Cevaplar.Org

NAMAZDA 17 SIRRI

İslam Literatüründe “el-Mabud” kelimesi hakiki mabud olan Allah’ın bir vasfıdır. Ebced değeri: 153’tür. Bu sayı: 9x17 olduğu gibi, 1’den 17’ye kadarki sayıların da toplamıdır. Bu hikmete mebni olarak Mabud-u Hakikiye yönelik en büyük ibadet olan günlük beş vakit farz namazın her tarafı 17 sayısıyla donatılmıştır. Mesela:


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2024-02-16 10:21:51

İslam Literatüründe "el-Mabud" kelimesi hakiki mabud olan Allah'ın bir vasfıdır. Ebced değeri: 153'tür. Bu sayı: 9x17 olduğu gibi, 1'den 17'ye kadarki sayıların da toplamıdır. Bu hikmete mebni olarak Mabud-u Hakikiye yönelik en büyük ibadet olan günlük beş vakit farz namazın her tarafı 17 sayısıyla donatılmıştır. Mesela:

A). Salat(Namaz) :

1). Namazın Kur'an'daki ismi "Salat" tır. Ebced değeri: 527=31x17dir.

2)Miraç'ta farz kılınan beş vakit namazın rekât sayısı: 17'dir.

B) Mescid-i Aksa:

1)Namazın ilk kıblesi Mescid-i Aksa isminin zikredildiği İsra suresinin tertip numarası:17'dir.

2) Mescid-i Aksa isminin ilk kelimesi olan "Mescid" in (gerçekte mescid olmayan Mescid-i zırar hariç) bu ayetteki tekrar sayısı: 17'dir.

3) Mecid-i Aksa, hicretten önce kıble olarak kaldığı ayların sayısı:17'dir.

4) Mescid-i Aksanın hicretten sonra kıble görevini devam ettirdiği ayların sayısı:17'dir.

5) Mescid-i Akasayı inşa eden Hz. Süleyman'ın o sıradaki yaşı:17'dir.

6) Süleyman ismi Kur'an'da zikredilen peygamberler arasındaki sırası:17'dir.

7) Süleyman isminin Kur'an'daki tekrar sayısı:17'dir.

8) Süleyman isminin ilk defa zikredildiği ayet numarası. Bakar:102=6x17'dir.

9) Süleyman isminin 17. Tekrarının yapıldığı ayet numarası: Sad:34=2x17'dir.

10) Mescid-i Aksa ilk defa Hz. Ömer döneminde fethedilmiştir. Fethedildiği tarih yıl olarak hicri 17'dir.

C) Ayasofya Camii:

1). Ayasofya Camiinin kiliseden camiye çevrilmesinin Osmanlı Devletinin kuruluşunun tarihi yıllarının sayısı: 153=9x17'dir.

2) İslam'ın hâkimiyetinin bir simgesi olan Ayasofya camiinin ilk Cuma namazının kılındığı yılın gün sayısı: 153=9x17'dir.

D) Namazın Rükünleri:

Namazın zikrindeki 17 Sayısı:

1). Kıyamda: İftitah Tekbiri/ "/ الله اكبر Allahuekber" in ebced değeri: 289=17x17'dir.

2) Besmelenin son kelimesi "/ الرحيمer-Rahîm" in ebced değeri de: 289=17x17'dir.

3) Fatiha suresinin ikinci ayetinde geçen "/ ربّRabb" kelimesinin ebced değeri: 204=12X17'dir. 

4) Fatiha suresinin son ayetinde yer alan "/ انعمتEna'mte" fiilinin ebced değeri: 561=33x17'dir.

5) Fatihanın sonunda okunan "/ أمين Âmîn" kelimesinin ebced değeri: 102=6x17'dir.

6) Rükûa giderken: okunan " ا لله اكبر "Allahuekber" in ebced değeri: 289=17x17'dir.

7) Rükûda okunan "/ سبحان ربي العظيمSübhane Rabbiyel-azîm" sözcüğünde "Rabb" in ebced değeri: 204=12x17'dir.

8) " / عظيمAzîm" kelimesinin ebced değeri ise: 1020= 60x17'dir.

9) Kıyama dönerken okunan "/ سمع الله لمن حمدهSemiallahu limen Hamidehu" ifadesinde yer alan "/ سمعSemia'" fiilinin ebced değeri: 170=10x17'dir.

10) Secdeye giderken yine okunan "الله اكبر /Allahuekber" in ebced değeri: 289=17x17'dir.

11) Secdede okunan " / سبحالن ربي الاعليSübhane Rabbiyel-â'lâ" cümlesinde yer alan "Rabb" kelimesinin ebced değeri:204=12x17'dir.

12) (el takısı hariç) "â'lâ" isminin ebced değeri: 102=6x17'dir.

13) Cülûs için okunan "الله اكبر /Allahuekber" in ebced değeri:289=17x17'dir.

14) ikinci secde için okunan "الله اكبر /Allahuekber" in ebced değeri: 289=17x17'dir.

15) İkinci rekâtın kıyamına kalkarken okunan "الله اكبر /Allahuekber" in ebced değeri: 289=17x17'dir.

16) Teşehhüdde okunan "/ التحياة للهet-Tehiyyatu lillahi" nin ebced değeri: 884=52x17'dir.

17) Yine Teşehhüdde okunan "/ اشهد ان لا اله الا اللهEşhedu en lâ ilâhe illallah" cümlesinin ebced değeri: 527=31x17'dir.

18) Aynı yerde okunan " /اشهد ان محمدا رسول الله Eşhedu enne muhammeder-resulullah" cimlesinin ebced değeri: 816=48x17'dir.

19) Teşehhüdün sonunda okunan " / حميد مجيدHamid-Mecid" isimlerinin ebced değeri: 119=7x17'dir.

E) Zamire bitişmemiş "salat" kelimesi:

1). Kur'an'da zamire bitişmemiş "salat" kelimesinin tekrar sayısı:67'dir.

Doğrudan Hz. Peygambere (s.a.v) söylemesi emredilen "namazım/Salatî" kelimesiyle birlikte bu sayı: 68=4x17'dir.

"(Resulüm!) De ki: Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve vefatım âlemlerin Rabbi Allah'a aittir" mealindeki ayetin metni şöyledir.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (انعام:162)

Bununla beraber, Hadis-i şerifte peygamber efendimiz (s.a.v) Fatiha suresine "salat" ismini vermiştir. Çünkü namazlar Fatiha suresi olmadan olmaz (bk. Kurtubi, Fatıia/Besmelenin tefsiri/Müslim, 38)

2) Bu ayetin salat sistemindeki sırası: 26'dır. Ardışık sayı sistemine göre 1'den 26'ya kadarki sayıların toplamı 351 olup "Kuran" kelimesinin ebced değeridir.

3) Kur'an'da bu sisteme göre kullanılan namaz (Salat) kelimesinin tekrar sayısı: 68=4x17'dir.

a).Günlük 5 vakit farz namazların toplam rekat sayısı: 17'dir.

b) Salat kelimesinin 17'yi gösteren son tekrarının yapıldığı yer, "el-Beyyine" suresidir ki, Kur'an'ın sondan itibaren tertip numarası: 17'dir.

c) Sondan 17. Sırada olan bu surenin içinde salat kelimesinin geçtiği ayetin Kur'an'ın sondan itibaren tertip sırası:102=6x17'dir.

d) Surenin ismi "el-Beyyinet" kelimesinin ebced değeri: 493=29x17'dir.

e) Bu surenin ismi olan "Beyyine" kelimesinin el takısı almamış şekliyle Kur'an'daki tekrar sayısı:17'dir.

f) Kur'an'daki tekrar sayısı 17 olan "Beyyine" kelimesinin 9. Tekrarını yaptığı Hud suresinin ilgili ayet numarası:17'dir.

g) Bu kelimenin 17. Tekrarının yapıldığı yer ise Muhammed suresinin 14 numaralı ayetidir.17'nin ilk yarısı sayılan Hud suresinin ilgili ayetinin tertip numarası 17 olduğu gibi, bu sistemin ikinci yarısını teşkil eden Muhammed suresinin 14. Ayetinde geçen "Beyyine" nin tekrar sayısı:17'dir. Buna göre bu sistemde söz konusu iki ayetin ortak paydası 17 sayısıdır.

h) İlginç bir tevafuktur ki, bu iki ayette aynı ifade kullanılmıştır:

"أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّه (Rabbi tarafından kendisine verilen bir beyyine/delil üzerinde olan kimse (başkası gibi olur mu?)"

Çünkü, bu iki ayetin ortak paydası "Beyyine" ile ilgili 17 sayısıdır.

Bu cümlenin ebced değeri: 1102 olup okunuşu itibariyle "Seb'ate aşer/ On yedi" demektir.

ı) Bütün Kur'an'da yalnız bu iki yerde zikredilen bu cümlenin gösterdiği bu tevafuk elbette Kur'an'ın Allah'ın sonsuz ilminden gelen kelamı olduğunun tartışmasız göstergesidir. Üstelik bu cümlenin yer aldığı Hud suresi Mekke'de, Beyyine suresi ise 20 sene sonra Medine'de indirilmiştir.

i) Söz konusu ayette "Allah'a ibadet etmeyi" ifade eden "y'abudu" kelimesine kadarki harflerinin sayısı:17'dir.

j) İlgili ayette zikredilen "salat" kelimesine kadar ki harf sayısı:51=3x17'dir.

k) Kur'an'da Salat kelimesinin en son geçtiği Beyyine suresinin ilgili ayetin tertip numarası:5'tir. Bu da farz namazların günlük 5 vaktine tevafuk etmektedir.

l) Bu surede heca harflerinden 26 tanesi kullanılmıştır (kullanılmayan: Beltek S, Zı=500+900=1400)

m) Salat kelimesinin geçtiği surelerde yer alan toplam ayet sayısı(2/286 4/176 5/ 120 6/165 7/206 8/73 9/129 10/109 11/123 13/43 14/52 17/111 19/98 20/135 21/112 (: 1938), 22/78 24/64 27/93 29/69 30/60 31/34 33/73 35/45 42/53 58/22 62/11 73/20 98/8/ top: 1938+630=2568/ Ayetlerin Beyyine: 7'ye kadarki toplam sayısı: 2567=151x17'dir.)

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

Cennet ve Cehennem iki yurttur; birisi sevaba birisi azaba, birincisi muttakilere, ikincisi kâfirle

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

Bir sorunun cevabı; “Müzedeki bir insanın iskeleti 2.000 senedir var olduğu söyleniyor. Halbu

NAMAZDA 17 SIRRI

NAMAZDA 17 SIRRI

İslam Literatüründe “el-Mabud” kelimesi hakiki mabud olan Allah’ın bir vasfıdır. Ebced d

İNSANLARIN AYIBINI GİZLEMEK

İNSANLARIN AYIBINI GİZLEMEK

Kişi kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa, başkalarına da öyle davranmalıdır. Bu minva

CEHENNEM NEREDEDİR?

CEHENNEM NEREDEDİR?

Soru: Cehennem Nerededir? Cevap: Cennet ise Kur’an-ı Kerim'de zikredildiği gibi yüksektedir ve

RUM SURESİ ÖZELİNDE FITRAT DİNİ’NE BAKIŞ

RUM SURESİ ÖZELİNDE FITRAT DİNİ’NE BAKIŞ

Rum suresi, Mekki mukattaat sureler sisteminde yer alan, Kur’an’daki tertip numarası 30 olan bi

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-2

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-2

Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.s) buyurdular ki: “Komşusu, zararlarından emin

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-1

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-1

Kıyâmetin pek yakın olduğu ve vaktin bereketinin azaldığı günümüzde, insanlar dünya tela

SAYGI GÖSTERGELERİ

SAYGI GÖSTERGELERİ

Toplum içerisinde âdâb-ı muâşeret dediğimiz; nezâket, saygı ve görgü kuralları, dünya v

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-2

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-2

İbn Hacer el-Heytemî diyor ki: "Sahabe arasında cereyan eden hâdiseler konusunda dilimizi tutmam

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-1

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-1

1.Hâfız ibn Hacer el-Askalânî el-İsâbe adlı eserinde diyorki: "Ehli-sünnet, sahâbenin âdil

İman edip salih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır.

Hac, 50

GÜNÜN HADİSİ

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Risayü'z-Salihin

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 1772) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 1534) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI