NURDAN VECİZELER-5

Nimet içinde in’âm görünür, Rahmân’ın iltifatı hissedilir. Nimetten in’âma geçsen, Mün’imi bulursun. Hem, her eser-i Samedânî, bir mektup gibi, bir Sâni-i Zülcelâlin esmâsını bildirir. Nakıştan mânâya geçsen, esmâ yoluyla Müsemmâyı bulursun.” İzah: Bugünkü gençliğin içinde bulunduğu en büyük problem, okullardaki


2024-02-16 10:40:05

"Nimet içinde in'âm görünür, Rahmân'ın iltifatı hissedilir. Nimetten in'âma geçsen, Mün'imi bulursun. Hem, her eser-i Samedânî, bir mektup gibi, bir Sâni-i Zülcelâlin esmâsını bildirir. Nakıştan mânâya geçsen, esmâ yoluyla Müsemmâyı bulursun." 

İzah: Bugünkü gençliğin içinde bulunduğu en büyük problem, okullardaki derslerin mana-yı ismiyle anlatılması. Sadece portakal anlatılıyor, tüm özelliklerinden bahsediliyor. Ağaçtan portakalın çıkması sıradan bir hadise değil. Bu ağaç fabrikasında bunu yaratan Allah'tır. Böyle yapınca eğitimde tarafsızlık bozuluyormuş, halbuki tam tersi… Bu dinsizlik namına bir taraf olmaktır. Ağaç beni bilmiyor, dolayısı ile bu ağaç eliyle bunu bana veren biri var.

Göz de bir nimet, söz de bir nimet…. Gözün kendisi görme nedir bilmez, göz de görmeyi bilmez ve tanımaz. Samet Allah'ın ismi, her şey Allah'a muhtaç. Göz, ışık, görme her bir süreç Allah'a muhtaç. Basir ve Kerim olan bir Allah gözde görmeyi yarattı. Sıfat mevsufsuz olmaz, Basir ismi Allah'a verildi mi sorun ortadan kalkar, görmeden basir ismine intikal ettik mi, kalp ve akıllar ona vâsıl olur ve tatmin olur.

Ağaç nimet veremez, bir Mün'im var, ona intikal etmek lazım. Ateist ağacı meyvenin yaptığını dese de, meyveyi yer, ama ağaca tabita teşekkür etmez. Susar durur.

" Evet, masnuatta hiçbir eser yok ki, çok mânâlı bir lâfz-ı mücessem olmasın, Sâni-i Zülcelâlin çok esmâsını okutturmasın. Madem şu masnuat elfazdır, kelimat-ı kudrettir; mânâlarını oku, kalbine koy, mânâsız kalan elfâzı bilâpervâ zevâlin havasına at. Arkalarından alâkadarâne bakıp meşgul olma." 

İzah:  Buradaki manaya göre kainat Allah'ın kitabı. Üstad, kainattan yola çıkıp Allah'ın isim ve sıfatlarını ispat ediyor. Elma, elmadır, kağıda yazılı olmasa da da elma, birinci elma, kudret kelimesi

Kuran kainat kitabının ezeli bir tercümesi, kainatı nasıl okuyacağımızı öğretiyor …. Biri kainat kitabı, biri Kur'an, biri de Resulullah. Bu nazarla kainatta neye baksak tefekkür penceresi açar bize. Hem akıl hem dil hem kalp gıdasını alır.

Mücessem lafız: o kadar mana dolu ki her şey, sanki bir göz hakkında yazılan bütün kitap ve makaleler cisimleşmiş de göz olmuş.. Lafız bu olunca manası esma; elma lafız, manası Rezzak ismi… elmayı hem ye hem de tefekkür et… daha fazla istifade et. Sonra işine bak, oradan aldığın enerji ile başka işlere bak….

 "Nasıl ki zâhir nazarda dağların daire-i ufkunda semânın etekleri muttasıl ve mukarin görünür. Halbuki, daire-i ufk-u cibalîden semânın eteğine kadar, umum yıldızların matlaları ve başka şeylerin meskenleri olan bir mesafe-i azîme bulunduğu gibi, esbab ile müsebbebat mabeyninde öyle bir mesafe-i mâneviye var ki, imanın dürbünüyle, Kur'ân'ın nuruyla görünür."

 

İzah: Bu dersin farklı izahı. Ağaç sebep meyve müsebbep, Allah müsebbibül esbap, ağacı meyveye sebep kılan… arada uzun mesafe var. Meyvenin ağaçta bitmesi, Rahman, Rahim, Muhsin, Vedud v.b çok isimler tezahür ediyor, Alim, Mürid, Hakim, Rezzak gibi, meyve ile ağaç arasındaki mesafeler açıldı…

Zahir nazarda sema dağa bitişik gibi. Ama hakikatinde kilometlerce fark var… Tabiatperest bu manayı göremez, gözünün arkasında aklı yoktur. İman nuru, Kur'an dürbünü lazım.

İki nokta arasında en kısa mesafe doğrudur. İki nokta arasında tek doğru, sonsuz eğri geçer, onun için ihdinessıratal müstakim diyoruz. Akıl ve vahiy birleşirse… tek ve muhteşem bir doğruya ulaşabiliriz.

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

MAÂRİF, DİN EĞİTİMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE VERMELİDİR

İnanmak yaradılışın bir gereğidir. Din, aklın mâverâsında, zekânın fevkinde bir mürşi

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-29

Nisa: 135: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوّ

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

HAÇLI-SIYONIST-PUTPEREST İTTİFAKI

Hıristiyanlar ve Yahudiler muharref dini metinlere ve yorumlara dayandıklarından dünya barışı

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

Uhud Savaşı’nın en tehlikeli anında Allah Resûlü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) önün

NURDAN VECİZELER-10

NURDAN VECİZELER-10

Kalbden maksat, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i R

HACAMAT HAKKINDADIR

HACAMAT HAKKINDADIR

Muhterem Müslümanlar! Turan Dursun ve Selman Rüşdi olayından sonra Müslümanlar ülke ve dün

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

ÜMMÜHAN ERGÜN(1913 – 1976)

Nur Fabrikası sahibi, Denizli şehidi, İslamköylü Hafız Ali Ergün’ün akıl sınırlarını

GÜLBAHAR HÂTUN

GÜLBAHAR HÂTUN

Fâtih’in hanımı ve 2. Bayezid’in annesidir. Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktad

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

MELİK FAYSAL’IN YAHUDİ KİSSİNGER'E VERDİĞİ TARİHİ CEVAP

Melik Faysal'ın en önemli gayelerinden birisi, Filistin meselesi ve Mescid-i Aksâ'nın hürriyeti

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

ÖLENLER EŞİT DEĞİLDİRLER

İnsanların ölüme negatif düşüncelerle bakmalarındaki sıkıntılardan biri de şudur ki, onu

NURDAN VECİZELER-9

NURDAN VECİZELER-9

“Amiriyet ve hâkimiyetin muktezası, rakip kabul etmemektir, iştiraki reddetmektir, müdahaleyi

Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez.

Necm,28

GÜNÜN HADİSİ

Ey Allah'ın Resulü," dedim, "şayet Kadir gecesine tevafuk edersem nasıl dua edeyim?" Şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni. (Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.)

Tirmizi, Da'avat 89,Ravi (r.a.): Aişe

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI