibi, Denizli şehidi, İslamköylü Hafız Ali Ergün’ün akıl sınırlarını

GÜLBAHAR HÂTUN

GÜLBAHAR HÂTUN

Fâtih’in hanımı ve 2. Bayezid’in annesidir. Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktad

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

Melik Faysal'ın en önemli gayelerinden birisi, Filistin meselesi ve Mescid-i Aksâ'nın hürriyeti

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

İnsanların ölüme negatif düşüncelerle bakmalarındaki sıkıntılardan biri de şudur ki, onu

NURDAN VECİZELER-9

NURDAN VECİZELER-9

“Amiriyet ve hâkimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir, iştiraki reddetmektir, müdahaleyi

Nâhl Suresi;128

Şüphesiz ki, Allah, takvaya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir.

GÜNÜN HADİSİ

İki ni'met (iki güzel hal) vardır ki, insanlardan çoğu bu ni'metleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat, boş vakit.

Abdullâh b. Abbâs (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI