Cevaplar.Org

HADİS İNKARCILARIN DERDİ: EBU HUREYRE (r.a)

Peygamberimizin etrafında bulunan ve hiç yanından ayrılmayan sahabelerden biri de Abdurrahman b. Sahr isimli fakat Ebu Hureyre lakabıyla tanınan zattır. Bu zat Peygamberimizin vefatından 4 yıl önce müslüman olmuştur. Bu süre zarfında Ondan hiç ayrılmamış, duymuş olduğu hadisleri ezberlemeye gayret sarf etmiştir. Peygamberimizin vefatından sonra 47 yıl boyunca hadis rivayet etmiştir. Tekrarsız 1579 hadis rivayet etmiş


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2024-01-31 22:37:27

Peygamberimizin etrafında bulunan ve hiç yanından ayrılmayan sahabelerden biri de Abdurrahman b. Sahr isimli fakat Ebu Hureyre lakabıyla tanınan zattır. Bu zat Peygamberimizin vefatından 4 yıl önce müslüman olmuştur. Bu süre zarfında Ondan hiç ayrılmamış, duymuş olduğu hadisleri ezberlemeye gayret sarf etmiştir. Peygamberimizin vefatından sonra 47 yıl boyunca hadis rivayet etmiştir. Tekrarsız 1579 hadis rivayet etmiş, Sahabe ve Tabiin olmak üzere Buhari, Zehebi ve Askalani gibi hadis literatüründe mümtaz olan 800 kadar muhaddis kendisinden rivayette bulunmuşlardır.Kendisi yumuşak, makam ve mevki istemeyen bir şahsiyetti.

Bazı İslâm düşmanları hadisleri inkar etmek için Ebu Hureyre üzerinden eleştiri oklarını çevirmektedir.Çok rivayette bulunduğu, hayalî bir şahsiyet olduğu, midesine düşkün ve uydurma hadis rivayet ettiği şeklinde insafsız ithamlarda bulunmuşlardır.

Onun kötü biri olduğu hakkında çirkin bir senaryo yazmışlardır. Hz. Muaviye'nin yemeğini yemek için yanına gittiğini, oradan da Hz. Ali'nin arkasında namaz kıldığını söylemişlerdir. Halbuki Hz. Muaviye Şam'da, Hz. Ali de Irak'ta bulunuyorlardı.

İslâm düşmanları Hz Ebu Hüreyre'nin hadis ilmine katkısını kabullenemiyorlar. Ravilerden Hz. Ebu Hureyre'yi hedef alarak diğer ravilere de şüpheli yaklaşmalarına vesile oluyorlar. Ebu Hüreyre'yi eleştiren İslâm düşmanlarıyla onun uydurmacı olduğunu söyleyen sözde müslümanlar arasında ne fark var?

Onu eleştirenler hangi metod ve mantıkla rivayetini inkar ediyorlar. Bunların maksadını müslümanlar iyi anladılar. Her gün televizyon ve diğer iletişim araçlarında yumurtlayanlar, bir yıl içinde 10.000 ler civarında söz sarfedenler, Ebu Hureyre'nin 4 yıl içinde tekrarsız rivayet ettiği 1579 hadisi çok mu görüyorlar?! Maksadları bağı değil, bağcıyı dövmektir.

Allah hepimizi bu sapık fırkalardan muhafaza etsin. Hidayet yolunu göstersin.
Kardeşiniz Molla Musa Celali(r.h)

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-2

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-2

Fahr-ı Kainat’a Nasıl Bakmalıyız: Kur’ân’da, “Muhakkak ki, Allah katında sizin en d

NURDAN VECİZELER-8

NURDAN VECİZELER-8

“Hakikaten mümin cennete layık ve kâfir cehenneme muvafık bir mahiyet kesb eder.” İzah: B

YIKILMAKTA OLAN ÜÇÜNCÜ MABET

YIKILMAKTA OLAN ÜÇÜNCÜ MABET

Kimi Yahudiler mecazen veya sembolik anlamda İsrail’e Süleyman Tapınağı makamında üçüncü

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-27

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-27

Nisa: 97: İbn Abbas’ın şöyle dediği rivayet olunur: “Müslümanlardan, İslam’ı hafife a

TACEDDİN TOPAL(1927-2020)

TACEDDİN TOPAL(1927-2020)

Taceddin Topal ağabeyimiz Isparta/Yalvaçlıdır. Yalvaçlılar O’na Taci Dede diye biliyor ve ö

SULTAN 2. BAYEZİD (1481-1512)

SULTAN 2. BAYEZİD (1481-1512)

1448’de Dimetoka’da doğdu. Fâtih Sultan Mehmed’in Gülbahar Hâtun’dan doğan büyük oğl

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

CENNET VE CEHENNEM SADECE MANEVİ DEĞİLDİR

Cennet ve Cehennem iki yurttur; birisi sevaba birisi azaba, birincisi muttakilere, ikincisi kâfirle

AKSA TUFANI’NIN İSTİKBALDEKİ AKİSLERİ

AKSA TUFANI’NIN İSTİKBALDEKİ AKİSLERİ

De ki: " Bize iki güzellikten birinin dışında başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oy

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-1

ALLAH RASULÜNÜN MANEVİ ŞAHSİYETİ-1

Fahr-ı Kâinat Efendimiz, (Aleyhissâlatü vesselâm) Kur’ân’ı Mekkelilere tebliğe başladı

NURDAN VECİZELER-7

NURDAN VECİZELER-7

“İnkılab-ı hakikat olmaz. Nev'-i mutavassıtın silsilesi devam etmez. Tahavvül-ü esnaf, ink

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

"Kim ilim tahsili için bir yola girerse Allah ona cennete gidecek yolu kolaylaştırır."

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI