Cevaplar.Org

CEHENNEM NEREDEDİR?

Soru: Cehennem Nerededir? Cevap: Cennet ise Kur’an-ı Kerim'de zikredildiği gibi yüksektedir ve hadis şerifte belirtildiği üzere, Firdevs cennetinin çatısı Arş-ı Rahman’dır.(1) Ateş ise aşağıdadır.(2) Cenabı Hakkın, kafir arkadaşını dünyada gören mümin kişi hakkındaki ayetini okuyun;


Ahmet İzz

AH_f7ezzx2007@gmail.com

2024-01-31 23:20:27

Soru: Cehennem Nerededir?

Cevap: Cennet ise Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi yüksektedir ve hadis şerifte belirtildiği üzere, Firdevs cennetinin çatısı Arş-ı Rahman'dır.(1)

Ateş ise aşağıdadır.(2) Cenabı Hakkın, kafir arkadaşını dünyada gören mümin kişi hakkındaki ayetini okuyun;

فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاء الْجَحِيمِ

"Derken bakmış onu tâ Cehennemin ortasında görmüştür."(Saffat: 37/55) Çünkü görüş daha çok yukarıdan aşağıya doğru olur.

Ve hadis-i şerif-i nebevi de ateşin aşağıda olduğunu ifade ediyor. Ebu Davud'un İbn-i Ömer Radiyallahu Anhuma'dan rivayetine göre, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem buyurdu ki: "Deniz yolculuğu kimse yapmaz. Ancak Hac eden, umre yapan ve Allah'ın yolunda savaşanlar hariç. Çünkü denizin altında ateş var ve ateşin altında deniz vardır."

İbnu Ömer Radıyallahu Anhuma'nın dediği gibi "deniz ateşin tabakasıdır." Ondan dolayı volkanlar onun yanlarından ve yakınlarından çıkar. Kıyamet günü denizler tutuşturulur, tamamen ateş haline dönüşür ve Cehennem ateşine eklenir. Bu mana da Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur; 

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

"Ve denizler ateşlendiği vakit"(Tekvir: 81/6)

İbn-i Abbas Radıyallahu Anhuma da böyle olacağını söylemiştir. Allah sizi o Cehennemden ve sebeplerinden korusun.

Ebu Müslim El-Kaci Süneninde ve El-Hakim ve El-Beyhaki'de Ya'la Bin Umeyye'den (Radıyallahu Teala Anh) rivayet ettiklerine göre, Efendimiz sallalahu aleyhi vessellem buyurdu ki: "deniz cehennemdedir." 

Yani onda yolculuk edenler onun afetlerinden ve bir çok tehlikelerinden ve boğulma korkusundan emin olamazlar. Diğer mana da İbn-i Abbas'ın ayetei kerimeyi tefsir ettiği mana ki bu tevil de çok uzak değildir. Deniz ateş şekline gelecek ve cehennem nârına eklenecek ve böylece daha da korkunç ve büyük olacaktır.

İmam Kurtubi (التذكرة في أحوال الموتى و أمور الاخرة) adlı kitabında bu konuyu son bab olarak ekledi; (باب ما جاء في ان جهنم في الأرض وان البحر طبقها) Sonra bizim zikrettiğimiz konuları anlattı."

Kaynak

Muhammed Hamid Hamevi

Rududun ala Ebatıl, Cilt, 2

Tercüme; Ahmed İz

Notlar

1-Sahih-i Buharî 2/145, 9/153; Sahih-i Müslim 4/2177; Ez-Zühd - İbn-ül Mübarek 1/538; İbn-i Hibban 1/215, 9/242 ve 243 ayrı ayrı üç hadîs; Şerh-üs Sünne 14/100, 15/214; Cem'-ül Fevaid 2/608 ve 768; Müsned-ül Firdevs 2/338; El-Feth-ül Kebir 1/490, 2/273; Muhtar-ül Ehadîs sh: 78, Râmuz-ül Ehadîs sh: 118, 125 ve 200; Künûz-ül Hakaik - Menavî sh: 78)

Üstad Bediüzzaman da "Cennet'in sekiz tabakası birbirinden yüksek olduğu halde, umumun damı Arş-ı Azam'dır" der. Sözler sh: 529; El-Mesneviy-ül Arabî sh: 205; Tercüme Mesnevî (Abdülkadir) sh. 214

2-Üstad Bediüzzaman, gerek İşaratü'l İ'caz tefsirinde(s. 142 v.d.), gerek Muhakemat(s. 15 v.d) ve Mektubat(s. 8 vd) adlı eserlerinde, Cehennem'in iki kısma ayrılıp, Cehennnem-i Sugra(küçük Cehennem')nın Arzın kalbinde olduğunu, Cehennem-i Kübra'nın ise, Arz küresinin bir senede gezdiği 24 bin kilometre karelik alanın altında olduğunu, Kıyametin dehşetinde küçük Cehennem'in Arzın merkezinden çıkarak uzaydaki diğer ateş unsurları ile birlikte Cehennem'e katılacağını anlatmaktadır. İlgili eserlere bakılabilir.

Merhum Abdülkadir Badıllı da Risale-i Nur'un Kudsi Kaynakları adlı eserinde Cehennnem-i Sugra ve Kübra meselesinde, "Cehennem hakkında gelen ve yerin altında olduğunu bildiren hadîslerin mecmuundan çıkarılmış bir hüküm ve ilmî bir tahkik olduğu anlaşılıyor. Çünki yerin altında bulunan Cehennem ile, Mi'rac gecesinde Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) kendi gözleriyle gördüğü âhiretteki Cehennem ayrı ayrıdırlar. Hadîsler, bu iki Cehennem'den ayrı ayrı bahsetmişlerdir. Küre-i Arz, kıyamet hengâmında içindeki Cehennemle birlikte mahşer meydanına döküleceği, sahih hadîslerin ifadelerinden anlaşılmaktadır" demektedir. A.g.e. s.336

.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

Cennet ve Cehennem iki yurttur; birisi sevaba birisi azaba, birincisi muttakilere, ikincisi kâfirle

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

ACBU’Z ZENEB HADİSİ

Bir sorunun cevabı; “Müzedeki bir insanın iskeleti 2.000 senedir var olduğu söyleniyor. Halbu

NAMAZDA 17 SIRRI

NAMAZDA 17 SIRRI

İslam Literatüründe “el-Mabud” kelimesi hakiki mabud olan Allah’ın bir vasfıdır. Ebced d

İNSANLARIN AYIBINI GİZLEMEK

İNSANLARIN AYIBINI GİZLEMEK

Kişi kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa, başkalarına da öyle davranmalıdır. Bu minva

CEHENNEM NEREDEDİR?

CEHENNEM NEREDEDİR?

Soru: Cehennem Nerededir? Cevap: Cennet ise Kur’an-ı Kerim'de zikredildiği gibi yüksektedir ve

RUM SURESİ ÖZELİNDE FITRAT DİNİ’NE BAKIŞ

RUM SURESİ ÖZELİNDE FITRAT DİNİ’NE BAKIŞ

Rum suresi, Mekki mukattaat sureler sisteminde yer alan, Kur’an’daki tertip numarası 30 olan bi

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-2

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-2

Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.s) buyurdular ki: “Komşusu, zararlarından emin

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-1

HADİSLER IŞIĞINDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİ-1

Kıyâmetin pek yakın olduğu ve vaktin bereketinin azaldığı günümüzde, insanlar dünya tela

SAYGI GÖSTERGELERİ

SAYGI GÖSTERGELERİ

Toplum içerisinde âdâb-ı muâşeret dediğimiz; nezâket, saygı ve görgü kuralları, dünya v

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-2

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-2

İbn Hacer el-Heytemî diyor ki: "Sahabe arasında cereyan eden hâdiseler konusunda dilimizi tutmam

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-1

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-1

1.Hâfız ibn Hacer el-Askalânî el-İsâbe adlı eserinde diyorki: "Ehli-sünnet, sahâbenin âdil

İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve -yerli, taşralı- bütün insanlara eşit (kıble veya mâbed) kıldığımız Mescid-i Harâm'dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar (şunu bilmeliler ki) kim orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız.

Hac,25

GÜNÜN HADİSİ

Herhangi bir kişi, mükemmel bir abdest alıp da namaz kılarsa, o namazla gelecek namaz arasında işlediği bütün günahları bağışlanır.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Camii Tekrar İbadete Açıldı(15 Nisan 1772) *Şeyhülislam İbn-i Kemal'in Vefatı(16 Nisan 1534) *Einstein'in Ölümü(18 Nisan 1955) *93 Harbi Başladı(19 Nisan 1877) *Miladi Takvime Göre Efendimiz'in(s.a.v) Doğumu(20 Nisan 571)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI